خانه دروس روزانه

چقدر متفکرید؟


بر اساس تعليم تفکر متعالي، اندازه متفکر بودن شما بستگي به پرسش هايي دارد که طرح مي کنيد. از اين رو با ارزيابي پرسش هايي که مطرح مي کنيد مي توانيد پي به اندازه متفکر بودنتان ببريد. به نظر من، 3 معيار در ارزيابي پرسش ها عبارتند از: تعداد پرسش ها، خلاقانه بودن پرسش ها و ماندگاري پرسش ها در ذهن

درسی از شاتل فضایی چلنجر


بیست و پنج سال پیش در چنین روزی (28 ژانویه 1986)، شاتل فضایی چلنجر تنها 73 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد و در پي آن هر هفت فضانورد شاتل جان خود را از دست دادند. یکی از این سرنشینان، خانم مک اولیف بود که به عنوان اولین معلم قرار بود به فضا برود و در فضا به دانش آموزان تعلیم دهد. به همین علت دانش آموزان تمام مدارس امریکا به صورت زنده شاهد پرتاب موشک و در نتیجه انفجار آن بودند

خانه دروس روزانه