خانه دروس روزانه حافظه منتخب

حافظه منتخب


اطلاعاتی که در حافظه خود داریم، یکی از منابع مهم اندیشه ماست. کسی که تجربیات و دانشی که کسب کرده را فراموش کند، توانایی اش در تفکر و ایده یابی نیز کاهش می یابد. این یکی از دلایلی است که ثبت تجارب به عنوان یکی از پایه های خردمندی عنوان می شود.

اما مشکل فقط در کم حافظه بودن نیست. ذهن گاهی به صورت ناآگاهانه، به صورت انتخاب شده از حافظه استفاده می کند و برخی از آنچه که در حافظه ثبت است را کنار می گذارد. مثلاً ما دوست نداریم خاطراتی که برایمان شرم آور و یا ناراحت کننده هستند برایمان تداعی شود بلکه دوست داریم برای همیشه از شر اینگونه خاطرات رها شویم تا موجب آزار ما نشود. میزان به کارگیری از حافظه بستگی به احساس ما از آن موضوع دارد
حالا چه باید کرد؟ سعی کنیم همه خاطرات خود را مرور کنیم؛ حتی خاطراتی که موجب آزار ما می شود. اگر خاطرات گذشته نوشته شود که خیلی بهتر است. خاطرت ناگوار گذشته را بپذیریم و در نزد خود به خطاهایمان اعتراف کنیم و مسئولیت آنچه انجام دادیم را بپذیریم. موفقیت ها و شکست ها، همچنین نقاط قوت و ضعف را در کنار هم ببینیم. این کارها منجر به آن می شود که خود واقعی مان را بهتر بشناسیم. خود واقعی مان، جذاب تر است تا خود بزک کرده مان

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید