پاسخ به پرسش ها


b_250_200_16777215_00_images_stories_articles_conversation.jpg
پرسشگري، روشي براي راهبرد گفتگو است و پاسخ بدون تفکر به پرسش ها باعث مي شود که پرسشگر، سکان گفتگو را در دست داشته باشد. در اينجا چند روش براي پاسخ به پرسش ها بيان شده استمکث براي تفکر

قبل از اينکه سريع به پرسش ها پاسخ دهيد، لحظه اي مکث کنيد. عجله نکيند زيرا عجله باعث مي شود که جريان تفکر، آشفته و يا متوقف شود. اگر مخاطب سريع صحبت مي کند، دليلش ممکن است اين باشد که از تفکر بصري برخوردار است يا اينکه مي خواهد شما را به عجله بياندازد. مکث در جواب، باعث مي شود که اعتماد به شما هم افزايش يابد، زيرا شما با دقت و توجه به ابعاد گوناگون، پاسخ داده ايد. در ژاپن، اين کار نشانه ادب است

پاسخ شگفت آور

بيش از آنکه پاسخي دهيد که مورد انتظار پرسشگر است، پاسخي دهيد که متداول نباشد و باعث شگفتي پرسشگر شود

صادق باشيد

وقتي که پرسشگر انتظارش را ندارد، راست بگوييد يا اعتراف کنيد. رسوم و کليشه ها را بشکنيد. وقتي از شما مي پرسند «حالت چطوره؟» حال واقعي خود را بگويدد، آن طور هستيد نه پاسخي کليشه اي. اگر پاسخ شما به مزاج آنان سازگار نبود، صادقانه رفتار کنيد. چيزهايي بگوييد که به ظاهر، اعتبارتان را خدشه مي زند

بمباران با اطلاعات

به پرسشگر اطلاعاتي بيش از آنچه مي خواهد بدهيد. اگر اطلاعات شما تخصصي باشد منجر به آن مي شود که عطش پرسشگر، برطرف شود. همچنين زياد صحبت کردن باعث مي شود که زمان گرفته شود و پرسشگر نتواند پرسش هاي بيشتري بپرسد

پاسخ با سوال

يکي از راه هاي فرار از پاسخ، برگرداندن سوال با سوالي ديگر است. اين به شما زمان براي تفکر مي دهد. اگر اين کار به خوبي انجام شود ممکن است که پرسشگر، سوال اصلي خود را فراموش کند. اين کار محکي است براي اينکه آيا پرسشگر به پرسش خود علاقه مند است يا پرسش او مانند تيري در تاريکي است

درخواست جزئيات بيشتر

در موضوع، عميق شويد و از پرسشگر بخواهيد بيشتر توضيح دهد. طرح پرسش هاي سقراطي مي تواند منجر به آن شود که خودشان پاسخ سوالشان را بگويند

پرسش درباره پرسش

پرسش هاي آنان را به چالش بکشيد. ببينيد که اصلاً پرسشي که مطرح کرده اند درست است يا نه. پيشنهاد دهيد که اول به سراغ ديگر پرسش ها برود. مثلاً اينکه مطرح کنيد که اول بايد معلوم شود که چرا اينجا هستيم

پرسش درباره پرسشگر

صلاحيت پرسشگر را به چالش بکشيد. ببينيد اصلاً اجازه طرح چنين پرسشي را دارد يا نه

درخواست پرسشي کاملاً متفاوت را بدهيد

وقتي که درخواست طرح پرسشي کاملاً متفاوت را مي دهيد، باعث مي شود که پرسشگر از مسير اصلي خود منحرف شود؛ به خصوص وقتي که شما بر موضوعي ديگر اصرار کنيد

صرفنظر کردن از پرسش

يکي از طرفندهاي سياستمداران اين است که به کلي از پرسش مطرح شده صرفنظر مي کنند و آنچه که خودشان مي خواهند را مي گويند. مثلاً چنين مي گويند: اين پرسش خوبي است اما آنچه مي خواهم بگويم اين است که....

منبع

http://changingminds.org/techniques/questioning/responding_questions.htm

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید