خانه دروس روزانه افراد نترس چگونه بر ترس خود غلبه می کنند

افراد نترس چگونه بر ترس خود غلبه می کنند


شاید تصور کنید که انسان های شجاع نمی ترسند. این عقیده نادرستی است زیرا انسان های شجاع نیز می ترسند مانند هرکس دیگر. درواقع، ترس باعث شده که نترس شوند نه فقدان ترس. تفاوت افراد نترس در این است که ترسشان را به صورت متفاوتی مدیریت می کنند. هفت روشی که افراد نترس به کار می گیرند به قرار زیر است:


1- افراد نترس به ترس احترام می گذارند
افراد نترس از ترس نمی ترسند. آنها ترسش را می شناسند. آنها می دانند که ترس با سیستم عصبی انسان عجین است و امکان ندارد آن را خاموش کرد. آنها می فهمند که نقش ترس، آگاه کردن و محافظت از ماست نه وحشت زده کردن و ممانعت ما. برای آنها ترس، دشمن نیست بلکه متحد آنهاست که از طریق آن می توانند رسیدن به هدف را تضمین کنند.

2- افراد نترس، مکانیزم ترس را می فهمند
افراد نترس می دانند که ترس یک تجربه پیچیده است که تشکیل یافته از تعامل ترکیبهای بدنی، عاطفی، و ذهنی. آنها می دانند که ترس به نگرانی و وحشت منتهی می شود و اینگونه افکار خود شخص باعث تشدید ترسش شده زیرا واقعیت را از آنچه هست، ترسناک تر درک می کند. آنها می دانند که واکنش خودشان، تعیین کننده درجه تاثیر ترس بر زندگی شان است.

3- افراد نترس، منشاء ترس را کشف می کنند
وقتی که ترس ایجاد می شود، افراد نترس آن را معطل نمی گذارند. آنها می خواهند بدانند چه چیزی باعث آن ترس شده است. افراد نترس می دانند اینکه چه چیزی باث ترس شده، مهم نیست بلکه چرا باعث ترس شده، مهم است. سه دلیل بوجود آمدن ترس عبارتست از:
- بیولوژی: انسان برای ترسیدن خلق شده است. چیزهایی هست که به صورت ژنتیکی باعث ترس می شود: مثلا مار.
- تجارب قبلی: ترس قابلیت یادگیری و شرطی شدگی دارد. کسی که تصادف بدی داشته است، ممکن است از اتومبیل بترسد.
- پیش بینی: وقتی که انتظار ترس را دارید، واکنش های شما ممکن است پیامدهای مضری بر زندگی، سلامتی، آزادی، روابط و یا اعماد به نفس شما بگذارد.

4- افراد نترس بر ایجاد اعتماد به نفس تمرکز دارند
اعتماد به نفس، بهترین پادزهر ترس است. هرچقدر که اعتماد شما به توانایی تان در مدیریت آنچه باعث ترس شما می شود، بیشتر باشد، بیشتر احساس امنیت می کنید. ایجاد اعتماد به نفس، نتیجه کسب دانش، تبحر در یک مهارت، و کسب تجربه است. کسب دانش باعث می شود که شدت ترس کمتر و قابل اجتناب تر باشد. تبحر در یک مهرات، توجه شما را از ترس از شکست به غلبه فعال، معطوف می کند. و کسب تجربه بیشتر باعث می شود موانع ترس برانگیز در مسیر موفقیت، کمتر شود.

 

5- افراد نترس، بدون واکنش زیاده از حد، خود را بیش از حد آماده می کنند
افراد نترس، وقت خود را با نگرانی در مورد بدترین سناریو، نمی گذرانند بلکه خود را برای آن آماده می کنند. آنها برنامه می ریزند، و برنامه پشتیبان دارند. آنها بدون واکنش زیاده از حد، مشغله ذهنی بیش از حد ، و یا فکر کردن بیش از اندازه، خود را حسابی آماده می کنند.

 

6- اقدام افراد نترس، فارغ از ترس است نه ناشی از ترس
افراد نترس، حساب شده عمل می کنند و عملشان را ارزیابی می کنند. آنها می دانند چه زمان به جلو حرکت کنند و چه زمان به عقب برگردند. آنها می دانند چه ریسک هایی ارزش برداشتن دارد و از چه ریسک هایی باید اجتناب کنند و چه زمان، چیزها از دسترس خارج هستند...

 

7- افراد نترس، از اینکه کمک بخواهند، واهمه ندارند
با وجود ارزش های تکاملی غیر قابل قبول، ترس یک احساس سرگرم کننده نیست. ترس تجربه غریزی ناخوشایندی است که باعث ناراحتی جسمی، پریشانی عاطفی، و آشفتگی روانی می شود. وقتی کسی رفتار نادرستی با ترسش داشته باشد، گرفتار انواع هراس های غیرمنطقی و بی دلیل می شود.
افراد نترس می دانند که چه زمان باید کمک بگیرند. وقتی که هراس، فراگیر شده و اضطراب در امور روزمره زندگی وارد می شود، زمان آن است که از افراد حرفه ای، مشورت گرفت.

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.psychologytoday.com/blog/smashing-the-brainblocks/201512/7-ways-fearless-people-conquer-fear?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه افراد نترس چگونه بر ترس خود غلبه می کنند