خانه دروس روزانه

چگونگی تغییر طرز فکر


عدم تمایلِ اقرار به اشتباه؛ یکی از خطرناک ترین تعصبات شناختی همراه با مغلطه های منطقی است که باعث می شود فکر کنیم از دیگران پراستعدادتر هستیم. این مسئله منجر می شود تا متوجه قضاوت های اشتباه خود نگردیم، مگر این که به شکل واقعی به روی رفتار و ذهنیات خود تمرکز بیشتری داشته باشیم. هنگامی که با مشاهدۀ منصفانه تر از خود متوجه رفتارمان در این زمینه می گردیم، آنگاه می فهمیم که می توانستیم تنها با اقرار به اشتباه، در بسیاری از مواردی که همراه با بحث های مغلطه آمیزی بود از هرز انرژی ارزشمندمان پرهیز کنیم.

ایده هایی برای توقف نشخوار فکری


افکار نگران کننده و نشخوارهای فکری به شدت در زندگی روزانه ما تداخل دارد. بدین معنا که در فکری گیر می کنیم و سپس مکرراً با ترس هایی مشابه مواجه می گردیم تا هنگامی که فریاد می زنیم: "بس است!!!" روانشناسان فرانسوی این موضوع را «بیماری شک» یا همان «اختلال وسواس فکری و نگرانی های عملی» می نامند. این همان وسواس یا نگرانی فکریست، گرفتاری در شک و حلقه بی پایانی از افکار نگران کننده! می توان گفت که همه ما انسان ها تا حدودی درگیر مبارزه با نشخوارهای فکری و افکار نگران کننده خود هستیم. اضطراب در دنیای مدرن امروزه به افسردگی هایی تبدیل شده که شاید به طور آشکار در ما بروز نکند ولی به شدت در روحیه ما تاثیر گذار است. در این مقاله نویسنده تلاش می کند تجربیات و ابزاری که در طول زمان برای مقابله با نگرانی بدست آورده، به ما ارائه دهد و امیدوارست که کارآیی لازم را برایمان داشته باشد.

بازی درمانی


بازی درمانی یک روش انضباطی محرز بر اساس برخی نظریه های روانشناسی است و تحقیقات کمی و کیفی نشان دهندۀ این است که در بسیاری از موارد موثر و کارساز بوده است. تحقیقات جدیدی که توسط پی تی یو کی (انجمن بازی درمانی انگستان)، وابسته به انجمن جهانی بازی درمانی انجام شده، نشان می دهد که 71 درصد از کودکان مراجعه کننده به بازی درمانی، تغییرات مثبت عمده ای در بهبود بیماری های خود یافته اند.

ده راه ساده برای تشخیص دروغگو


مردم همیشه به یکدیگر دروغ می گویند و حدود تشخیص دادن این موضوع بستگی به مهارت آنان در دروغگوییشان دارد. در بسیاری از موارد، تشخیص دروغ کار ساده ای نیست. برخی دروغ ها آشکار و برخی دیگر پنهان است. در اینجا نشانه های آشکاری را برای تشخیص دروغ به شما ارائه می دهیم.

چگونه تفکر مفهومی خویش را افزایش دهیم؟


تفکر مفهومی به یافتن، تجزیه کردن و ترکیب کردن مفاهیم می پردازد. مفاهیم به مثابه ویژگی ها، الگوها و طبقه بندی های کلی هستند. ما به واسطه این مفاهیم، امور و جهان را فهم و تفسیر می کنیم. مثلاً وقتی می شنویم که یک چیز قرمز در خیابان افتاده، شاید چندان توجه نکرده و واکنش نشان ندهیم. اما اگر بشنویم فردی غرق در خون در خیابان افتاده، واکنشی کاملاً متفاوت نشان می دهیم. قضاوت ما از آنچه می بینیم و می شنویم بر اساس مفاهیمی است که در ورای آن امور در ذهن ما متبادر می شود. تفکر مفهومی تنها متکی بر واقعیتها نیست بلکه بر اساس این هم هست که امور چه می توانند و یا باید باشند. همچنین مفاهیم باعث می شود که پیچیدگی های جهان را کاهش دهیم و آن را ساده کنیم.

چگونه الگوهای ذهنیمان را بشناسیم و تغییر دهیم؟


 ذهن ما بر اساس مکانیزم خودسازمان دهنده عمل می کند یعنی بر اساس اطلاعات و درکی که از گذشته در آن ذخیره شده، اطلاعات جدید را پردازش می کند. یعنی وقتی که با موضوع جدیدی روبرو می شویم، ذهن ما آن را بر اساس تجربیات و ادراک گذشته، تفسیر می کند. این را الگوی ذهنی (Mental Model) می گویند. الگوی ذهنی روش ریشه یافته ما در تفکر است و باعث می شود که تنها چیزهایی را ببینیم که در همراستایی با قصدهای ماست، یا داده را در جهتی تفسیر کنیم که در تطبیق با فهم قبلی ماست. 

پارادوکس اندیشی


 چه شگفت انگيز است که با يک پارادوکس روبرو شده ايم. حالا اميدی برای پيشرفت داريم. نيلز بور

پارادوکس چیزی است که در ظاهر با آنچه که درست پنداشته می شود در تناقض باشد اما در واقع متضاد نباشد. پارادوکس ها در وهله اول مهمل، عجیب یا غیر منتظره به نظر می‌رسند ولی در واقع صحیح هستند و هیچ خلل یا ناهماهنگی در فرضیات یا استدلالات آنها وجود ندارد. در پارادوکس‌ها معمولاً مشخص می‌شود که یا از ابتدا تناقضی در مسئله وجود نداشته یا جوابی که در نگاه اول حیرت انگیز می‌نموده مشکل و تناقضی ندارد و یا اینکه فرضیات استفاده شده اصولا صحیح نبوده یا در کنار هم ناصحیح هستند. مشکلی که با پاردوکس داریم این است که تصور می کنیم هر چیزی یا باید الف باشد یا ب. در صورتی که پارادوکس ها می گویند که چیزی می تواند هم الف باشد هم ب. شناخت و حل کردن پارادوکس‌ها باعث پیشرفت‌های بسیاری در علوم تجربی، ریاضیات و فلسفه گشته است.

خانه دروس روزانه