پرسش از گروه


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_classroom0806_468x310.jpg
هنگامي که شما از يک گروه پرسش مي کنيد، خواه مخاطبان يک سخنراني باشند، خواه افراد حاضر در يک جلسه، خواه دانش آموزان کلاس و يا هر گروه ديگر، دام هايي بر سر راه شما قرار دارد که ممکن است شما را گير اندازداز چه کسي مي پرسيد

هنگامي که از يک گروه، پرسشي را مي پرسيد، بايد براي تان روشن باشد که اين افراد مي دانند چگونه به اين پرسش، پاسخ دهند.

پرسش از يک فرد

هنگامي که از شخص خاصي در يک گروه پرسش مي کنيد، به او اشاره کنيد، نامش را ببريد يا اينکه مشخصاتش را بگوييد مثلاً کسي که کلاه قرمز بر سرش است و يا به هر طريقي که آن فرد دقيقاً متوجه شود مخاطب شماست. يکي دو دقيقه به او وقت بدهيد تا جواب بدهد. مي توانيد هم قبل از پرسيدن، موضوع را با آنها مطرح کنيد. مثلاً : جيم، مي توانم از تو سوالي بپرسم؟

پرسيدن از افراد خاص

براي پرسيدن از زيرمجموعه اي از افراد، اول آنها را شناسايي کنيد و بعد اجازه دهيد که آنها خودشان را به شما نشان دهند. مثلاً : چه کسي در اينجا ماشين تويوتا دارد؟ لطفاً دستتان را بالا ببريد

پرسيدن از هر کسي

اگر کل گروه را مخاطب خود قرار داده ايد و مي خواهيد به کل گروه ، پرسشي را مطرح کنيد ابتدا يک تلنگر ذهني به آنها بزنيد تا بيايند به باغ و آماده جواب دادند باشند. مثلاً : چه کسي مي داند اين که دست من است چيست؟

همراه نگه داشتن مخاطب

اين خيلي محتمل است که افراد حواسشان از يک موضوع منحرف شوند يا حتي بخوابند. از اين رو بايد آنها را به موضوع علاقه مند کنيد تا مطمئن شويد که توجه شان به موضوع جلب است

پويش

به مخاطبان نگاه کنيد و ببينيد که آيا به موضوع علاقه نشان مي دهند، گيج اند، معترض اند و همچنين چه موقع جواب متناسبي مي دهند. از کساني که گيج يا معترضند بپرسيد که مشکل چيست يا اينکه بپرسيد که به چه چيزي مشغولند؛ البته با عصبانيت با آنها صحبت نکنيد

اشاره

هراز گاهي به خودتان اشاره کنيد. براي اينکار نياز نيست که انگشتتان را به سوي خود بگيريد. مثلاً در جاي خود کمي به سوي جلو و عقب خم شويدو يا اينکه به صورت خطي و يکي يکي، مخاطبان را نگاه کنيد. به چشمان مخاطب نگاه کنيد نه اينکه صرفاً رويتان به سويشان باشد. لحظه اي روي هر کس مکث کنيد ولي به کسي خيره نشويد

تمرين

اجازه دهيد در مورد آنچه که بايد توجه داشته باشند، فکر کنند. براي اينکار از آنها بخواهيد که آنچه که فهميده اند را بيان کنند، يا خلاصه اي از آنچه گفته شد را بگويند يا اينکه استنتاج خود را از صحبت هاي شما بگويند. به اين صورت متوجه مي شويد که آيا آنها با شما هستند يا نه

تکرار

هنگامي که کسي به پرسش شما جواب داد، آن را تکرار کنيد تا بقيه نيز متوجه اين پاسخ شوند چون ممکن برخي آن را نشنيده باشند. يک راه براي اينکه مطمئن شويد پاسخ را درست فهميده ايد اين است که آن را تکرار کنيد. مثلاً

متشکرم جيم، بنابراين تو فکر مي کني که همه ما بايد پرواز کردن را ياد بگيريم. درسته؟

جلب توجه

افراد را از طريق گفتگوهاي کوچک به موضوع متوجه کنيد اما متوجه باشيد که طولاني نشود. همچنين توجه داشته باشيد که در دام يک گفتگوي بدون چالش با کساني که به موضوع علاقه مند هستند نشويد. همه گروه را از طريق اجازه مشارکت در موضوع وارد کنيد. مثلاً : چه کسي در اين باره نظري دارد؟

راهبرد

يک راه اساسي براي کار با يک گروه اين است که آنها را به سوي جايي که مي خواهيد راهبرد کنيد

پاداش و تنبيه

پرسش از افراد باعث تمرکز توجه آنان مي شود و چگونگي واکنش شما نسبت به پاسخ آنها، نشانه اي براي بقيه است که چه بايد بکنند. اگر از آنها انتقاد کنيد، افراد کمي حاضر به مشارکت خواهند بود. اگر شما آنها را تشويق کنيد و يا به آنها پاداش دهيد (که اين کار مي تواند بسيار ساده هم باشد مثلاً با تشکر کردن يا علاقه نشان دادن به پاسخ آن فرد) خود آن فرد و ديگران، انگيزه مي يابند تا در داوطلب پاسخ به پرسش هاي شما باشند

توجه

توجه شما به آنچه که در پاسخ از مخاطبتان شنيده ايد، باعث علاقه مخاطب به شنيدن موثر مي شود. اگر شما آنها را بلند کنيد و به شيوه خاصي آنها را مورد اشاره قرار دهيد، گفتگو به آن سمت راهبرد خواهد شد. مثلاً : اين نکته مهمي در هزينه هاي بلند مدت است، سام. چه کسي مي تواند نکته ديگري در اين باره بگويد؟

نتيجه گيري

براي راهبرد گروه به سمت انتهاي جلسه، تمام جلسه را خلاصه کنيد و گاهي نيز اجازه دهيد که افراد نظرشان را هم در اين باره بگويند. البته مواظب باشيد که موضوع منحرف نشود و يا به درازا نکشد. مثلاً : ما 5 دقيقه بيشتر وقت نداريم. آيا کسي مي خواهد که آخرين نظر را در اين باره بدهد؟

توجه کنيد که واژه "آخرين" علامتي است براي اينکه به زودي نتيجه گيري ارائه خواهد شد. هم چنين اعلام زمان هم علامت روشني است

همچنين، همواره با تشکر تمام کنيد

منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/group_questioning.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید