خانه دروس روزانه هفت ویژگی مردمان از لحاظ احساسی قوی

هفت ویژگی مردمان از لحاظ احساسی قوی


کسانی که از لحاظ احساسی قوی هستند، می توانند استرس های روزانه را به صورت موثری مدیریت کنند و خیلی سریع از چالش ها و بحران هایی که پیش می آید، بهبود یابند. یک تصور اشتباه این است کسانی که از لحاظ احساسی قوی هستند، معمولا ساکت بوده و هرگز لب به شکایت باز نکرده و در زمان چالش ها، تنها به افق چشم می دوزند در حالیکه مشت شان را گره کرده و دندان هایشان را بر هم می فشرند. بروز احساسات مانند اشک ریختن، به عنوان نشانه ای از ضعف احساسی پنداشته می شود که این عقیده ای نادرست است.

ویژگی مردمان از لحاظ احساسی قوی به قرار زیر است:
1- شکست ها و نومیدی ها کمتر آنها را دلسرد می کند.
2- با تغییرات، بیشتر انطباق می یابند.
3- می توانند نیازهایشان را تشخیص دهند و بیان کنند.
4- تمرکزشان بر گذر از موانع و مشکلات است نه بر خود موانع و مشکلات
5- توانایی یادگیری از مشکلات و انتقادها را دارند.
6- تمایل دارند چشم انداز وسیع تری را در موقعیت های چالشی ببینند.
7- توانایی بهبود یافتن سریع از زخم های احساسی مانند شکست یا طرد شدن دارند.

اگر این ویژگی ها در شما نیست، خود را نبازید زیرا قوی شدن در احساسات نیاز به کار کردن بر ذهنیت و یادگیری روزانه از واکنش به استرس های روزانه در زندگی است.

مترجم: حمید همتی
منبع:
https://www.psychologytoday.com/blog/the-squeaky-wheel/201506/the-7-characteristics-emotionally-strong-people?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه هفت ویژگی مردمان از لحاظ احساسی قوی