خانه دروس روزانه چه عواملی قاتل خلاقیت شما هستند؟

چه عواملی قاتل خلاقیت شما هستند؟


- قرض کردن ایده های دیگران به جای تلاش برای یافتن ایده های خود
- بی توجهی به ایده های عجیب
- وفور اطلاعات
- دنباله روی از کلیشه ها و مدهای زودگذر
- ترس از بدعت گذاری و تمایل به پیرو بودن
- خجالت از همرنگ جماعت نبودن
- پاک کردن صورت مسئله به جای حل خلاقانه مسائل
- فرار از آشفتگی ها، بحران ها و عدم قطعیت ها
- دست کشیدن از ایده یابی با رسیدن به اولین ایده
- حیرت نکردن از ایده های غیرمتعارف
- ترجیح دادن پیشنهادهای اجرائی به جای سوال های باز
- ارزیابی ایده در همزمانی با ایده دهی
- اعتماد زیاد به هوش خود

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه چه عواملی قاتل خلاقیت شما هستند؟