خانه مقالات عقلانیت معنوی و معنویت عقلانی

چرا شما در زندگی پس از مرگ، واقعا شما نخواهید بود


خاطرات، نقطه نظر و شخصیت

فیلم «کشف» (Discovery)، ساخته کمپانی نت فلیکس در سال 2017 است که در آن رابرت رد فورد در نقش یک دانشمند سعی در اثبات زندگی پس از مرگ دارد. دانشمند اینگونه توضیح می دهد: «هنگامی که جسم می میرد بخشی از آگاهی مان مارا ترک می کند و به جای جدیدی سفر می کند». او برای سنجش و اثبات آن از ماشینی جهت نشان دادن طول موج مغز خروجی هنگام مرگ در سطوح زیر اتمی، بهره می جوید. این ایده از نظریه ای واقعی به نام آگاهی کوانتومی که توسط طیف گسترده ای از دانشمندان و محققان، از راجر پنروز فیزیکدان تا دی پاک کوپرا پزشک ارائه گردیده است، خیلی دور نیست.

دانشمندان علم عصب شناختی شواهدی مبنی بر زندگی پس از مرگ یافته اند


هر روزه دانش علمی با سرعت تصاعدی در حال گسترش است و معنی توسعه های جدید به ویژه آنهایی که چارچوب های فعلی در مورد ماهیت طبیعی واقعیت را به چالش می کشند، در واقع دور از دسترس است. یکی از موضوعاتی که همچنان به مرکز توجه بسیاری از پزشکان و دانشمندان علم عصب شناختی تبدیل شده، رابطۀ بین ذهن، مغز و آگاهی است.
آیا مغز یک گیرندۀ آگاهی است یا آگاهی محصولی از دستاوردهای مغز است؟ اگر چه علم هنوز با اطمینان مطلق ثابت نکرده که آگاهی، به صورت مستقل، یکی از ارگان های جسم انسان است ولی شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد آگاهی چیزی کاملاً جدا از جسم است که حتی پس از مرگ ما همچنان ادامه میابد و می تواند "چیزی" جدا از مغز باشد. همانگونه که مطالعات نشان می دهند، هماهنگی زیادی در این مورد وجود دارد. پژوهش های جدیدی در این زمینه صورت گرفته که به سرعت در حال تغییر دادن چگونگی درک ما و ارتباطمان با دنیای فیزیکی است.

چرا اصالت همراه با آگاهی، مرکزیت یک زندگی پر معنا است


ادامه مطلب: چرا اصالت همراه با آگاهی، مرکزیت یک زندگی پر معنا استبا شناخت خود است که می توانید یافتن هدف و ماموریت خود در زندگی را شروع کنید.
شناخت معنای زندگی حائز اهمیت بسیار است. برای بسیاری از مشاوره جویان، این شناخت معنی زندگی است که باعث شده که یافتن مربی زندگی را در اولیت اول خود بگذارند.
شما نمی توانید به کسی بگویید که معنای زندگیش چیست ولی می توانید به اشخاص به منظور چگونگی یافتن آن کمک کنید. کلید درک این موضوع این است که بدانید در پشت یک زندگی پر معنا، یک زندگی مملو از اصالت همراه با آگاهی نهفته است.

قداست خنده


«به عنوان یک یهودی زاده یاد گرفتم چطور بخندم! اول از همه یاد گرفتم به خودم و جایگاهم بخندم. از آن مهمتر، به هر عمل و کنش در زندگی بخندم. منظورم دست انداختن دیگران نیست. بلکه خود را بیش از اندازه جدی نگرفتن و اهمیت ندادن به مسئولیت ها است.
خنده، درها را به امید و شفا باز کرده و فرصت های جدیدی ایجاد می کند. آنچه که باعث خنده بچه ها می شود را بشنوید تا دنیایی جدید و نسلی جدید آشکار شود. یهودی ها اولین پسرشان را اسحاق می نامند یعنی «کسی که می خندد».
خنده؛ ما خنده را از واژگانمان گلچین کردیم و سوپ جمعه مان را با چاشنی خنده، طعم می دهیم. اغلب خنده با گریه می آمیزید. ما بی وقفه با دلسردی جنگیده ایم. خنده، یکی از سلاح های سری ماست.»_ نعمه کلمن، اولین خاخام زن در اسرائیل

قدرت یک زندگی پرمعنا


ادامه مطلب: قدرت یک زندگی پرمعناچه کسی می تواند با شادی بحث کند؟ یکی از این اشخاص خانم دکتر «امیلی اصفهانی اسمیت» است. البته که شادی به تنهایی یک مشکل نیست ولی نگرانی وی این است که شادی و خوشبختی امروزی به صورت بی امان همراه با صنعت است که کمک به پیامدهای پیرامون و بعدیش مانند احساس پوچی، جابجایی و نارضایتی خواهد کرد. درعوض همان طور که او در کتاب جدیدش، قدرت معنا، توضیح می دهد؛ این امر می تواند عاقلانه تر همراه با "معنا" باشد. او در این کتاب به پرسش های نویسندۀ ویرایشگر ذهن، «گرت کوک» پاسخ می دهد.

خانه مقالات عقلانیت معنوی و معنویت عقلانی