خانه مقالات یادگیری و پرسش گری پرسش های سوق دهنده

پرسش های سوق دهنده


b_250_200_16777215_00_images_stories_Articles-1_6a00d834527c1469e200e54f1aabbf8834-800wi.jpgيک راه براي تحت تاثير قراردادن ديگران اين است که از آنها پرسش هايي بپرسيم که تعمداً براي سوق دادن فکر آنها به سمتي خاص طراحي شده است. پرسش هاي سوق دهنده يا شامل جواب است يا اينکه ذهن شنونده را به سمت خاصي مي کشاند

توجه کنيد که نه تنها کلمات باعث سوق دهندگي مي شود بلکه زبان بدن و تن صدا نيز چنين تاثيراتي را دارند


پرسش هاي فرضيه دار

اين پرسش ها داراي يک فرضيه است. مثلاً : «در سال آينده قيمت ها چقدر افزايش خواهد يافت؟» شامل اين فرض است که سال آينده قيمت ها حتماً افزايش خواهد يافت. البته سخت است که هيچ فرضي نداشت حتي اگر پرسش به اين صورت مطرح شود که : «آيا فکر مي کني که قيمت ها در سال آينده افزايش پيدا کند؟» باز هم مخاطب را در اين ذهنيت مي گذارد که قيمت ها افزايش خواهد يافت زيرا اگر مخاطب به اين پرسش جواب منفي بدهد به معني ثابت بود قيمت خواهد بود در صورتيکه ممکن است قيمت کاهش بيابد


عبارات به هم مرتبط

شکل ديگر پرسش هاي سوق دهنده اين است که شما مطلبي را به مخاطب مي گويد که منجر به ذهنيتي در او مي شود. سپس او را مورد پرسش قرار دهد. مثلاً : «من از شغلم متنفرم. نظر تو در مورد شغلت چيه؟»

همچنين شما مي توانيد در پرسش خود، اطلاعات سوق دهنده اي بگذاريد. مثلاً : «نظرت در مورد ريچارد چيه؟ بسياري از مردم با او مخالفند». در اين عبارت، فشار اجتماعي ديده مي شود که فرد نمي تواند خود را در مقابل آن قرار دهد

همچنين مي توانيد مشوقي را در پرسشتان بگذاريد که شنونده را به سوي خاصي سوق دهد. مثلاً : «آيا دوست داري در ايتاليا زندگي کني يا کانادا که آمار جرم در آنجا خيلي پايين است؟». توجه کنيد که آمار جرم در ايتاليا ذکر نشده اما ذکر آمار پايين جرم در کانادا، آن را دلپذيرتر مي کند


پرسش هاي دلالتي

پرسش هايي که باعث مي شوند شنونده، حوادث گذشته را به آينده مرتبط کند و زنجيري از علت و معلول در ذهنش ايجاد شود، پرسش هاي دلالتي هستند. به عنوان مثال : «اگر امشب به مهماني بري، آزمون فرداي تو چه خواهد شد؟»


پرسش براي گرفتن تاييد

يکي از انواع پرسش هاي سوق دهنده، پرسش هاي بسته اي هستند که به صورت واضح براي گرفتن موافقت به کار مي روند و شنونده را سوق مي دهد که به ان جواب بله بدهد. مثلاً : «آيا موافقي که نياز داريم که وال ها را نجات دهيم» «آيا درسته که الان خوشحال تري؟»


پرسش هاي کوتاه پاياني

پرسش هاي کوتاه پاياني، در آخر عبارات به کار مي رود و معمولاً به صورت منفي است مانند : «مگه نه؟». اين ها بيشتر يک دستور هستند تا يک پرسش. مثلاً : «اين کار خوبيه، مگه نه؟» «امشب شما به ميهماني مي آيي، مگه نه؟»


پرسش هاي مجبور کننده

برخي از پرسش ها، مخاطب را به صورت مستقيم يا غير مستقيم مجبور مي کند که جواب خاصي بدهد. مثلاً : «تو امشب مي آيي، مگه نه؟ اگر نيايي به مشکل مي خوري» «تو مرا دوست داري، مگه نه؟»


منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/leading_questions.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید