خانه ویژه مدیران

كار تيمی در طبیعت


ادامه مطلب: كار تيمی در طبیعتآدمی بیشترین اشتراك ژنیتیكی را با شامپانزه دارد. این اشتراك به بیش از 95% می رسد! تمامی این تمدن ، تكنولوژی، برتری و حتی بلایی كه انسان بر سر طبیعت می آورد، تنها ناشی از چند درصد اختلاف ژنتیكی است! مركز این اختلاف در مغز است. آدمی در میان جانوران، بزرگترین مغز را نسبت به وزن بدنش داراست. نتایج آن چیست؟ برتری بالقوه زیاد در تفكر، تحلیل و ابزار سازی پیشرفته نسبت به دیگر جانوران. با این حال این پتانسیل برتری، تنها در كنار یك خصوصیت مهم انسان است كه به نتایج كاربردی و قابل مشاهده ختم می شود. این خصوصیت چیست؟ كار تیمی! تمامی تواناییهایی كه ما به واسطه آنها خودمان را از دیگر جانوران متمایز می كنیم، همچون زبان ، فرهنگ، دانش و حتی خودآگاهی، بدون اجتماع و تیم، معنای پیشرفته خود را از دست خواهد داد!
اگر چه برخی جانوران در كار گروهی فوق العاده عمل می كنند، اما این برتری در كار تیمی از آن انسان است! آدمی به صورت ژنتیكی و آموزشی سرآمد كار تیمی و زندگی اجتماعی است. این بحث در حد یك تئوری نیست و كاملا آزمایش شده است.

اهمیت تفکر انتقادی برای رهبران کسب و کار


ادامه مطلب: اهمیت تفکر انتقادی برای رهبران کسب و کارهنگامی که در مورد منش های فردی و عوامل انگیزه بخش در شایستگی های یک رهبر صحبت می کنم، اغلب مورد سوال واقع می شوم که: «آیا هوش را نیز در نظر می گیرید؟» و معمولا جواب من این است که «بله اما تنها هوش را در نظر نمی گیریم بلکه توانائی در تفکر انتقادی را در نظر می گیریم». اگرچه هوش می تواند یکی از المان های تفکر انتقادی باشد اما با تفکر انتقادی خیلی متفاوت است. کسی ممکن است که حافظه خوبی داشته باشد، در حل معادلات پیچیده ریاضی ماهر باشد، و دانش زیادی داشته باشد اما این الزامی نیست که آن فرد در تفکر انتقادی نیز خوب باشد.

حق انتخاب شغل


ادامه مطلب: حق انتخاب شغلبرخی شرکت ها نسبت به کارکنان جاه طلب خود بسیار کینه جو هستند. آیا بهتر نیست این بلندپروازی کارکنان را که تلاشی محق برای اهداف و زندگی بهتر هر انسانی است، با نگاهی دیگر بنگریم؟ برخی از شرکت ها برای جلوگیری از ازدست دادن کارکنان خود دست به اعمال پیشگیرانه و تنبیه ای مانند اخراج می زنند. برخی دیگر کارکنان را به بخش های دیگری که از شغل اصلی کارمند به دور است، می فرستند. به هر حال این ایده که کارکنان مایل به ترک شرکت به منظور یاقتن شغلی بهترند، برای مدیران تجاری یک ایدۀ نامناسب است. در هر صورت کسی که مایل به ترک شرکت برای یافتن شغل مناسب تر است، همواره با کلام و برخورد سرد مدیران مواجه می شود.

اشتباهات ساده در پایان جلسات


ادامه مطلب: اشتباهات ساده در پایان جلسات

در جلسات گفتگوهای اداری و تجاری، تصمیم همتای شما بیان کننده قصد وی است ولی شما باید او را به انجام آن متعهد سازید. اگرچه تعهد به انجام کاری، تضمینی برای اجرای آن کار نیست ولی از یک «تصمیم» قابل اعتمادتر است و از همه مهم تر این که یک مدیریت درست به شما این اجازه را می دهد که صادقانه، مسئول رسیدگی به حل مشکلات و تقویت ضعف های سازمان مطبوع خود باشید.

با چرا شروع کنید


ادامه مطلب: با چرا شروع کنید«سایمون سینِک»، مشاور، سخنران و نویسندۀ کتاب «با چرا شروع کنید» است. این کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب هاست که در ممالک مختلف با علاقمندان زیادی روبرو شد. ما می خواهیم در این مقاله 25 نکته اساسی و پراهمیت از این کتاب را برای شما به طور خلاصه بازگو می کنیم.

خانه ویژه مدیران