خانه دروس روزانه

شش عقیده متداول و نادرست در مورد استرس


1- استرس در مورد همه به یک صورت است
استرس در مورد هرکس، متفاوت است. چیزی که برای یک نفر، استرس آور است برای کسی دیگر ممکن است نباشد. هرکسی به صورت متفاوتی به استرس واکنش نشان می دهد.

ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم


1- به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.

2- تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.

دوازده نشانه کسانی که در تنهایی خود، خوشبخت هستند


برای بسیاری از افراد، خوشبختی با ازدواج و بچه دار شدن حاصل می شود. اما چه کسی می تواند بگوید که خوشبختی و شادی واقعی چیست و چگونه به نظر می رسد؟
شاید برخی از ما از طریق خلوت با خود کاملاً خوشبخت باشند. اگر شما نیز نشانه های زیر را دارا می باشید، جزو کسانی هستید که به تنهایی خوشبخت هستند:

کسانی که با خودشان حرف می زنند دیوانه نیستند، نابغه اند.


حرف زدن با خود تنها داشتن عقل سلیم نیست بلکه نشانه ای از نابغه بودن است. بعضی از باهوش ترین مردم روی زمین با خودشان حرف میزنند؛ مثلا آلبرت انیشتین .
حرف زدن با خود، از طریق راه های زیر به شما کمک می کند:

نگرانی اخلاقی باعث پیشرفت و نگرانی اجتماعی منجر به نابودی ما می شود


برخی نگرانی ها از روی شاخص سالم کنجکاوی و بافت اخلاقی قوی سرچشمه می گیرند در حالی که برخی دیگر ناشی از استرس شدید هستند. دانستن این موضوع که چه نوع نگرانی سالم یا ناسالم است می تواند به شخصیت فردی، حرفه ای و زندگی معنوی شما به شکل موثرتری کمک کند.

هفت رفتاری که بیشتر مردم آنها را منفی می پندارند در صورتی که سالم هستند


سالم ترین رفتارها، آنهایی است که برایتان مفید باشند. در بسیاری از مواقع ما فکر می کنیم که رفتارهای مفیدمان، ناسالم هستند و در نتیجه از آنها دوری می جوییم. ذهن و بدن انسان می دانند که او به چه چیزی نیاز دارد. و برای همین این رفتارهای رایج که در بیشتر مواقع منفی در نظر گرفته می شوند را رفتاری سالم و طبیعی در نظر بدارید:

شش نشانه اینکه شما در یک رابطه بن بست بسرمیبرید


یک شخصی هست که برای اولین بار چیزهایی گفت که به طور اساسی میتواند شامل خیلی از مسائلمان شود. یکی از سخت ترین انتخابها در زندگی تصمیم گرفتن دراین باره است که از کدام پلهای زندگیتان عبور کنید و کدام پلها را بسوزانید. چه کسی میداند که منظور او یک تجارت بالقوه مشکوک بوده است یا یک رابطه دوستانه زهرآگین و یا یک ارتباطی که تازه پا گرفته است اما بنظر میرسد که منظورش هر چه که بوده است ، مناسب ترین شیوه برای شروع این مقاله بوده است.

خانه دروس روزانه