خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری خطاهای رایج در تصمیم گیری

خطاهای رایج در تصمیم گیری


oops133x88.jpg
هرچقدر هم دوست داشته باشیم که عاری از تعصب و پیش داوری باشیم اما واقعیت این است که هرانسانی دارای تعصب ها و پیش داوری هایی است. هرچقدر که آگاهی تان نسبت به خودتان بیشتر باشد، عملکرد شما بهتر خواهد شد. دلیل اصلی اینکه هر کس از منظر خاصی به دنیا نگاه می کند این است که ذهن ما (حداقل در سطح آگاهی معمول) نمی تواند همه جوانب را با هم در نظر بگیرد



آیا تا کنون تلاش کرده اید که در یک زمان، 10 موضوع را یاد بگیرید؟ اگر چنین بوده، شما می دانید که مغلوبه شدن به سادگی رخ می دهد و ناگزیرید بدون اینکه مطلب زیادی فراگرفته باشید، یادگیری را کنار بگذارید. این به دلیل مکانیزم عملکرد ذهن است. ذهن ما به گونه ای اطلاعات را مشاهده و شناسایی می کند که می توانیم دنیای پیرامونمان را بفهمیم، بدون اینکه اطلاعات بر ما غلبه کنند. اگر ما متوجه نشویم که درک ما بر اساس آن چیزی بوده که جامعه (والدین، معلم ها، تلویزیون و ...) به ما یاد داده نه آنچه که خودمان به آن رسیده ایم، با مشکلات روبرو خواهیم شد

در زیر فهرستی از خطاهای رایج در تصمیم گیری آمده است. با شناخت این خطاها، می توانید از آنها اجتناب کنید


یک – اتکا زیاد به اطلاعات تخصصی

اغلب مردم به آنچه که متخصصان می گویند خیلی تاکید می کنند. به یاد داشته باشید که متخصصان هم انسان بوده و مانند سایر انسان ها دارای تعصبات و پیش داوری هستند. با کسب اطلاعات از منابع گوناگون، شما به درک بهتری می رسید تا اینکه فقط از یک منبع، کسب اطلاعات کنید


دو- ارزش زیاد گذاشتن برای اطلاعاتی که از دیگران می گیرید

مردم تمایل دارند که برای برخی از افراد جامعه، ارزش زیادی قایل بوده و برای دیگران، ارزش کمی قایل شوند. اگر دیدید که شما هم چنین هستید از خودتان بپرسید : آیا آنها درباره این مسئله بیشتر از من می دانند؟ آیا ارزش های آنها با ارزش های من یکی است؟ آیا تجربه شخصی آنها از مسایل مانند من است؟ به بیان دیگر، ذهنتان را باز بگذارید


سه – فهمیدن ارزش اطلاعاتی که از دیگران می رسد

اگر متقاعد شده باشیم یا نه، ما تمایل داریم که اطلاعاتی که افرادی مانند بچه ها، طبقات پایین دست جامعه، زنان (بله، این را باور کنید)، سالخوردگان، کارگران، هنرمندان و ... به ما می دهند را کم ارزش بدانیم. اما موارد زیادی می شود که این افراد، جنبه های دیگر مسئله را ترسیم می کنند. به بیان دیگر، این افراد ممکن است ارزش ها و فهم متفاوتی را به شما بدهند که در این صورت به نگاه فراگیرتری نسبت به موضوعات می رسید. فقط به این توجه کنید که اگر دیدید نسبت به اطلاعاتی که از کسی به شما می رسد، بی تفاوت هستید، از خود بپرسید : چرا؟


چهار- تنها شنیدن و دیدن آنچه که انتظارش را دارید

سعی کنید این کار را انجام دهید: از دوستی بخواهید که نگاهی به اطرافش بیاندازد و هرآنچه که سبز است را یادداشت کند. حالا، چشمش را ببندید. در حالی که چشمش بسته است از او بپرسید، چه چیزی در اطرافش قرمز است. کمتر کسی می تواند چیزهای قرمز را هم نام ببرد زیرا توجه آنها به رنگ سبز بوده است. برداشت های ما شبیه به این عمل می کند. اگر ما انتظار داشته باشیم یا اینکه دارای تعصبی باشیم که از آن مطلع نیستیم، ما تمایل داریم آن چیزی را ببینیم که می خواهیم. به همین صورت اگر کسی بخواهد چیزی به ما بگوید که مایل به شنیدن آن نیستیم، به او گوش نمی دهیم. راه حل این مسئله این است که متوجه پیش داوری و انتظارات خود باشیم و به هرآنچه که سر راه ما قرار می گیرد، برخوردی باز داشته باشیم


پنج – بی توجه به احساس ها و واکنش های ناخودآگاه

آیا تا کنون شده که از درد معده یا سردرد به صورت ناخودآگاه اقدامی انجام دهید؟ اگر بله، این کار را بدنتان به شما گفته است. ذهن ما اطلاعاتی بیش از آنچه که خودآگاهی مان دریافت می کند را پردازش میکند. این اطلاعات مازاد در ناخودآگاه ما ذخیره می شود. اگرچه این اطلاعات در دسترس ما نیست اما بدن یا روان ما در صورت نیاز آن را بروز می دهند. در زمان تصمیم گیری، بدن ما نشانه هایی را از طریق احساس یا واکنش های ناخودآگاه بروز می دهد. متاسفانه جامعه به ما آموخته که از چنین احساس هایی، صرفنظر کنیم. اما با هماهنگ شدن با شهودتان، می بینید که به تصمیم های بهتری نایل می شوید


منبع

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/readings/decisions.htm

0 comments:

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری خطاهای رایج در تصمیم گیری