خانه دروس روزانه مالک ذهن خود باشید

مالک ذهن خود باشید


ذهن شما باید در تملک خودتان باشد نه کسی دیگر! اگرچه بیشتر انسان ها تصوری جز این را ندارند اما واقعیت بیانگر آن است که بیشتر انسان ها، ذهنشان را به نام رهبران دینی، سیاستمداران، مکاتب معنوی، مدهای زودگذر و حتی رئیس و همسرشان، سند زده اند. اینکه انسان ها از متفاوت بوده می ترسند، اینکه پیرو و دنباله رو هستند و به جای اینکه خودشان راهی باز کنند ترجیح می دهند از راهی که دیگران باز کرده اند بروند، و اینکه گرفتار تنبلی ذهنی بوده و به جای اینکه راه حل مسائلشان را خود بیابند ترجیح می دهند که از راه حل هایی که دیگران پیدا کردند استفاده کنند، می تواند دلیلی بر این ادعا باشد. هرکسی که مالک بر ذهن خود باشد یعنی عقاید، سلیقه، نگرش، جهان بینی، ارزش ها، ایده ها، راه حل ها، روش ها، دیدگاه ها و نظرات خودش را داشته باشد، انسانی منحصر به فرد و متفاوت می شود.

مالکیت بر ذهن خویش یعنی درک و فهم جهان بر اساس مشاهدات و تجربیات خویش، به جای وابسته بودن به نظرات و حرف دیگران. کسی که مالک ذهنش است بر تفاسیر و قضاوت های خودش، اعتماد دارد حتی اگر در مخالفت با نظر دیگران باشد. از طرف دیگر، مالکیت بر ذهن خویش، الزاما به معنی مخالفت با دیگران در همه موارد نیست بلکه به این معنی است که هرآنچه را که می بینیم و می شنویم و در معرضش قرار می گیریم را به راحتی نپذیریم بلکه آن را مورد سوال قرار دهیم و دلایل درستی اش را جویا شویم.
بخش عمده ای از تصرف ذهنی ما در دوران کودکی و زمانی که فاقد تفکر مستقل بوده ایم رخ داده است؛ پدر و مادر، معلم، تبلیغات، رسانه ها، و ... اگاهانه و یا ناآگاهانه، بخشی از ذهن ما را به تصرف خویش درآورده اند. اکنون برای بازیابی ذهن خویش، لازم است که این دو اقدام را انجام دهیم: اول اینکه فرضیات و تعصب های خویش را مورد بازنگری قرار دهیم و علت آنها را بیابیم و اگر برای حقانیت آنها، دلایل کافی نیافتیم و نتوانستیم خود را قانع کنیم، از آنها دست بکشیم. دوم اینکه شواهدی که مورد استناد ما بوده است را مورد آزمایش قرار دهیم و به گزینه های جایگزین هم فکر کنیم.
برای اینکه میزان مالکیت بر ذهنمان را مورد بررسی قرار دهیم، یافتن پاسخ سوال های زیر می تواند موثر باشد:
1- تا چه حد عقاید سیاسی و دینی شما همانند کسانی است که با آنها روابط عاطفی صمیمی دارید همانند والدین، همسر، معلم و ...؟ آیا خودتان نیز درستی این عقاید را مورد بررسی قرار دادید یا اینکه از روی تقلید آنها را پذیرفته اید؟
2- آیا می توانید اصولی که منجر به پذیرش ارزش های کنونی تان شده است را به روشنی، صراحت و بدون استفاده از کلیشه های نخ نمای فراگرفته از دیگران بگوئید؟
3- آیا مانند دیگران لباس می پوشید زیرا نمی خواهید متفاوت به نظر برسید؟ آیا مانند دیگران لباس نمی پوشید صرفا به این دلیل که متفاوت از دیگران باشید؟ آیا واقعا لباسی که می پوشید را دوست دارید؟
4- آیا اینکه دیگران در مورد شما چه فکری می کنند، باعث توجه و هراس شما می شود؟
5- آیا از بیان عقاید خود به دلیل اینکه ممکن است مورد مخالفت دیگران واقع شود، اجتناب می کنید؟
6- خواستگاه اصلی عبادت های شما چیست؟ عادت، ترس، اشتیاق و ...؟
7- آیا شغل و یا محل زندگیتان را دوست دارید؟ اگر نه چرا آن را تغییر نمی دهید؟
...........
حمید همتی

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه مالک ذهن خود باشید