خانه مقالات مدیریت فردی

انعطاف پذیری در رویاپردازی


ما اغلب توصیه شدیم که اهداف خود را با جزئیات کامل تجسم کنیم. برخی مربیان توصیه می کنند که تمام حواس مان را به کار بگیریم مثل اینکه نورها، صداها، بوها، مزه ها و بافت ها را هم در تجسم خود وارد کنیم. برخی توصیه می کنند که «تخته تصور» (vision board) درست کنیم و عکس هایی که جنبه مختلف اهدافمان را نشان می دهد بر آن نصب کنیم. 

این تکنیک ها اگرچه ارزشمند هستند اما می توانند به ضد ما هم کار کنند. ممکن است ما بیش از حد به یک نتیجه خاص دلبسته شویم و بیش از حد بر یک روش خاص رسیدن هدف، سرمایه گذاری کنیم. هنگامی که روی یک تصویر ذهنی گیر کنیم، ممکن است ناخواسته زندگی مان را از قناعت و خرسندی محروم سازیم.

نپذیرفتن مسئولیت شخصی؛ دلیل اصلی احساس شکست و ناتوانی


مسئولیت شخصی را می توان چنین تعریف کرد:«ایفای نقش پدیدآورندگی در خلق زندگی، عواطف، رنج، و اشتیاق برای کنترل خویش کنترلی در موقعیت های فردی» (Overholser, 2005) . افرادی که مسئولیت شخصی را می پذیرند، مالک بازی خود می شوند. تصدیق اینکه آنها چه نقشی در فرایندهای زندگی شان دارند آنها را  قادر می سازد که بر چالش هایی که پیش رو دارند، غالب شوند.

وقتی فردی می گوید«این تقصیر من نیست» یا «کس دیگری باید تغییر کند» دلالت بر این دارد که او دیگران را مسئول مشکلات خود می داند و چه بسا دیگران (همسر، فرزند، رئیس و ...) را برای مشکلات خویش سرزنش کند. هرچقدر که فردی کمتر مسئولیت فردی را بپذیرد یعنی با چالش بزرگتری دست به گریبان است.

چگونه می توانیم از چک کردن بیش از اندازه گوشی تلفنمان خودداری کنیم؟


ادامه مطلب: چگونه می توانیم از چک کردن بیش از اندازه گوشی تلفنمان خودداری کنیم؟فکر می کنید به طور متوسط چه مقدار طول می کشد تا نگاهی به ایمیل های خوانده نشدۀ خود اندازید؟ ده دقیقه؟ پنج دقیقه؟ یک دقیقه؟ شش ثانیه را امتحان کنید!
در واقع هفتاد درصد ایمیل های کاری در مدت شش ثانیه پس از ورود به سیستم خوانده می شود. پس مشکل وجود دارد! تکنولوژی به جای بهبود زندگیمان، به طور فزاینده ای راه بهرمند شدن و شادی را از زندگی ما ربوده و بزرگ ترین مانع، همان دستگاهی است که شما در همه جا به همراهتان دارید. شاید زمان آن فرا رسیده که ما از مشاورۀ کارشناسان در این امر بهره جوییم...

عادات در مقابل اهداف


نگاهی بر مزایای داشتن رویکردی روشمند نسبت به زندگی
«ابتدا نیاز به تشویق شدن را به فراموشی بسپارید.
عادت، بیشتر قابل اعتماد است.
عادت تقویتتان می کند؛ چه تشویق شده باشید چه نه.
عادت، مداومت درتمرین است.»
اکتاویا باتلر، نویسنده کتب علمی تخیلی
***
هیچ چیزی مانند عادت مسیر آیندتان را تغییر نخواهد داد.
همه ما اهدافی داریم چه بزرگ چه کوچک، که می خواهیم طی مدت زمانی خاص به آن دست یابیم. بعضی از مردم می خواهند تا سی سالگی میلیون ها دلار پول درآورند. بعضی دیگر می خواهند در طی شش ماه آینده کتاب بنویسند. وقتی شروع به ایجاد مفاهیم مبهم در زمینه ( موفقیت، ثروت، سلامتی و خوشبختی) می کنیم، در واقع این درست قدم اول خواهد بود.

چهار روش علوم اعصاب شناختی برای خلاص شدن از استرس


ادامه مطلب: چهار روش علوم اعصاب شناختی برای خلاص شدن از استرسبا این توضیح که استرس روش پاسخگویی بدن شما است به هر نوع خواسته و تهدیدی.
به نظر میرسد دنیای مدرن به گونهای طراحی شده که استرس را افزایش میدهد و من فکر می‌کنم به‌زودی نگرانی یکی از ورزش‌های المپیک خواهد بود.

خانه مقالات مدیریت فردی