خانه دروس روزانه

هفت رفتاری که بیشتر مردم آنها را منفی می پندارند در صورتی که سالم هستند


سالم ترین رفتارها، آنهایی است که برایتان مفید باشند. در بسیاری از مواقع ما فکر می کنیم که رفتارهای مفیدمان، ناسالم هستند و در نتیجه از آنها دوری می جوییم. ذهن و بدن انسان می دانند که او به چه چیزی نیاز دارد. و برای همین این رفتارهای رایج که در بیشتر مواقع منفی در نظر گرفته می شوند را رفتاری سالم و طبیعی در نظر بدارید:

شش نشانه اینکه شما در یک رابطه بن بست بسرمیبرید


یک شخصی هست که برای اولین بار چیزهایی گفت که به طور اساسی میتواند شامل خیلی از مسائلمان شود. یکی از سخت ترین انتخابها در زندگی تصمیم گرفتن دراین باره است که از کدام پلهای زندگیتان عبور کنید و کدام پلها را بسوزانید. چه کسی میداند که منظور او یک تجارت بالقوه مشکوک بوده است یا یک رابطه دوستانه زهرآگین و یا یک ارتباطی که تازه پا گرفته است اما بنظر میرسد که منظورش هر چه که بوده است ، مناسب ترین شیوه برای شروع این مقاله بوده است.

مشفقانه ترین شیوه برای پایان بخشیدن به یک رابطه


تحقیقات نشان داده است که کدام افراد هستند که میتوانند به خوبی مسائل را پایان ببخشند و چرا.

در ابتدای رابطه همه چیز خوب و رضایت بخش به نظر میرسد . شما و یارتان یکدیگر را کشف میکنید و صمیمیتتان بیشتر میشود و عجله و اشتیاقتان برای شیدا شدن، مفرح و مهیج به نظر میرسد. این شبیه هیچ چیز نیست اما زمانیکه شما و یارتان درباره آینده تان رویا پردازی میکنید، چراغهای سبز در مقابل شما قرار دارند . در گذر زمان این احساسات تند و بی پروا احتمالا به احساساتی با شدت کمتر تبدیل میشوند. اما همچنان جایگاه یک عشق عمیق در حال محقق شدن است. حتی زمانیکه یک رابطه با فرض بر بی پایان بودنش آغاز میشود کم کم شکافها بسط پیدا میکنند و شکستن آن رابطه بدیهی بنظر میرسد.

9 نشانه داشتن رابطه صحیح


مساله همیشه این نیست که شما در کجای زندگیتان هستید؛ بلکه مسئله این است که چه کسی در کنارتان است.

وقتی که شما در یک رابطه خوب و صحیح بسر میبرید این ده مورد را می آموزید


من قبل از اینکه با نامزدم ملاقات کنم روابط جدی ای را تجربه کرده بودم که حتی سالها به طول انجامیدند . من فکر میکردم که به اندازه کافی بالغم و میدانم که چطور میتوانم دوست دختر خوبی باشم . تا اینکه ، ملاقات با چند نفر که رابطه جدی با آنها داشتم من رو متوجه این قضیه کرد که آن چیزهایی که پیش از این تجربه کرده بودم واقعی نبودند . عشق واقعی تفاوت محسوسی با روابط غیر جدی دارد. حتی روابطی از آن دست که سالها به درازا کشیده شده بودند که معمولا از تاریخ انقضایشان نیز گذشته بوده است . وقتی شما در یک ارتباط مناسب و شایسته بسر میبرند چیزهایی را می آموزید . شما به شکل متفاوتی رفتار میکنید و به عنوان بخشی از یک گروه فکر میکنید . نه اینکه بصورت فردی در دنیا راه خودتان را در پیش بگیرید . شما بیش از گذشته یارتان را درک خواهید کردید و او را میپذیرید ، بجای اینکه مثل روابط قبلی که داشته اید فقط نا امید شوید.

چرا ما چیزی که دیگری دارد را می خواهیم


هنگامی که ما یک شریک رمانتیک برای زندگی انتخاب می کنیم، به طور کلی آن را مستقل در نظر می گیریم و فکر می کنیم که به تصمیم خودمان بستگی دارد. ولی این دیدگاه از سه دهۀ گذشته به چالش کشیده است.

ده دروغی که به اشتباه واقعیت می شناسیم


همگی ما زندگی را از طریق سیستم های باورهایمان طی می کنیم. برخی از این باورها از سوی یک نیروی خارجی مانند دولت یا شرکت های بزرگ تجاری بر ما تحمیل می شوند و برخی دیگر، درونی هستند و ما را به این سو و آن سو می کشانند. در ادامه این فرصت را بدست خواهیم آورد؛ دروغ هایی که به اشتباه واقعیت شناخته ایم، بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

خانه دروس روزانه