خانه دروس روزانه در هر تجربه، برکتی نهفته است

در هر تجربه، برکتی نهفته است


قطعا کمبودی در تجربیات این دنیا وجود ندارد. در واقع، هر یک از ما روزانه بسیاری از این تجربه ها را داریم. البته برخی از آنها بیشتر خاطره انگیزاند. برخی هم ناراحت کننده، عصبی کننده، و یا باعث افسردگی، غم و اندوه می شوند. برخی از این تجربیات به راحتی مقبول افتاده، در حالی که برخی یادآور احساسات منفی اند. با این حال، هر یک از این تجربیات ارزشمند است و هر تجربه دارای موهبتی است. چگونه؟

 

آموزنده بودن تجربه
از کنش و فعالیت های خود می آموزیم، حتی اگر مجبور نباشیم آن کار را دوباره انجام دهیم. اگر به هنگام برداشتن یک کتری دست خود را سوزاندید، بلافاصله درد را احساس کرده و به خاطر می سپارید که دفعه بعد از یک دستمال استفاده کنید. وقتی اتفاق مهمی می افتد، این تجربه یک درس ارزشمند را به ما می آموزد. می دانیم که به اندازه کافی از مواجه، بهره بردن و به خاطر سپردن یک اتفاق خوب، خوش شانس بوده ایم.

چرا از تجربیات خود استفاده نکنیم؟
به جای خیال پردازی در طول روز، و عدم درک زمان و مکان، لحظه را دریابید. آنچه انجام می دهید را حس کنید. قهوه درست کردن، آماده شدن، سرکار رفتن، خرید کردن، ماموریت رفتن، رفتن به کلاس یوگا، بخشی از هر کنش یا فعالیت را، هر چه که هست، زندگی کنید. به احساسات بدن خود توجه کنید؛ حرکت ریتم دار تنفس، مناظر و صداها، و لمس هر آنچه اطراف شماست. اینگونه از تجربیات خود استفاده کنید. این کار وجود شما را سرشار از لذت زندگی می کند.

دیدن تجربیات به عنوان موهبت
بسیار خوب، پس می توانیم از درسی که تجربیات ما در پی دارد استفاده کنیم. چطور می توانیم به تجربیات خود، به ویژه آن تجربیات دردناک که نمی توان فراموش کرد، به دید موهبت بنگریم؟ نباید با سرعت هر چه تمام تر از این تجربیات گذر کنیم؟
یک لحظه فکر کنید ما که هستیم و چگونه به اینجا رسیدیم. نه از منظر جسمانی، بلکه از لحاظ انتخاب هایی که داشته ایم. آنچه ما کرده ایم نتیجه انتخاب آگاهانه و عامدانه ما است. ما نتیجه اعمال و تجربیات خود هستیم. تجربیات، چه خوب باشد چه بد، شکل دهنده ما هستند. یک موهبت پنهان در این تجربیات نهفته است. بر می گردیم به انگشتان سوخته توسط یک کتری داغ. این تجربه، گرچه دردناک است، درس ارزشمندی به ما می دهد. دوباره این کار را انجام ندهید. این کار همچنین باعث شکرگزاری از زنده بودن می شود؛ اگرچه با انگشتی سوخته. گاه اوقات هچ چیز دیگری مانند درد، ما را به زمان حال بر نمی گرداند. بله، این یک موهبت است! هر چند عمدتا، این موهبتِ ذاتی در تجربه، شفافیت بیشتری دارد. گرفتن نمره خوب یا تجلیل شدن توسط رئیس در یک پروژه موفق به نتیجه بهتری نیز می انجامد. کاشت بذر، پیاز و یا گل پیوندی و درختچه در باغ، یه موهبت بدیهی را بدنبال دارد: زیبایی، حس موفقیت، محیط مبدل. صحبت کردن با دوستی در سفر، دیدن یک دوست بیمار، این تجربیات نیز سرشار از موهبت اند.

نگرش و ادراک
برای برخی، حرکت از یک جهان بینی منفی به جهان بینی مثبت، آزاد و امیدوار کننده ، نیازمند تحولی عمیق است؛ تحولی که بسیار نامعلوم، بسیار دشوار، و مملو از مشکلات بالقوه به نظر می رسد. با چنین طرز فکری، همان بهتر که روش متداولمان را ادمه دهیم و به دنبال تغییر نباشیم. در عین حال، این طرز تفکر منفی نه تنها فایده ای ندارد بکه آسیب های شدیدی هم در پی دارد. این تفکر شما را از شادی محروم، از خوشنودی تهی، و ناتوان از هر کاری کرده، و باعث تداوم حالت منفی می شود. بنابراین، هر چه فکر می کنید بد است، روی خواهد داد.
اینجاست که نگرش و ادراک، اهمیت می یابد. با مشاهده تجربیات می توانید تغییری ایجاد کنید، و یا بتدریج به سمت یک رویکرد امیدوارکننده، مثبت، و آزاد تغییر جهت دهید. ممکن است مدتی زمان ببرد، اما نتیجه اش، ارزش هر کاری را خواهد داشت.
در حال حاضر، به اقدامات امروز خود فکر کنید. تجربیاتی که از زمان بیدار شدن از خواب داشته اید. کدام یک از آنها لبخندی بر لب شما می نشاند، زندگی شما را غنی ساخته، و خوشنود می سازد؟ در هر کدام از آنها موهبتی است. همه آنچه باید انجام دهید یافتن آن است.

مترجم: مریم دانشور
منبع:
https://psychcentral.com/blog/archives/2017/04/09/all-experience-contains-a-blessing/

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه در هر تجربه، برکتی نهفته است