خانه دروس روزانه

هفت ویژگی مردمان از لحاظ احساسی قوی


کسانی که از لحاظ احساسی قوی هستند، می توانند استرس های روزانه را به صورت موثری مدیریت کنند و خیلی سریع از چالش ها و بحران هایی که پیش می آید، بهبود یابند. یک تصور اشتباه این است کسانی که از لحاظ احساسی قوی هستند، معمولا ساکت بوده و هرگز لب به شکایت باز نکرده و در زمان چالش ها، تنها به افق چشم می دوزند در حالیکه مشت شان را گره کرده و دندان هایشان را بر هم می فشرند. بروز احساسات مانند اشک ریختن، به عنوان نشانه ای از ضعف احساسی پنداشته می شود که این عقیده ای نادرست است.

مزیت های تنها بودن


در دنیای امروز، سخت است که بتوان برای مدتی در ارتباط نبود. گوشی های هوشمند، لپ تاپ، و کامپیوترها اجازه نمی دهد که ما از اینترنت و ارتباط هایی که ایجاد می کند دور باشیم. گوشی های هوشمند، در فرهنگ ما تحولی ایجاد کرده است. بسیاری از دارندگان تلفن هوشمند، دایم گوشی های خود را چک می کنند حتی اگر پیغامی هم نداشته باشند. برخی نیز همواره آن لاین هستند.

18 رفتاری که افراد با هوش عاطفی بالا، برخوردارند


1- استفاده از واژگان متنوع عاطفی

2- کنجکاوی در مورد مردم
3- پذیرش تغییر

کارهایی که افراد وابسته انجام می دهند


در ارتباط وابسته، وسوسه ای وجود دارد که به روی خودِ ارتباط تمرکز می کند ولی کلید شناخت مقدار حساسیت شما در این است؛ به روی بخشی از ارتباط که به خودتان در این معادله مربوط می شود، تمرکز کنید. شما بهتر است از خودتان بپرسید: «آیا من دارای یک شخصیت وابسته هستم و یا این که تمایل دارم ویژگی های شخصیتی وابسته را نمایش بگذارم؟» اگر این موضوع درست باشد، پس احتمال دارد ویژگی هایی که در ادامه این متن می آید در روابط شما دیده شوند.

دلایل رایج ترک رابطه عاطفی توسط آقایان


دلایل متنوعی برای اینکه چرا مردان روابط عاطفیشان را ترک میکنند و یا اینکه به چه علت از ازدواج کردن با بانویی که با او در ارتباط هستند امتناع میکنند وجود دارد. و برای خانمها حائز اهمیت است که نگاه خوب و دقیقی به این دلایل بیندازند و موجب شادمانی و حیرتشان خواهد شد زمانیکه متوجه شوند که دلایلی که مردان بواسطه آن رابطه را ترک میکنند هیچ ربطی به خانمها ندارد.
مهم ترین این دلایل به قرار زیر است:

پانزده پرسش صادقانه ،که فردی که میخواهید با او ازدواج کنید باید بتواند به آنها پاسخ دهد


ازدواج حقیقتا زیباست . من در گذشته اینطور فکر میردم که ازدواج تا حدودی بی معنی است . یک تکه کاغذ است که میتواند مالیاتهای اضافی شما را تا حدودی قطع کند. در حالیکه هر چه بیشتر راجع به ازدواج فکر میکردم و اینکه ازدواج چگونه میتواند باشد فهمیدم که باید قدردان ازدواج باشم. ازدواج بدنام شده به این خاطر که بیشترعملکرد خود ِافراد در ازدواج بد است و این تقصیر ازدواج نیست. مقصر اصلی زوجین هستند که به اندازه کافی بالغ و هوشمند نیستند که بتوانند مقوله ازدواج را مدیریت کنند.

پنج چیزی که پدرمادرهای خوب به فرزندشان، نمی گویند


بخش مهمی از فرزندپروری شامل اجتناب از رفتارهایی است که باعث تخریب فرزند می شود. یکی از واضحات روان شناسی این است که «بد، قویتر از خوب است» به این معنی که اتفاقات بد، تاثیر مهم تری بر انسان می گذارد تا اتفاق های خوب. اگر رفتار نادرستی با فرزندتان داشته اید، برایش توضیح دهید و عذرخواهی کنید.

خانه دروس روزانه