خانه ویژه مدیران چگونه در تصمیم گیری، امکان مانور بیشتری کسب کنیم

چگونه در تصمیم گیری، امکان مانور بیشتری کسب کنیم


تقریباً حدود 47 میلیون تعریف متفاوت برای کلمه رهبری در گوگل وجود دارد. در حالی که کلمۀ رهبری برای افراد مختلف، دلالت ضمنی بر معانی مختلفی دارد اما عملکرد رهبری به صورت جهانی و برای همه افراد دارای یک المان مشترک است: تصمیم گیری.

تصمیم گیری در شرایط دشوار، یکی از جنبه هایی است که رهبری قوی و حرفه ای را از رهبری ضعیف و آماتور متمایز می سازد. یک رهبر خوب کسی است که می تواند در حیطۀ وظایف گسترده اش، بدون دلبستگی عاطفی، در خدمت اهداف سازمان متبوع و یا جامعۀ خود تصمیم گیری کند.
البته داشتن اطلاعات صحیح برای انجام روند تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است. اطلاعات محدود، عملکرد رهبری برتر را محدود می سازد. شکل شمارۀ یک؛ دو نیروی محرک تصمیم گیری، اطلاعات و سرعت یا نرخ تغییر، را مشخص می نماید. همان گونه که اطلاعات به راحتی در دسترس قرار می گیرد، پتانسیل کیفیت تصمیم گیری هم افزایش می یابد. با این حال اگر سرعت و فشار کار روزانه افزایش یابد، زمان برای دسترسی به اطلاعات صحیح نیز بالا می رود. این موضوع در محیط تجاری مدام در حال تغییر امروزی، چالش هایی به همراه خواهد داشت.

b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_DMS-Figure1.png

در دنیای امروزی، برای جلوگیری از مشکلات پیچیده ای که بر تصمیم گیری تاثیر می گذارند، ما نیاز به یک تلاش هماهنگ و همه جانبه در تمامی عملکرد تجارتمان داریم و چارۀ اصلی برای اجتناب از تصمیم گیری غلط با کیفیت پایین در محیطی که مدام در حال تغییر است فرآیند تولید اطلاعات از اشخاص درست است.
شکل دو و سه، آنچه که مربوط به اطلاعات بیشتر و فضای تصمیم گیری فرد است را نشان می دهد. پیکان بزرگ نشان دهندۀ جهت و یا قصد شرکت یا فرد از انجام تجارت برای رسیدن به هدف است. پیکان های نقطه چین، نشان دهندۀ فضا یا مقدار قدرت شخص یا شرکت برای اجرای تصمیم گیری است.

b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_DMS-Figure2.png

 

 

 

 

 

 

b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_DMS-Figure3.pngتفاوت میان ارقام در اشکال دو و سه، نشان دهندۀ این است که اگر اطلاعات بیشتر به اشتراک گذاشته شود، فضای تصمیم گیری شخص نیز ارتقاء می یابد به طوری که وی می تواند تاثیر بیشتری در خدمت به سازمان مطبوعش داشته باشد.

 

به اشتراک گذاری اطلاعات
یک تعادل قابل توجه میان کمیت و کیفیت و یک راه ارتباطی علمی میان این دو به وسیلۀ اشتراک گذاری اطلاعات وجود دارد. (شکل شمارۀ چهار)

b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_DMS-Figure4.png


در نمودار شمارۀ پنج، کمیت و کیفیت تصمیم گیری در کفه های برابر به اشتراک گذاشته شده زیرا بیشتر کارمندان "می دانند" و بنا بر این می توانند مثمر ثمر باشند. قدرت تصمیم گیری یک کارمند می تواند کمک یا مانع بهره وری در تمامی مراحل کاری باشد. برای نمونه؛ در یک تیم عملیات فوق ویژه (مانند تیم تکاورانی که اسامه بن لادن را کشتند) ، تمامی افراد باید از بیشترین اطلاعات لازم برخوردار شوند تا مزیت تاکتیکی در کار و انجام وظایف محوله بدست آید. برای رسیدن به یک هدف مشترک بهتر است هر یک از اعضای تیم کاری بتواند به صورت مستقل فکر کنند و تصمیم بگیرند. بدین ترتیب حتی با افزایش سرعت کار و بوجود آمدن مشکلات پیچیدۀ بیشتر، تصمیمات متعدد با حفظ کیفیت اجرایی، صورت می پذیرد. (شکل پنج)

b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_DMS-Figure5.png

 

در هنگامی که اطلاعات کافی نیست، تجزیه تحلیل بیشتری نیز لازم است
البته که اطلاعات به خودی خود همه چیز نیست. اگر هدف شما از خواب برخواستن و دویدن و ورزش کردن پیش از رفتن به سر کارتان باشد، می توانید تمام دلایل خود را برای انجام این کار به صورت موثر بنویسید و تجزیه تحلیل کنید. آنگاه تمامی دلایل شما برای سپری کردن زمان بیشتر در رختخواب و خوابیدن از بین می رود. چیزی که در اینجا اتفاق می افتد این است: شما محیط خود را برای رسیدن به هدفتان آماده می سازید و با موانع بیرون آمدن از رختخواب درگیر نمی شوید.
این مثال، این موضوع را برای ما روشن می سازد: داشتن اطلاعات دقیق بسیار حائز اهمیت است ولی بدون شناخت روند صحیح در جهت رسیدن به هدف و بهره برداری از آن اطلاعات، آنها تنها اطلاعات (بی ارزش) باقی خواهند ماند. یک فرآیند محکم و جامد در فضای تصمیم گیری و دریافت اطلاعات بیشتر برای کارمندان، صرف نظر از رتبه و مقام آنها، فضای تصمیم گیری را گسترش داده و توانایی های افراد را به مرحلۀ اجرا می گذارد.

ترجمه، تلخیص و برداشت: فرشاد سجادی
منبع:
http://www.forbes.com/sites/jeffboss/2014/09/22/how-to-increase-your-decision-making-space/

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه ویژه مدیران چگونه در تصمیم گیری، امکان مانور بیشتری کسب کنیم