خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری پنج مانع در اتخاذ تصمیم درست

پنج مانع در اتخاذ تصمیم درست


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_obstacle.jpg
یک- قالب های ذهنی

قالب های ذهنی، یعنی تمایل به درک مسایل به گونه ای خاص. این قالب ها باعث می شود که برای حل مسایل تنها برخی از اطلاعات را از حافظه مان بازیابی کنیم. در صورتیکه باید از همه آنچه یادگرفته ایم یا تجربه کرده ایم در حل مسایلمان استفاده کنیم. خوب است که به یاد داشته باشیم که قالب ذهنی ما قادر به حل همه مسایل نیست. ما باید انعطاف پذیر باشیم و بتوانیم مسایل متفاوت و تغییرات در مسایل را تشخیص دهیمدو- صلبیت در عمل

صلبیت در عمل، ناتوانی در استفاده از ابزارها و مفاهیم در دیگر کاربردهاست. این صلبیت در به کارگیری ابزارها و مفاهیم باعث می شود نتوان از آنها به صورت خلاقانه در حل مسایل استفاده کرد. هرچقدر بیشتر که از ابزار و مفاهیم در یک مسیر خاصی استفاده کنیم کمتر میتوانیم کاربرد دیگری از آن پیدا کنیم


سه- تعصب در تایید

تعصب در تایید یعنی تنها شواهد و مدارکی را مورد تایید قرار دهیم که باعث تقویت فرضیات و عقاید ما شود و از نشانه ها و شواهدی که مغایر با فرضیات و عقاید ما باشد، صرف نظر می کنیم. بنابراین در حل مسئله، تنها شواهدی را مدنظر قرار می دهیم که در راستای راه حل مطلوب ما باشد. این خطرناک است زیرا تصمیم اتخاذ شده بر اساس شواهد و نشانه ها نیست بلکه بر اساس تعصبات و پیش داوری های ماست. بنابراین به دنبال بهترین جواب نیستیم، بلکه به دنبال تحقق، نظر شخصی خودمان هستیم.


چهار- استفاده از اطلاعات موجود

ما تمایل داریم که بر اساس اطلاعاتی که در لحظه در اختیارمان است، تصمیم بگیریم. البته گاهی باید سریع یا اینکه بر اساس اطلاعات موجود تصمیم گرفت. اما بیشتر اوقات می توانیم با گذاشتن زمان بیشتر، اطلاعات بیشتری گرد آوردیم. برای غلبه بر این مانع، قبل از تصمیم گیری از خود بپرسید «چه چیز دیگری برای دانستن وجود دارد؟»، «از کجا می توانم اطلاعات بیشتری گرد آورم؟»


پنج- ارزیابی نکردن پیامدها

برخی از تصمیم ها و راه حل ها به قدری خوب به نظر می رسند که ما سریعاً نسبت به آن اقدام می کنیم بدون اینکه تاثیر آن تصمیم یا راه حل را در دیگر جنبه های زندگی مان ببینیم. بنابراین لازم است پیامدهای تصمیم را بر تمامی جنبه های زندگی و شغلمان ببینیم


منبع

http://EzineArticles.com/?expert=Adam_Bowman

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری پنج مانع در اتخاذ تصمیم درست