خانه دروس روزانه بازی درمانی

بازی درمانی


بازی درمانی یک روش انضباطی محرز بر اساس برخی نظریه های روانشناسی است و تحقیقات کمی و کیفی نشان دهندۀ این است که در بسیاری از موارد موثر و کارساز بوده است. تحقیقات جدیدی که توسط پی تی یو کی (انجمن بازی درمانی انگستان)، وابسته به انجمن جهانی بازی درمانی انجام شده، نشان می دهد که 71 درصد از کودکان مراجعه کننده به بازی درمانی، تغییرات مثبت عمده ای در بهبود بیماری های خود یافته اند.

محیط امن، خصوصی و مراقبت شده اجازه می دهد که کودک از همبازی های محدود، ولی در صورت لزوم هر چند بیشتر، برای سلامتی جسمی و روحی خود استفاده کند. این موضوع برای بهبود در سطح روند طبیعی ما نسبت به سلامتیمان به عنوان بزرگسال نیز کمک به سزایی دارد. بازی کردن به خلاقیت ناخودآگاهانه منجر می شود و از این امر به وسیلۀ درمانگران برای بهبود بدون دارو استفاده می گردد.
درمانگر می تواند از روش مشاهدۀ رفتار کودک، که در جلسات بازی اتفاق می افتد، برای درمان وی استفاده می کند. مهم ترین چیزی که باید به کودک داده شود «زمان ویژه» است که در زندگی مدرن امروزی، والدین چنین زمانی برای اختصاص به کودک خود را ندارند. این زمان می تواند فقط بودن با آنها باشد که متاسفانه والدین امروزی به این امر توجه چندانی ندارند. کودکان به استراتژهایی نیاز دارند که در مقابله با سختی های زندگی که در آینده با آنها مواجه می شوند و نمی توانند آن شرایط را تغییر دهند، به کار گیرند. بازی درمانی به کودکان این اجازه را می دهد که نگرش مثبت و بهتری از زندگی و مشکلات همراه با آن در آینده را داشته باشند.
جلسات بازی درمانی بین 30 تا 40 دقیقه است که ممکن است با یک کودک یا گروهی از کودکان انجام شود. انواع تکنیک های «کیت وسایل بازی درمانی» با توجه به خواسته های کودک و مهارت های وی استفاده می شود که می تواند شامل؛ تجسم خلاق، درمان همراه با داستان سرایی، مسائل زندگی و نقش کودک در آن، عروسک بازی، ماسک ها، شن بازی، موسیقی، رقص، انجام حرکات و گِل بازی باشد.
اولین روش های استفاده از بازی درمانی به سال 1919 بازمی گردد که توسط تعدادی از نظریه پردازان روانکاوی انجام گرفت. نخست، دو روش عمدۀ بازی درمانی به وسیلۀ «ویرجینیا آلکس» و «وایولت اوکلندر» به نام های «بازی درمانی غیرامریه» و «بازی درمانی امریه» به دنیای مدرن شناسانده شد. درمانگر با توجه به شرایط ویژۀ بیمار دستورالعمل مناسب را با استفاده از هردو روش یا یکی از روش ها به مورد اجرا می گذارد.


ترجمه و برداشت: فرشاد سجادی
منبع:
http://www.playtherapy.org/playhowdoestpwork.html

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید