خانه دروس روزانه

دعای متفکرانه


افکار متاثر از احساسات و احساسات متاثر از افکار خود را بیشتر کشف کنیم
تواضع متفکرانه داشته باشیم و بیشتر از آنچه می دانیم ادعا نکینم
بر ترس متفکر بودن غلبه کرده و از کنار گذاشتن عقاید عوام گرایانه واهمه ای نداشته باشیم

فهمیدن بهتر است یا یادگیری؟


یادگیری یعنی کسب دانش، مهارت، یا رفتار. فهميدن عبارت است از سير تبديل يك چيز نامأنوس به يك چيز مأنوس. فرق فهميدن با یادگيرى آن است كه در فهميدن، شخص بدون آنكه دست به عمل بزند مطلبی را كشف مىكند. فهميدن بيشتر بر تعقل استوار بوده و فرايندى ذهنى است. اما در یادگیری مهم کسب کردن دانش، مهارت یا رفتار است بدون آنکه به این فرایند یادگیری توجه شود

سکوت خلاق


خردمندی دو جنبه دارد: یک جنبه خردمندی، حرف های بسیار برای گفتن است و جنبه دیگر خردمندی، سکوت است. ذهن نیز گاهی نیاز دارد که دست از تلاش بردارد و گفتگوهای درونی اش را متوقف کند. سکوت می تواند زمینه دریافت ایده های خلاق را فراهم کند. بعد از طرح سوال باید سکوت کرد تا جوابی که ارائه می شود را شنید. سکوت، زمان خوشه چینی از دانه های فهمی است که با اندیشه و کاوش عمیق، در ذهن کاشته شده است. بدون سکوت، دانه های فهم به ثمر نمی رسد. ارتباط گرفتن با شعور خلاق از طریق سکوت میسر می شود. شعور خلاق از طریق ایده هایی که به ذهن ما می رساند، با ما صحبت می کند

خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو


به قول انیشتین، حماقت این است که کسی بخواهد به نتایج متفاوت برسد اما روش تفکرش را تغییر ندهد. تفکر نامتعارف بر اساس چنین دیدگاهی است. کسی که می خواهد به ایده های نامتعارف برسد، باید به صورت نامتعارف هم بیاندیشد. بسیاری از مبدعان و مخترعان، دارای تفکر نامتعارف هستند. رنسانس نیز محصول تفکر نامتعارف بوده است

مغز عاطفی


برخی معتقدند انسان ها بیشتر احساسی عمل می کنند تا عقلانی. یعنی بر اساس عواطفشان تصمیم گیری می کنند نه بر اساس شواهد و مستندات. مهار عواطف و احساسات کار ساده ای نیست چون عواطف و احساسات بسیار قدرتمندند و حتی فیزیولوژیک مغز و ترشح هورمون های بدن نیز با عملکرد احساسی قرین تر است. کاری که درباره عواطف و احساسات می تواند کرد، راهبرد آن است. تفکر احساسی یعنی رسیدن به شهود و درک از طریق به کارگیری عواطف و احساسات به عنوان یک فرایند عقلانی

تقویت تفکر شهودی


تفکر شهودی یعنی رسیدن به جواب بدون تحلیل اطلاعات و دیگر روش های سیستماتیک. به نظرم، تفکر شهودی یعنی برقراری ارتباط با شعور خلاق؛ شعور جاری در هستی. البته تفکر نظام مند هم می تواند از شعور خلاق بهره گیرد اما برای مقایسه این دو شاید بتوان گفت که تفکر نظام مند، جریانی از شعور فردی به شعور خلاق است (حرکتی از پایین به بالا) اما تفکر شهودی، جریانی است از شعور خلاق به شعور فردی (حرکتی از بالا به پایین). نظام هایی که در تفکر نظام مند ایجاد شده اند مانند تفکر تحلیلی و تفکر انتقادی، ناشی از تفکر شهودی و برخورداری از شعور خلاق بوده اند بنابراین می توانند مجدداً به شعور خلاق راه یابند

رابطه متقابل ایمان و تفکر شهودی


بر اساس تحقیقی در دانشگاه هاروارد، مشخص شد اکثر کسانی که بیشتر از تفکر شهودی استفاده می کنند دارای ایمان قوی تری هستند. تفکر شهودی یعنی شخص بدون حدس اولیه و سریع به یک نتیجه می رسد. اما در تفکر بازتابی، شخص برای رسیدن به یک نتیجه باید فرضیاتی داشته و برای یافتن فرضیه درست، اطلاعات مربوط به آن فرضیات را تحلیل کند. تفکر بازتابی یعنی فرد از دانش و تجربیات خود در تفکر و حل مسئله استفاده می کند

خانه دروس روزانه