خانه دروس روزانه

18 رفتاری که افراد با هوش عاطفی بالا، برخوردارند


1- استفاده از واژگان متنوع عاطفی

2- کنجکاوی در مورد مردم
3- پذیرش تغییر

کارهایی که افراد وابسته انجام می دهند


در ارتباط وابسته، وسوسه ای وجود دارد که به روی خودِ ارتباط تمرکز می کند ولی کلید شناخت مقدار حساسیت شما در این است؛ به روی بخشی از ارتباط که به خودتان در این معادله مربوط می شود، تمرکز کنید. شما بهتر است از خودتان بپرسید: «آیا من دارای یک شخصیت وابسته هستم و یا این که تمایل دارم ویژگی های شخصیتی وابسته را نمایش بگذارم؟» اگر این موضوع درست باشد، پس احتمال دارد ویژگی هایی که در ادامه این متن می آید در روابط شما دیده شوند.

دلایل رایج ترک رابطه عاطفی توسط آقایان


دلایل متنوعی برای اینکه چرا مردان روابط عاطفیشان را ترک میکنند و یا اینکه به چه علت از ازدواج کردن با بانویی که با او در ارتباط هستند امتناع میکنند وجود دارد. و برای خانمها حائز اهمیت است که نگاه خوب و دقیقی به این دلایل بیندازند و موجب شادمانی و حیرتشان خواهد شد زمانیکه متوجه شوند که دلایلی که مردان بواسطه آن رابطه را ترک میکنند هیچ ربطی به خانمها ندارد.
مهم ترین این دلایل به قرار زیر است:

پانزده پرسش صادقانه ،که فردی که میخواهید با او ازدواج کنید باید بتواند به آنها پاسخ دهد


ازدواج حقیقتا زیباست . من در گذشته اینطور فکر میردم که ازدواج تا حدودی بی معنی است . یک تکه کاغذ است که میتواند مالیاتهای اضافی شما را تا حدودی قطع کند. در حالیکه هر چه بیشتر راجع به ازدواج فکر میکردم و اینکه ازدواج چگونه میتواند باشد فهمیدم که باید قدردان ازدواج باشم. ازدواج بدنام شده به این خاطر که بیشترعملکرد خود ِافراد در ازدواج بد است و این تقصیر ازدواج نیست. مقصر اصلی زوجین هستند که به اندازه کافی بالغ و هوشمند نیستند که بتوانند مقوله ازدواج را مدیریت کنند.

پنج چیزی که پدرمادرهای خوب به فرزندشان، نمی گویند


بخش مهمی از فرزندپروری شامل اجتناب از رفتارهایی است که باهث تخریب فرزند می شود. یکی از واضحات روان شناسی این است که «بد، قویتر از خوب است» به این معنی که اتفاقات بد، تاثیر مهم تری بر انسان می گذارد تا اتفاق های خوب. اگر رفتار نادرستی با فرزندتان داشته اید، برایش توضیح دهید و عذرخواهی کنید.

هفت نشانه ظریف افسردگی که نباید از آن چشم پوشی شود


بسیاری ازافرادی که به افسردگی مبتلا هستند، از افسردگی خود آگاه نیستند. اغلب گفته می شود که خستگی و استرس از نشانه های افسردگی است اما نشانه های افسردگی می تواند خیلی متنوع باشد. 7 نشانه ظریف هست که اگر در خود و یا نزدیکانتان دیدید، نباید از آن چشم پوشی کنید:

افراد نترس چگونه بر ترس خود غلبه می کنند


شاید تصور کنید که انسان های شجاع نمی ترسند. این عقیده نادرستی است زیرا انسان های شجاع نیز می ترسند مانند هرکس دیگر. درواقع، ترس باعث شده که نترس شوند نه فقدان ترس. تفاوت افراد نترس در این است که ترسشان را به صورت متفاوتی مدیریت می کنند. هفت روشی که افراد نترس به کار می گیرند به قرار زیر است:

خانه دروس روزانه