خانه مقالات یادگیری و پرسش گری پرسش های کاوشگرانه

پرسش های کاوشگرانه


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_question_mark.jpg
هنگاميکه خواهان جستجوي اطلاعات بيشتري هستيد، پرسش هاي کاوشگرانه اي ي وجود دارند که بر اساس آنچه که مي خواهيد بدانيد، قابل استفاده اند. برخي از اين پرسش ها به قرار زيرندشفافيت

هنگامي که با ابهامي روبرو هستيد يا اطلاعات کافي نداريد، از طريق اين گونه پرسش ها مي توانيد به فهم بهتري برسيد

- دقيقاً منظورت از .... چيه؟

- هفته آينده، دقيقاً چه کاري مي خواهي انجام دهي؟

- مي تواني در مورد ... بيشتر برايم بگويي؟

قصد

گاهي قصد مخاطب از بيان چيزي روشن نيست. در اين حال از او بخواهيد که دليل صحبت هايش را بيان کند يا اينکه خود، علت مستتر آن را بجوييد

- چرا چنين حرفي را زدي؟

- وقتي که موضوع ... را مطرح کردي، به چه چيزي فکر مي کردي؟

ارتباط

وقتي به نظر مي رسد که مخاطب از موضوع اصلي دور شده است، مي توانيد چک کنيد که آيا صحبت هاي او مرتبط با موضوع اصلي است يا نه

- ارتباط اين صحبت با موضوع اصلي چيه؟

- آنچه مي گويي چگونه به موضوع اصلي مرتبط مي شود؟

کامل و دقيق بودن

گاهي لازم است کامل و دقيق بودن اطلاعاتي که دريافتيد را چک کنيد

- آيا اين همه اش است؟ آيا چيزي هست که نگفته باشي؟

- از کجا مي داني که اين درست است؟

- چگونه اين را با آنچه قبلاً گفتي مي توان مقايسه کرد؟

تکرار

يکي از راه هاي به دست آوردن اطلاعات اين است که پرسش هاي تان را مجدد بپرسيد. مي توانيد از همان کلمات استفاده کنيد و مي توانيد آن را به شکل ديگري بيان کنيد زيرا شايد آنچه که اول گفتيد را دقيقاً متوجه نشده باشند

- کجا رفتي؟

......

- چه مکاني را بازديد کردي؟

......

همچنين شما مي توانيد آنچه را که مخاطب گفته است را مجدداً تکرار کنيد و بر روي کلماتي که اطلاعات بيشتري در موردش مي خواهيد، تاکيد کنيد

- آيا او از تو خواستگاري کرد؟

مثال

وقتي که مخاطب در مورد موضوعي با ابهام صحبت مي کند، بهتر است که از او بخواهيد که اطلاعات بيشتري در اختيار شما بگذارد. اين کار در مصاحبه ها خيلي کاربرد دارد، جايي که مي خواهيد درستي صحبت و عمق آنچه که مدعي است را بيازماييد

- ببخشيد متوجه نشدم. مي شود مثالي در اين باره بزني؟

- مي شود مثالي در مورد کاري که انجام دادي براين بزني؟

- زماني که مشغول ... بودي را بگو

امتداد

هنگامي که مخاطب به شما اطلاعات کافي را نمي دهد از او بخواهيد که بيشتر صحبت کند

- آيا مي شود در اين باره بيشتر صحبت کني؟

- بالاخره چه اتفاقي افتاد؟

ارزيابي

براي قضاوت در مورد آنچه که مخاطب گفته، از پرسش هاي ارزيابي استفاده کنيد

- چطور مي گويي که اين خوب است؟

- از کجا مي داني که اين ارزشمند است؟

- مزايا و معايب اين چيست؟

عواطف

اگر مخاطب در مورد فرد سومي صحبت مي کند يا اينکه به هر دليل مي خواهيد بدانيد که احساس مخاطب را بدانيد، مي توانيد چنين سوال هايي را بپرسيد

- درباره آن چه احساسي داشتي؟

هنگام طرح چنين پرسش هايي متوجه باشيد که عواطف او را جريحه دار نکنيد

منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/probing_questions.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید