خانه درباره ما

درباره آکادمی تفکرآکادمی تفکر موسسه ای است برای ارائه آموزش مهارت های تفکر، تحقیق درباره دانش تفکر و ارائه خدمات مشاوره برای سازمان ها، مدارس و تشکل های مردمی. آموزش های این آکادمی برای کسب منش متفکرانه طراحی شده است و منش متفکرانه شامل خصوصیات زیر می شود:

1. توانایی طرح سوال های هماهنگ و متناسب با موضوعات

2. توجه به آگاه شدن و آگاه ماندن و آگاه کردن

3. توانایی در استدلال کردن

4. داشتن ذهن باز نسبت به جهان بینی های گوناگون

5. انعطاف پذیری نسبت به گزینه ها و عقاید گوناگون

6. فهم عقاید دیگران

7. انصاف در ارزیابی استدلال ها

8. داشتن صداقت در برخورد با تعصب، پیش داوری، شرطی شدگی، خودگرایی یا گروه گرایی خویش

9. احتیاط در قضاوت

10. اشتیاق در بازنگری و اصلاح نگرش ها وقتی که بازخوردهای صادقانه ، پیشنهاد به تغییر می دهد

11. پشتکار در کسب اطلاعات مرتبط

12. مداومت هنگام روبرو شدن با مسائل دشوار

13. تمرکز و کنترل فکر

14. یافتن ایده های جدید در حل خلاقانه مسایل

 

تمامی آموزش های عمومی اینترنتی این آکادمی به صورت رایگان ارائه می شود

Share this post

خانه درباره ما