خانه مقالات تفکر سیستمی

به جای هدفگذاری، روی سیستم تمرکز کنید


ادامه مطلب: به جای هدفگذاری، روی سیستم تمرکز کنیدهمگی ما برای رسیدن به چیزهایی در زندگی تلاش می کنیم، مانند بدست آوردن اندام ایده آل، پایه گذاری یک تجارت موفق، بنا کردن یک خانواده ای شاد، نوشتن یک کتاب پرفروش، کسب مقام قهرمانی در مسابقات ورزشی و غیره. برای بسیاری از ما راه رسیدن به آن چیزها، تنظیم اهداف ویژه و قابل دسترس برای شروع کار است در صورتی که در هنگام پیشرفت در مراحل مختلف دست یابی به اهداف مهم، روش بهتری برای انجام دادن کارها و رسیدن به آنها وجود دارد. دلیل این موضوع به تفاوت میان اهداف و سیستم ها بر می گردد.

تفکر سیستمی انتقادی


ادامه مطلب: تفکر سیستمی انتقادیتفکر سیستمی انتقادی (Critical Systems Thinking: CST) نوعی ساختار تفکر سیستمی است که امکان یکپارچه‌سازی تنوع رویکردهای سیستمی گوناگون را فراهم می‌آورد و مدیران را راهنمایی می‌کند که چگونه به بهترین وجه از آن‌ها استفاده کنند.

درسی از طبیعت؛ همه چیز به یکدیگر پیوسته است


ادامه مطلب: درسی از طبیعت؛ همه چیز به یکدیگر پیوسته است

«جان مویر» نویسنده و زیست شناس امریکایی در جمله ای معروف می گوید: "هنگامی که ما تلاش می کنیم که چیزی را به خودی خود درک کنیم، در می یابیم که آن چیز با هر چیز دیگری در جهان به یکدیگر پیوسته است." یک سیستم، مجموعه ای از عناصر مرتبط به هم است که یک «کُل» یکپارچه ایجاد می کند. هر چیزی، مانند یک گیاه، انسان، مدرسه، آبخیز، اقتصاد، خودش می تواند یک سیستم باشد ولی در عین حال نمی تواند به طور کامل از سیستم های بزرگ تری که در ارتباط با آن وجود دارد، جدا گردد.

دوازده عادت ذهنی متفکران سیستمی


ادامه مطلب: دوازده عادت ذهنی متفکران سیستمیهیچ طرح درس، کتاب، یا برنامه کامپیوتری نیست که به ما کمک دهد که متفکر سیستمی بهتری شویم. در عوض، پیچیدگی جهان ما می طلبد که عادت های ذهنی ای را ایجاد کنیم که آگاهانه قوانین سیستمی را برای فهم پیچیدگی موقعیت های پیش رو به کار گرفته و آینده مطلوب را طراحی کنیم. 12 عادت ذهنی عبارتند از:

الگوی ذهنی فردی


ادامه مطلب: الگوی ذهنی فردییکی از مهم ترین چالش های تفکر موثر، الگوهای ذهنی موجود ما بوده که عمدتاً ناپنهان هستند. الگوی ذهنی، "روش ریشه یافته تفکر است" (پیتر سنگه، 1990) 1 یا "ترکیب به پیوسته و معول واژه ها و ارتباطات که (هنگامی که استفاده می کنیم) برای توصیف واقعیت و یا شکل دهی فرضیات است" (لونرگان، 1972)2 . ما تمایل داریم که الگوی ذهنی خود را واقعیت بپنداریم (مارتین، 2007)3 .

خانه مقالات تفکر سیستمی