تله هاي پرسشگري


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_if-aa152_trap_g_20090402135554.jpg
هنگامي که از ديگران سوال مي پرسيد، تله هاي متعددي در سر راه شماست که ممکن است شما را از حقيقت دور کند. برخي از اين تله ها عبارتند از


تعصب
اين خيلي محتمل است که هنگام طرح پرسش، ارزش ها، استنتاج ها و تعصب هاي خود را در آن وارد کنيد. اين ممکن است به پيامدهاي بدي منجر شود. اگر در اين باره شک داريد يا اينکه امکانش را داريد، پرسش هايتان را قبل از طرح با مخاطب به فرد سومي بدهيد تا آن را بازنگري کند

- نظرت درباره مشکلاتي که افراد معلول باعث آن مي شوند چيست؟

پرسش هاي سوق دهنده
پرسش هاي سوق دهنده، باعث مي شود که شنونده به جواب خاصي سوق داده شود. پرسش هاي کوتاه نيز ممکن است به اين منظور بيان شود

- به نظر تو، شرکت با مشکلاتي روبروست؟ - جواب در پرسش آمده است

- نمي توانستي بگويي که اين محصول با استقبال خوبي روبرو شده است؟ - مخاطب مجبور به جواب بله است

بازپرسي
گاهي پرسش ها تبديل به تفتيش عقيده مي شود که اگر طرف مجبور نباشد، گفتگو را ترک خواهد کرد.

آيا براي انجام اين کار آماده اي؟ چرا نه؟ چرا اينقدر ضعيف عمل مي کني؟

به پرسش هاي خود و پاسخ هاي مخاطب گوش دهيد. اگر شما سريع صحبت مي کنيد و يا پاسخ ها کوتاه تر مي شود، عقب نشيني کنيد و گفتگو را با سرعت کمتري جلو ببريد

منفي بودن
گاهي طرح پرسش هاي منفي، مخاطب را به انفعال مي کشاند. حتي طرح تصادفي کلمات منفي مي تواند تاثير بدي بر احساس مخاطب بگذارد که نتيجه آن بي علاقه شدن به پاسخ گويي است

مثلاً در پرسش «اخيراً چه مشکلي داشته اي؟» به جاي واژه مشکل که بار منفي دارد، مي توان از واژه هايي مانند چالش و مسئله استفاده کنيد تا به مخاطب کمک کنيد که صادقانه پاسخ دهيد. مثلاً : چه عاملي باعث شد ديشب بيدار باشي؟

انحراف
يک گفتگو ممکن است از مسير اصلي به حاشيه هايي کشيده شود که مورد علاقه يکي از طرفين است. اين موضوع ممکن است باعث از دست دادن اشتياق، زمان و اطلاعات شود

حريم خصوصي
يکي از باتلاق هايي که در مسير گفتگو ممکن است رخ دهد ورود به حوزه هاي شخصي ديگران است. کسي نيست که از ورود ناخواسته ديگران به حريم خصوصي اش ناراحت نشود

منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/questioning_traps.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید