خانه دروس روزانه

چگونه شوخ طبع باشیم؟


شوخ طبعی یکی از بزرگترین سرمایه هایی است که یک شخص می تواند داشته باشد. شوخ طبعی نه تنها باعث خنده و شادی خود به خود می شود بلکه باعث می شود که استرس نیز کاهش یافته، مراوده با دیگران ساده شده و شرایط دشوار را متلاشی کند. چیزی که اغلب فهم نمی شود اینکه برای شوخ طبع بودن نیاز نیست که مضحک بود؛ شوخ طبعی فقط دیدن جنبه طنز امور و چیزهاست. در اینجا طی 6 گام نشان داده شده است که چگونه حس شوخ طبعی منحصر به فرد خودتان را تشخیص داده و گسترش دهید.

چگونگی تفکر صحیح در شرایط فشار


همه ما زیر فشار بودن را تجربه کرده ایم مثلا فشار ناشی از نگاه های سرزنش آمیز، مشکلات مالی، کمبود زمان، اهانت، و یا گرسنگی و کم خوابی. فشارها روند تفکر را در هم می ریزد و فرد حاضر است برای رهایی از فشار به اولین کاری که به ذهنش می رسد اقدام کند. برای همین زیر فشار قرار دادن راهی برای کنترل دیگران است. وقتی انسان در شرایط فشار قرار دارد، نه تنها فرایندهای طبیعی ذهنی، بلکه فرایندهای طبیعی فیزیولوژیکش هم مختل می شود. مثلا ریتم تنفس برای لحظاتی قطع می شود. قطع شدن ریتم تنفس این پیام را برای مغز دارد که چیزی درست و سرجایش نیست. از این رو مغز شروع به ترشح کورتیزول و آدرنالین می کند که شخص را برای جنگ یا واکنش های آنی آماده می سازد.

چگونگی ایجاد وضعیت ذهنی شاد


شرایط ذهنی، نه تنها در ایجاد تجارب در زندگی نقش دارد بلکه از طریق فیلتر کردن این تجارب کمک می کند آنچه می خواهیم انتخاب کنیم و ببینیم. نگرش شما به شرایط ذهنیتان وابستگی مستقیم دارد و بدون داشتن یک ذهن منظم شما توانایی کنترل آنچه می خواهید باشید یا انجام دهید و همچنین وقایعی که در زندگیتان اتفاق می افتد، ندارید. منبع واقعی شادی، کنترل ذهن خود در حالت آرامش و مشاهدۀ وقایع با نگاهی هوشیار است که در نتیجه به شادی درونی منجر می شود.

مالک ذهن خود باشید


ذهن شما باید در تملک خودتان باشد نه کسی دیگر! اگرچه بیشتر انسان ها تصوری جز این را ندارند اما واقعیت بیانگر آن است که بیشتر انسان ها، ذهنشان را به نام رهبران دینی، سیاستمداران، مکاتب معنوی، مدهای زودگذر و حتی رئیس و همسرشان، سند زده اند. اینکه انسان ها از متفاوت بوده می ترسند، اینکه پیرو و دنباله رو هستند و به جای اینکه خودشان راهی باز کنند ترجیح می دهند از راهی که دیگران باز کرده اند بروند، و اینکه گرفتار تنبلی ذهنی بوده و به جای اینکه راه حل مسائلشان را خود بیابند ترجیح می دهند که از راه حل هایی که دیگران پیدا کردند استفاده کنند، می تواند دلیلی بر این ادعا باشد. هرکسی که مالک بر ذهن خود باشد یعنی عقاید، سلیقه، نگرش، جهان بینی، ارزش ها، ایده ها، راه حل ها، روش ها، دیدگاه ها و نظرات خودش را داشته باشد، انسانی منحصر به فرد و متفاوت می شود.

چگونگی تغییر طرز فکر


عدم تمایلِ اقرار به اشتباه؛ یکی از خطرناک ترین تعصبات شناختی همراه با مغلطه های منطقی است که باعث می شود فکر کنیم از دیگران پراستعدادتر هستیم. این مسئله منجر می شود تا متوجه قضاوت های اشتباه خود نگردیم، مگر این که به شکل واقعی به روی رفتار و ذهنیات خود تمرکز بیشتری داشته باشیم. هنگامی که با مشاهدۀ منصفانه تر از خود متوجه رفتارمان در این زمینه می گردیم، آنگاه می فهمیم که می توانستیم تنها با اقرار به اشتباه، در بسیاری از مواردی که همراه با بحث های مغلطه آمیزی بود از هرز انرژی ارزشمندمان پرهیز کنیم.

ایده هایی برای توقف نشخوار فکری


افکار نگران کننده و نشخوارهای فکری به شدت در زندگی روزانه ما تداخل دارد. بدین معنا که در فکری گیر می کنیم و سپس مکرراً با ترس هایی مشابه مواجه می گردیم تا هنگامی که فریاد می زنیم: "بس است!!!" روانشناسان فرانسوی این موضوع را «بیماری شک» یا همان «اختلال وسواس فکری و نگرانی های عملی» می نامند. این همان وسواس یا نگرانی فکریست، گرفتاری در شک و حلقه بی پایانی از افکار نگران کننده! می توان گفت که همه ما انسان ها تا حدودی درگیر مبارزه با نشخوارهای فکری و افکار نگران کننده خود هستیم. اضطراب در دنیای مدرن امروزه به افسردگی هایی تبدیل شده که شاید به طور آشکار در ما بروز نکند ولی به شدت در روحیه ما تاثیر گذار است. در این مقاله نویسنده تلاش می کند تجربیات و ابزاری که در طول زمان برای مقابله با نگرانی بدست آورده، به ما ارائه دهد و امیدوارست که کارآیی لازم را برایمان داشته باشد.

بازی درمانی


بازی درمانی یک روش انضباطی محرز بر اساس برخی نظریه های روانشناسی است و تحقیقات کمی و کیفی نشان دهندۀ این است که در بسیاری از موارد موثر و کارساز بوده است. تحقیقات جدیدی که توسط پی تی یو کی (انجمن بازی درمانی انگستان)، وابسته به انجمن جهانی بازی درمانی انجام شده، نشان می دهد که 71 درصد از کودکان مراجعه کننده به بازی درمانی، تغییرات مثبت عمده ای در بهبود بیماری های خود یافته اند.

خانه دروس روزانه