خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری تفکر یا احساسات؛ چگونه تصمیم گیری می کنیم؟

تفکر یا احساسات؛ چگونه تصمیم گیری می کنیم؟


b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_thinking_or_feeling.jpgراستی شما دوست دارید که چطور تصمیم گیری کنید؟ آیا دوست دارید بیشتر روی اهداف اساسی و واقعیتهای غیر شخصی تاکید کنید (تفکر) ؟ یا اینکه ترجیح می دهید نگرانی ها و دغدغه های شخصی را بیشتر دخالت دهید(احساسات) ؟

احساسات را با احساس کردن اشتباه نگیرید.هر کسی در باره تصمیمی که می گیرد احساساتی دارد.همچنین تفکر را هم با هوش و ذکاوت اشتباه نگیرید.هر کسی تفکررا برای بعضی از تصمیم گیریها و احساسات را برای بقیه تصمیم ها به کار می برد. در واقع یک شخص می تواند ترجیح خودش را در تصمیمش به کار ببرد، سپس تصمیمش را با استفاده از ترجیح دیگرش هم تست کند؛برای آنکه ببیند چه چیزهایی می بایست لحاظ می شده و نشده است.
بیایید یک دقیقه وقت بگذارید واز خودتان بپرسید کدامیک از توصیف های زیربرای شما طبیعی تر و راحت تر و سهل تر بنظر می رسند؟(و بیشتر با شما منطبق هستند؟)
تفکر
وقتی که من تصمیمی را می گیرم ، دوست دارم حقیقت بنیادی و اساسی در باره آنرا پیدا کنم و یا اصولی را که مربوط به موقعیت خاصی که درگیرش هستم ، کشف کنم. من ترجیح می دهم جوانب مثبت و منفی موضوع را تجزیه و تحلیل کنم و می خواهم در تصمیم گیری ثابت قدم و منطقی باشم. من تلاش می کنم که غیر شخصی عمل کنم و آرزوهای خودم و دیگران را در تصمیم گیری هایم دخالت ندهم و تحت تاثیر آنها نباشم.
جملات زیر عموماً در مورد من به کار می رود:
1. جایی که منطق و منطقی بودن مهم است ، من از موضوعات تکنیکال و علمی لذت می برم .
2. من به تناقضات توجه دارم .
3. من اغلب در جستجوی توضیحات و راه حل های منطقی برای موضوعات هستم.
4. من تصمیماتم را با سر و مغزم می گیرم و می خواهم بی طرف و منصف باشم.
5 .من به گفتن حقیقت اعتقاد دارم و فکر می کنم این بسیار مهمتر ازنزاکت و مبادی آداب بودن است.
6. بعضی وقتها من نقش مردم را در بخشی از موقعیتهای مربوط به موضوع تصمیم گیری، فراموش می کنم و یا خیلی به آن اهمیت نمی دهم .
7. من می توانم به عنوان یک شخص بسیار وظیفه شناس، یا خیلی لاقید شناخته شوم .
احساسات
من اعتقاد دارم که می توانم با استفاده ازوزن بخشیدن و سنجش آنچه مردم به آن اهمیت می دهند و با اهمیت به نقطه نظر اشخاص درگیر با موقعیت، تصمیم گیری کنم. من به ارزشهای مردم و بهترین چیزهایی که برای آنها مهم است، توجه می کنم. من دوست دارم هرچه را که به ایجاد و حفظ هماهنگی کمک می کند انجام دهم. در ارتباطات، من بیشتر گرم و با توجه و با نزاکت و مبادی آداب ظاهر می شوم.
جملات زیر عموما می تواند در مورد من به کار روند:
1.من تمایل و توجه به مردم و ارتباطات دارم.
2. من به دنبال هماهنگی و هارمونی هستم و وقتی نباشد عصبی می شوم .
3.من بدنبال آنچه هستم که برای دیگران مهم است ونگرانشان می کند ودغدغه های آنان را بیان می کنم.
4. من با قلبم تصمیم می گیرم و می خواهم دلسوز و با شفقت باشم.
5.به نظر من با نزاکت بودن مهمتر از گفتن حقایق ناخوش و تلخ است.
6. بعضی وقتها من فراموش می کنم حقایق تلخ و دشوار موجود در باره موقعیتها را ببینم و در رابطه با آن ها قرار بگیرم.
7. من گاهی تجربه داشته ام که دیگران مرا بسیار ایده آلگرا و احساساتی و غیر روراست می بینند.
شاید شما با مقایسه موارد نوع اول و دوم بتوانید دریابید که چگونه تصمیم گیرنده ای هستید!

مترجم: آزاده رضائی

منبع :
http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/thinking-or-feeling.asp

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه مقالات حل مسئله و تصمیم گیری تفکر یا احساسات؛ چگونه تصمیم گیری می کنیم؟