قدرت پرسشگری


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_jl1.png
پرسشگري به شما قدرت زيادي مي دهد. در اينجا به برخي از مهم ترين کاربردهاي پرسشگري پرداخته مي شود


کنترل

پرسش کردن باعث مي شد که شما جريان فکري خود يا جريان يک گفتگو را کنترل کنيد. وقتي که پرسشي مطرح مي شود، محرک قدرتمندي براي پاسخ آن بوجود مي آيد. اگر شما بتوانيد پرسشگري را حفظ کنيد، کنترل از آن شما خواهد بود

سياستمداران بر اين قدرت واقف هستند. از اين رو به جاي آنکه به پرسش مصاحبه کننده پاسخ دهند، آنچه را که او دوست دارد بيان مي کنند؛ مثلا" مي گويند: «بله اين سوال جالبي است اما واقعيت اين است که .....»

اطلاعات

اشراف اطلاعاتي منجر به قدرت بيشتر مي شود و پرسش مي تواند باعث کسب اطلاعات شود. به خصوص وقتي پرسش ها را با دقت طرح مي کنيد مي توانيد تمامي اطلاعاتي را که منجر به انجام بهتر هدفتان مي شود را جمع آوري کنيد

جمع آوري اطلاعات مانند بازي جورچين است. شما بخشي از اطلاعات را به دست مي آوريد و آنها را کنار هم مي گذاريد تا به يک تصوير بزرگتر برسيد. پرسش هاي جستجوگرانه براي کسب اطلاعاتي که به آن نياز داريد، بسيار مفيد واقع مي شود

شنيدن

اگر مي خواهيد بيشتر شنونده باشيد تا گوينده، پرسش گر باشيد. در اين صورت طرف مقابلتان را تحريک به صحبت مي کنيد و مي توانيد بيشتر گوش کنيد. پرسش هاي باز (پرسش هايي که جواب بله يا خير ندارد) در اينجا خيلي مفيد است زيرا جواب هاي کوتاه ، پرسش هاي بيشتري را ايجاب ميکند

متقاعد کردن

براي متقاعد کردن، پرسش کردن بهتر از ديگر راه هاست. پرسش هاي منطقي باعث مي شود، طرفتان به آنچه مي گوييد، دقت بيشتري کند. به همين صورت، پرسش هاي سقراطي باعث مي شود ديگران به فکر فرو روند تا اينکه به دنبال يافتن جوابي براي شما باشند

منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/power_of_questions.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید