خانه دروس روزانه

تفکر جانبی چیست؟


تفکر جانبی یعنی حل مسایل از طریق غیرمستقیم و خلاقانه. تفکر منطقی سنتی بر اساس استدلال مرحله به مرحله است و به صورت تدریجی جواب را پیدا می کند اما تفکر جانبی به دنبال دریافت یکباره جواب است. تفکر منطقی به دنبال این است که علت بوجود آورنده مسئله را یافته و به دنبال یافتن راه حلی برای رفع علت است. تفکر منطقی به دنبال پاسخ "این چیست؟" است در صورتی که تفکر جانبی به دنبال پاسخ "این چه می تواند باشد؟" است. بنابراین تفکر جانبی به دنبال قضاوت و بررسی نیست زیرا یک پدیده می تواند تفاسیر و توضیح های متعدد و گوناگونی داشته باشد و همه آنها هم نادرست نباشد.

قدرت تفکر دینامیک


تفکر استاتیک (ایستا) یعنی اندیشیدن به صورت ثابت در طول زمان همانند پزشکی که برای همه بیمارانش، یک نسخه تجویز می کند؛ مثلاً برای هرکس که سرما خورده است، قرص سرما خوردگی را توصیه می کند در صورتی که شاید برای کسی قرص خوب باشد، برای دیگری یک رژیم خاص غذایی

قدرت تفکر دینامیک


تفکر استاتیک (ایستا) یعنی اندیشیدن به صورت ثابت در طول زمان همانند پزشکی که برای همه بیمارانش، یک نسخه تجویز می کند؛ مثلاً برای هرکس که سرما خورده است، قرص سرما خوردگی را توصیه می کند در صورتی که شاید برای کسی قرص خوب باشد، برای دیگری یک رژیم خاص غذایی
تفکر دینامیک (پویا) تفکری است که با توجه به شرایط و افراد، فرایندش تغییر می کند. سال ها پیش، استاد ایلیا یک جلسه سخنرانی های در فرهنگسرای ارسباران داشت. بعد از سخنرانی، وقتی استاد در حال خروج از سالن بود، یکی از شنوندگان جلوی استاد ایلیا را گرفت و با حالت هیجانی گفت اگر الان یک سیلی به شما بزنم شما چه واکنشی نشان می دهید. استاد ایلیا با آرامش همیشگی گفت: "نمی دانم. بعد که سیلی را زدی با توجه به شرایط، واکنش نشان می دهم." به نظر من این یک مصداق از تفکر دینامیک بود
تفکر کودکان از نوع دینامیک است. آنها فرایند از پیش تعیین شده ای برای تفکر کردن ندارند و برای همین هم پیش بینی عملکرد آنها گاهی ممکن نیست. اما بزرگسالان که ذهنشان تثبیت شده، بعضاً تا آخر عمرشان، یک روش در انجام کارشان دارند. مدیری می گفت: "من سال هاست که دارم فریاد می زنم که چگونه باید کار کرد اما کارمندانم متوجه نمی شوند". کسی به او گفت: " اگر سال ها فریاد زدی و به نتیجه نرسیدی، چرا روشت را عوض نمی کنی؟"
قدرت تفکر دینامیک از این روست که از قالب از پیش تعیین شده ای ندارد، بنابراین می تواند نسبت به نیروهای دخیل در وقایع حساس بود و آنها را مشاهده کرده و در تحلیل، آن نیروها را در نظر گیرد. اما تفکر استاتیک به علت اینکه قالب از پیش تعیین شده ای دارد، تنها وقایع را در نظر دارد و از عواملی که منجر به شکل گیری آن وقایع شده اند صرف نظر می کند. نتیجه تفکر دینامیک، واکنش زنده به وقایع است اما نتیجه تفکر استاتیک، واکنش که به تصوری است که متفکر از وقایع دارد و عموماً این تصور با آن واقعه یکی نیست

آیا موفقیت یک الزام است یا یک انتخاب؟


روزی را تصور کنید که در آن روز کارهای تان به خوبی پیش رفته است. حتماً در آن روز برخورد خوبی با دیگران داشته اید، خطاهای دیگران را بخشیده اید، سخاوتمند بوده اید، سخت گیر نبوده اید، ایده های خوبی به ذهنتان رسیده است، و همچنین از انرژی بالایی برخوردار بودید. حال روزی را تصور کنید که شکست خوردید یا کارهای تان به خوبی پیش نرفته است. به احتمال زیاد در آن روز افسرده بودید، روابط خوبی با دیگران برقرار نکردید، حوصله خندیدن نداشتید، زود خسته می شدید و حوصله تان زود سر می رفت

خرد، یکپارچگی تفکر و احساس است


تفکر و احساس برهمدیگر تاثیر می گذارند. گاهی تفکر، منجر به بوجود آمدن احساس می شود و گاهی احساس، منجر به جاری شدن فکر. مثلاً فکر کردن در مورد کمک هایی که دیگران به ما کرده اند، باعث می شود به آنها احساس محبت توام با تشکر داشته باشیم. همچنین فکر کردن به ظلم هایی که دیگران به ما روا داشته اند منجر به این می شود که نسبت به آنها احساس تنفر و انتقام جویی پیدا کنیم. از طرف دیگر وقتی کسی را دوست داریم به او فکر می کنیم و با فکر کردن به معشوق، این احساس خوب در ما ماندگارتر می شود.

تعیین سقف توانایی خویش


توانایی، ظرفیت طبیعی و بالقوه انسان در انجام موفقیت آمیز امور است. برخی از روانشناسان معتقدند که توانایی انسان ثابت است و مانند هوش و شخصیت قابل تغییر نیست. اما در مقابل این عقیده، برخی دیگر از روان شناسان معتقدند که توانایی انسان افزاینده است و با تمرین و تلاش، افزایش می یابد. اما شما به کدام یک از این دو دیدگاه معتقدید؟ ....

روش آموزشی عیسی مسیح


عیسی مسیح یکی از بزرگترین معلم هایی است که پا بر این کره خاک گذاشته است. آنچه باعث عظمت این معلم بزرگ شد، تنها محتوای تعالیمش نبود بلکه روشی که ایشان در انتقال تعالیمش به کار گرفت هم بی نظیر بود. از جمله ویژگی های روش آموزشی عیسی مسیح می توان موارد زیر را برشمارد

خانه دروس روزانه