خانه ویژه مدیران

در مذاکره، «نه» مهم تر از «بله» است


ادامه مطلب: در مذاکره، «نه» مهم تر از «بله» است

درسی از مذاکره کننده ارشد اف بی آی
مذاکره موفق، رسیدن به «بله» نیست بلکه راهبرد کردن به «نه» و فهمیدن مسیر رسیدن به توافق است. هر روزه، دیگران می خواهند ما را در تله بیاندازند تا بله بگوییم. یک تئوری در مذاکره وجود دارد به نام توافق آیینه ای که می گوید هرچقدر که بله های کوچک بیشتر باشد، رسیدن به بله های بزرگ محتمل تر است. از این رو هرچقدر ما بیشتر بله بگوییم، بیشتر در موضع تدافعی قرار می گیریم.

پنج راه برای بهبود محیط کار برای بانوان


ادامه مطلب: پنج راه برای بهبود محیط کار برای بانوان

گزارش پاییز گذشته که توسط موسسۀ جهانی مک کینزی منتشر شد نشان دهندۀ این است که اگر بانوان در اقتصاد به اندازۀ آقایان شرکت داشته باشند، تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2025، با بیست و شش درصد رشد بیشتر مواجه خواهد شد.

فرزندتان را برای آینده آماده کنید: برای عصر همدلی


ادامه مطلب: فرزندتان را برای آینده آماده کنید: برای عصر همدلیما وارد عصر همدلی شده ایم. دنیا سریعتر از آنچه قبلا بوده تغییر می کند. برای ادامه دادن و موفق شدن ، نیاز به تغییر داریم. ما باید در همدلی، تبحر یابیم.

منابع فکری


چشم ها را می گشایم و با نگرشی سامان مند در وادی ایجاز اصطلاح ارزشی منابع فکری را بر «آرمان سیمای » ذهن نقاشی می کنم. این که می گویم نقاشی بی سبب نیست. چون هنرورزی در لابه لای نقوش آرمانی ، نوید بخش ماندگاری اندیشه است.

چگونه در تصمیم گیری، امکان مانور بیشتری کسب کنیم


تقریباً حدود 47 میلیون تعریف متفاوت برای کلمه رهبری در گوگل وجود دارد. در حالی که کلمۀ رهبری برای افراد مختلف، دلالت ضمنی بر معانی مختلفی دارد اما عملکرد رهبری به صورت جهانی و برای همه افراد دارای یک المان مشترک است: تصمیم گیری.

خانه ویژه مدیران