خانه ویژه مدیران

چگونه یک سازمان متفکر را ایجاد کنیم؟


1- فرهنگ استدلال و پرس و جوی مبتنی بر شواهد باید ایجاد شود.
2- کارکنان باید به ورای پیدا کردن فرصت های یادگیری رفته و زمینه را برای مشاوره اندیشمندانه همکارانشان فراهم کنند. آیا تضمینی هست که تجربه حرفه ای شما برای تصمیم های عقلانی مورد استفاده واقع شود؟ آیا پرسنل شما علاوه برای چگونگی، به چرایی امور هم می پردازند؟ آیا همکاران با تجربه، دیگران را در مورد دیدن الگوها در اطلاعات پیچیده کمک می کنند؟ آیا چالش ها توام با یادگیری است؟

سازمان های متفکر برچه اساسی طراحی شده اند؟


عقیده و ارزش غالب در سازمان های متفکر این است که اگر پرسنلش بهتر فکر کنند، و در عین حال مسئول و فعال باشند، بهتر می توانند دست به نوآوری و تغییر بزنند و باعث پیشرفت سازمان در فضای کسب و کار شوند. بهبود مستمر در تولید و خدمات در گرو بهبود مستمر در روش اندیشیدن پرسنل است. در سازمان های متفکر، زیرساختارهای اجتماعی قدرتمند هستند.

سازمان متفکر چیست؟


وجود پیچیدگی ها و تغییرات روز افزون بازار کسب و کار می طلبد که سازمان ها هرچه بیشتر چالاک و نوآور باشند. این نیازمند پرسنلی است که در کار خود اختیار و استقلال کافی را داشته، در عین حال بتوانند نسبت به وقایع، واکنشی سریع، هوشمندانه، خلاقانه، هدفمند و در هماهنگی و همصدائی با سایر فعالیت ها داشته باشند. سازمان متفکر، سازمانی است که پرسنلش دارای سطح بالاتری از تفکر هستند. توانایی هرکدام از اعضا در تفکر خلاق، انتقادی، سیستمی، استراتژیک بالاتر از میزان متوسط بوده و می توانند به عنوان جزئی از یک پیکره نیز با یکدیگر در تعامل باشند از این رو تصمیم های آنان دارای اثربخشی بیشتر بوده و عملکرد آنان بالاتر است.

ویژگی سازمان های متفکر


جیم کالینز در دو کتاب معروف خود به نام های "از خوب به عالی" و "ساختن برای ماندن"، ویژگی های سازمان های با عملکرد بالا را چنین بر می شمارد:

جایگاه تفکر در سازمان ها


توانایی در راهبرد، فهم داده ها و اطلاعات، و قصاوت صحیح از مهمترین مهارت های مدیریتی است که منجر به تصمیم گیری های تاثیرگذار می شود. بسیاری از سازمان ها غرق در اجرای برنامه ها و روال های کاری خود هستند بدون اینکه به نحوه تفکر کارکنان و مدیران توجه داشته باشند. تفکر، مقدم بر عمل است و تفکر عالی منجر به عملکرد عالی می شود. بسیاری از مشکلات مانند سرمایه گذاری های غلط، تصمیم های شتاب زده که پیامدهای مخربی بر جا می گذارد، پروژه های شکست خورده که باعث اتلاف پول و زمان و انگیزه می شود، تولید نامطلوب، تعارض میان کارمندان و ارتباطات نادرست، تاخیر در انجام امور، و بسیار موارد مشابه دیگر.

خانه ویژه مدیران