خانه دروس روزانه چگونه پرسشهاي سقراطي را در زندگي روزمره به كار بگيريم؟

چگونه پرسشهاي سقراطي را در زندگي روزمره به كار بگيريم؟


پرسشهاي سقراطي، همان پرسشگري نطام يافته است كه مي تواند انديشه را در جهت هاي گوناگون و براي اهداف گوناگون به پرواز درآورد. از جمله مواردي كه پرسشهاي سقراطي مي تواند موثر واقع شود عبارتند از: آشكاري ايده هاي پيچيده،‌ پيدا كردن حقيقت امور، گشايش موضوعها و مسايل، به كارگيري عقايد، كنترل بحث، آناليز مفاهيم، تمايز ايجاد كردن بين آنچه كه مي دانيم از آنچه كه نمي دانيم و غيره. ويژگي بارز پرسشگري سقراطي اين است كه روشمند، نظم يافته، ريشه اي بوده و معمولاً بر مفاهيم بنيادي، اصول، تئوري ها، و مسايل تمركز دارد.

سقراط اين پرسش ها را براي تحريك شاگردانش به تفكر، مورد استفاده قرار مي داد. براي همين در يكي دو دهه اخير، اين نوع پرسشگري در آموزش خيلي مورد استفاده واقع شده است. البته در شناخت درماني هم از پرسش هاي سقراطي استفاده مي شود. شناخت درماني يكي از شاخه هاي روان درماني است كه به بيماران كمك مي كند تفكر، رفتار و احساس ناكارآمد خود را شناخته و بر آن فائق آيند.
در زندگي روزمره مي توان از پرسش هاي سقراطي در موارد زير استفاده كرد:
1- سعي كنيم كه معني زندگي را از فهم وقايعي كه در زندگي رخ مي دهد را بهتر بيابيم؛ مثلاً: چرا اين واقعه رخ داد؟ آيا تصادفي بود؟ چه ارتباطي با كارهايم و ديگر وقايع دارد؟
2- از طريق پرسشهاي عميق بتوانيم احساسات سطحي خود را كنترل كنيم؛ مثلاً: نتيجه پرداختن به اين ميل چيست؟ علت هاي بوجود آورنده اش كدام است؟ چه چيزهايي مي تواند جايگزين آن شود؟
3- عقايد خود را مورد بازنگري قرار دهيم؛ مثلاً: چقدر به اين عقيده پاي بندم؟ آيا رفتارهايي كه به صورت ناخودآگاه انجام مي دهم، با اين عقيده در تعارض نيست؟ اين عقيده با ديگر عقايدم در هماهنگي است؟ چه شواهدي اين عقيده را تاييد مي كند؟
4- در ارتباط با ديگران، باطن كلامشان را دريابيم؛ مثلاً: چه قصدي از بيان اين حرف داشت؟ به چه نتيجه اي مي خواهد برسد؟ آيا همه حرف هايش را زد يا چيزي را نگفته باقي گذاشت؟ آيا لحن كلامش و حركات بدنش با آنچه مي گويد در توافق است؟
5- اهداف و برنامه هاي خود را مورد بازنگري قرار دهيم؛ مثلاً : ضرورت پرداختن به اين هدف چيست؟ اگر به آن نرسم چه اتفاقي مي افتد؟ آيا توانستم به اهداف قبلي ام برسم؟ اگر نرسيدم علت چه بوده است؟ طبقه بندي و اوليت بندي اهدافم چيست؟
www.thinkingacademy.org

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه دروس روزانه چگونه پرسشهاي سقراطي را در زندگي روزمره به كار بگيريم؟