خانه مقالات تفکر خلاق دو جهت در تفکر خارج از چارچوب

دو جهت در تفکر خارج از چارچوب


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_thinking-copy.jpg
تفکر خارج از چارچوب، استعاره اي براي تفکر خلاق است. اين تفکر به دنبال ايجاد ايده ها، مفاهيم، بينش و چشم اندازهاي جديد است. براي شروع تفکر خارج از چارچوب بايد عقايد، چشم انداز، زاويه نگاه به مسايل و الگوهاي ذهني را به صورت تعليق نگه داريم. براي اين منظور بايد ذهن را نسبت به آنچه در جريان است و يا آنچه ديگران مي گويند، باز گذاشت.تفکر خارج از چارچوب داراي دو جهت است : دروني و بيروني


جهت دروني تفکر خارج از چارچوب، به طرح پرسشهاي زير مي پردازد

چگونه مي تواني دنيا را به شکل ديگري ببينم؟

چگونه مي توانم در کار، زندگي شخصي و ارتباط با ديگران، خلاقانه تر عمل کنم؟

چگونه کارهايم را سريعتر، ارزان تر و بهتر انجام دهم؟

چگونه تفکرم را به سطح بالاتري ارتقا دهم؟

...

در جهت دروني تفکر خارج از چارچوب، کلمه اي که بيشتر مورد استفاده واقع مي شود «من» است. اين جهت به مديريت فردي مي پردازد تا مهارت ها و ظرفيت هاي بيشتري در تفکر خارج از چارچوب حاصل شود. اين جهت گيري، دنبال به چالش کشيدن رفتار، نگرش و عقايد است. اين جهت گيري از اين جا آغاز مي شود که فرد معتقد است که مي تواند مهارت هايش را افزايش دهد

وقتي که در اين مسير قرار گرفتيد، در نظر داشته باشيد که شما فرايندي را انجام مي دهيد که حداقل 90 درصد مردم يا نميتوانند يا نمي خواهند که اين جهت گيري دروني تفکر خارج از چارچوب را انجام دهند


جهت بيروني تفکر خارج از چارچوب، به طرح پرسشهاي زير مي پردازد

چگونه مي توانيم تفکر ديگران را متوجه کنيم تا راه حل هاي جديد و روش هاي نوآورانه براي انجام کارشان پيدا کنند؟

ديگران چگونه درباره اين مسئله/ شرايط/ موضوع فکر مي کنند؟

چگونه مي توانيم براي حل اين مسئله، کمک دهيم؟

از چه راه متفاوتي مي توانيم سازمان را تحت تاثير قرار دهيم؟

...

در جهت بيروني تفکر خارج از چارچوب از واژه «ما» استفاده مي شود. در اين جهت، تمايل به آن است که تفکر افراد سازمان يا گروه تغيير پيدا کند. از اين رو جهت بيروني تفکر خارج از چارچوب، سازمان ها و تيم ها را براي رشد، نوآوري و خدمات بهتر آماده مي سازد

اين جهت گيري بر اين استوار است که هرکس ديدگاه منحصر به فردي دارد و اگر افراد بينش ها، ايده ها، تجارب و دانش خود را با يکديگر به اشتراک گذارند، تفکرشان توسعه مي يابد

براي جهت گيري بيروني تفکر خارج از چارچوب در يک سازمان يا گروه، شرايط زير لازم است:

بايد بين اعضاي گروه، اعتماد و احترام وجود داشته باشد

داشتن اين عقيده که «هر ايده اي ارزشمند است» حياتي است

آزادي بيان در سازمان يا تيم بايد بها داده شود به گونه اي که درونگراترين افراد نيز مايل به اظهار نظراتشان باشند

بايد ساختاري وجود داشته باشد که ايده ها نگهداريو توسعه يابند

حوصله زياد، زيرا برخي از موارد بي اهميت نيز مطرح مي شود

عادت به قضاوت در مورد ايده هاي ديگران و اينکه «قبلاً اين را آزموديم و جواب نگرفتيم» بايد کنار گذاشته شود


منبع
http://ezinearticles.com/?The-Two-Dimensions-Of-Thinking-Outside-The-Box&id=780290

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه مقالات تفکر خلاق دو جهت در تفکر خارج از چارچوب