خانه ویژه مدیران

آماده هستید که خلاق شوید؟


ادامه مطلب: آماده هستید که خلاق شوید؟


چه چیزی شرکت ها را برای اینکه نو آوری موفقیت آمیزی داشته باشند آماده می کند؟ ما می دانیم که اندازه بودجه بخش تحقیق و توسعه (R&D) آن شرکتها نیست حتی به بازده سرمایه گذاری هایشان نیز بستگی ندارد. از سال 2005 مطالعات سالیانه ای برروی استراتژی و نو آوری 1000 شرکت صورت گرفته است1. این تحقیقات برپایه آزمون این نکته بود که آن شرکت هایی که بیشترین زمان خود را بر روی تحقیق و توسعه گذاشتند، کدامها نسبت به آن زمان اختصاصی موفق بودند. نتیجه اینکه سال به سال نتایج خروجی ( نوآوری ها) یکسان بوده: به عبارتی ارتباطی بین نوآوری و عملکردِ کسب و کار وجود ندارد.

بهانه ریزی شاخص


تفکری که صرفا متمرکز بر گذشته نگری است ، سالیان مدیدی است که به ما می گوید: « پشیمانی سودی ندارد !!»

اما ....امروز می خواهیم گذشته ها را در نوردیم و با حزم اندیشی و آینده نگری به موضوع بیندیشیم . حقیقت این است که پشیمانی درس عبرتی از آزمون و خطاهای گذشته و چراغی فرا راه آینده است !! و همین عبرت مداری خود بزرگترین سود پشیمانی از گذشته است که ذهن راهبردیست دانشگران را به خود مشغول می سازد!

چالش اصلی نوآوری در سازمان ها


ادامه مطلب: چالش اصلی نوآوری در سازمان هابزرگترین مشکل نوآوری در سازمان ها این نیست که چگونه ایده های نو و فرصت های جدید را ایجاد کرد. بلکه بزرگترین چالش این است که چگونه این ایده ها را با ظرفیت ها و برنامه های جاری سازمان، عجین کرد. آنچه که معمولا اتفاق می افتد اینکه سازمان ها تلاششان را در جبهه پیشین نوآوری متمرکز می کنند؛ یعنی تولید ایده های نو و شادمانی برای جمع آوری توبره ای از ایده ها. اما در گام بعدی در باتلاقی گیر می افتند که امکان پیشرفت را سلب می کند که همانا نبود سیستمی برای غربال کردن ایده ها، همسو سازی ایده ها با استراتژی های سازمانی، تامین نیازهای مالی، و تجاری کردن ایده ها. بنابراین تمام تلاش ها برای ایجاد نوآوری بی ثمر می شود و تمام نوآورانی که در تولید ایده ها نقش داشته اند، با دیدن بی نتیجه ماندن ایده هایشان، گرفتار بدبینی و سرخوردگی می شوند.

رهبری بهتر با متفاوت کردن بدون تقسیم بندی


مشکل مشترک بیشتر افراد در یافتن راهکار برای مسائل، نگاهی مغرضانه یا فاقد اطلاعات است. این موضوع می تواند به سادگی در گروه ها رخ دهد و رسیدن به یک راه حل بهینه را به خطر اندازد. پس چگونه می توان پیش رفت؟

چهار نشانه که شما به صورت نوآورانه ای کار می کنید


ادامه مطلب: چهار نشانه که شما به صورت نوآورانه ای کار می کنید1- تنوع در تیم
عمومی ترین شاخص در یک کار نوآورانه، تنوع اعضا یک پروژه است. کار کردن در تیمی که اعضایش از گرایش های متنوعی همچون گرافیست، روابط عمومی، مالی، اجرایی و مدیریت، تشکیل یافته اند، لذت بخش است به شرط اینکه این تیم، مجازی نبوده و اعضایش، نماینده کسی دیگر نباشند. وقتی که افرادی با گرایش ها و تخصص های متنوع، برای انجام یک پروژه، همدیگر را ملاقات کرده و به صورت گروهی تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند، یک نقطه قوت محسوب می شود.

خانه ویژه مدیران