خانه دروس روزانه

شناخت ابراهیمی


شناخت شناسی (اپیستومولوژی)، یکی از سه شاخه اصلی فلسفه است که به معیار درستی و نادرستی اندیشه ها می پردازد. برای شناخت، منابع گوناگونی ذکر شده است که برخی از آنها عبارتند از: حواس، عقل، تزکیه دل، وحی، و ... . در قرآن نیز به شناخت دعوت شده است. آیاتی مانند این که "بنگرید که در آسمان ها و زمین چیست؟" (یونس 110). یکی از روش های شناخت که در قرآن به آن اشاره شده، روش شناختی است که ابراهیم س به کار برد

هنر دیالوگ خاموش


شنیدن، هم می تواند انفعالی و غیرانتقادی باشد و هم انتقادی و فعال. درک اشتباه آنچه که دیگران می گویند به سادگی رخ می دهد و منطبق کردن تفکر دیگران با تفکر خود سخت است. شنیدن و سخن گفتن را مقایسه کنید.

اطمینان به دلایل


یک فرد منطقی، قدرت دلیل و ارزش نظم در تفکر را می داند. تقریباً تمامی پیشرفت هایی که در علم و دانش انسانی حاصل شده است، این قدرت را تایید می کند

غلبه بر ترس متفکر بودن


برای مستقل اندیشیدن، شخص باید به ایده ها، عقاید و نگرش های عوام گرایانه اش را کنار بگذارد. برای اینکه متوجه شویم کدام یک از عقاید ما عوام گرایانه است، نباید آنچه را که آموخته ایم را به صورت غیرانتقادی و انفعالی بپذیریم. توجه کنیم که در بعضی از ایده های خطرناک یا خنده دار، حقیقتی نهفته است اما بعضی افکاری که مورد پذیرش جامعه هست، نادرست می باشد. از این رو باید صادقانه عقایدی که به آن عمیقاً پای بند هستیم را مورد سوال قرار دهیم. این موضوع سخت و گاهی ترسناک است، هم چنین مجازات عدم تبعیت از عرف نیز سخت است. انتخاب با شماست

افکار متاثر از احساسات و احساسات متاثر از افکار خود را کشف کنید


اگر چه متداول است که احساس و افکار از یکدیگر جدا و مستقل و مقابل یکدیگر تصور می شوند اما واقعیت این است که تمام احساسات بر اساس سطحی از افکار و تمام افکار هم بر اساس سطحی از احساسات بوجود می آید. برای تفکر کردن بر اساس فهم و بینش خود، ما باید متوجه ارتباط نزدیک بین افکار و احساسات و دلیل و عاطفه باشیم

نه خودگرایی و نه گروه گرایی ؛ بلکه حقیقت گرایی


خودگرایی یعنی تمایز قائل نشدن بین آنچه که می بینیم و می اندیشیم با آنچه که واقعیت دارد. تحت تاثیر خودگرایی، ما تصور می کنیم آنچه که می بینیم با آنچه که هست دقیقاً یکی است. خودگرایی باعث می شود که علاقه ای برای در نظر گرفتن دیگر جنبه ها نداشته باشیم و همچنین ایده ها و واقعیت هایی را که مانع تحقق اهدافمان می شود، تشخیص ندهیم. در شکل های افراطی؛ خودگرایی منجر به این می شود که هرآنچه که فرد می گوید باید مورد تأیید دیگران قرار گیرد.

مستقل بیاندیشید


مستقل اندیشیدن یعنی اندیشیدن برای خویش. بسیاری از اعتقادات ما از دوران کودکی حاصل شده است، زمانی که تمایل بسیاری داشتیم اعتقاداتمان را بر اساس دلایل غیر عقلانی شکل دهیم؛ زیرا ما می خواستیم که عقیده داشته باشیم، زیرا ما برای معتقد بودن تشویق می شدیم یا پاداش می گرفتیم. مستقل اندیشیدن یعنی کنار گذاشتن یا پس زدن عقایدی است که غیر عقلانی هستند.

خانه دروس روزانه