خانه دروس روزانه

درسی از شاتل فضایی چلنجر


بیست و پنج سال پیش در چنین روزی (28 ژانویه 1986)، شاتل فضایی چلنجر تنها 73 ثانیه پس از پرتاب منفجر شد و در پي آن هر هفت فضانورد شاتل جان خود را از دست دادند. یکی از این سرنشینان، خانم مک اولیف بود که به عنوان اولین معلم قرار بود به فضا برود و در فضا به دانش آموزان تعلیم دهد. به همین علت دانش آموزان تمام مدارس امریکا به صورت زنده شاهد پرتاب موشک و در نتیجه انفجار آن بودند

خانه دروس روزانه