خانه دروس روزانه 18 رفتاری که افراد با هوش عاطفی بالا، برخوردارند

18 رفتاری که افراد با هوش عاطفی بالا، برخوردارند


1- استفاده از واژگان متنوع عاطفی

2- کنجکاوی در مورد مردم
3- پذیرش تغییر

4- دانستن نقاط قوت و ضعف خویش
5- تشخیص درست در مورد شخصیت
6- مردم آزاری نکردن
7- دانستن چگونگی نه گفتن (به خود و دیگران)
8- نچسبیدن به اشتباهات
9- نداشتن چشم داشت هنگام کمک به دیگران
10- کینه به دل نگرفتن
11- خنثی کردن افراد سمی
12- کمال طلب نبودن
13- سپاسگزاری از آنچه دارند
14- داشتن زمانی مقرر برای قطع دنیای مجازی
15- محدودکردن مصرف کافئین
16- داشتن خواب کافی
17- متوقف کردن گفتگوی درونی منفی
18- اجازه ندادن به کسی که شادی را محدود کند

منبع
http://motto.time.com/4117921/emotional-intelligence-signs/?xid=time_socialflow_facebook

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه 18 رفتاری که افراد با هوش عاطفی بالا، برخوردارند