خانه ویژه مدیران منابع فکری

منابع فکری


چشم ها را می گشایم و با نگرشی سامان مند در وادی ایجاز اصطلاح ارزشی منابع فکری را بر «آرمان سیمای » ذهن نقاشی می کنم. این که می گویم نقاشی بی سبب نیست. چون هنرورزی در لابه لای نقوش آرمانی ، نوید بخش ماندگاری اندیشه است.

منابع فکری ، پدیده ی سازمانی تازه ای نیست. بلکه پدیده ای است که پدیدار شدن و عینیت بخشیدن به آن مستلزم صرف وقت و هزینه معتنابهی است که آینده روشنی را فراروی مدیران ارشد سازمان ها ترسیم می کند.اصطلاح منابع فکری را نبایستی با اصطلاح هسته های فکری مترادف بدانیم. هرچند این دو می توانند در وادی اندیشه نوعا همزاد باشند. اما هسته های فکری وظیفه ی خطیر شناخت وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب و روش های تغییر را بعهده دارند و مرکب از کارکنانی هستند با منابع دانشی مختلف که عمدتا بصورت تیمی فعالیت می کنند و مراد اینجانب از منابع فکری ، مغز پردازانی هستند که متخصص دانش منابع انسانی بوده و به لحاظ ساختاری در بطن دپارتمان های منابع انسانی ساماندهی می شوند. چنین منابعی در عمل بازخورد فعالیت تحلیلگران کسب و کار را در وادی اندیشه ، مورد پردازش قرارداده و با نگرش به عوامل محیطی اقدام به ارایه ایده جهت توانمند سازی منابع انسانی و به تبع آن توانا سازی سازمان می کنند.
هریک از منابع فکری بنوبه ی خود از اعضای هسته های فکری نیز هستند و ایده های تجمیعی منابع فکری را در هسته های فکری ( که الزاما باحضور بالاترین مقام سازمانی تشکیل می گردد) جهت تدوین نظام نامه ی استراتژیک منابع انسانی مطرح می کنند. با این توضیح که نظام نامه موصوف نبایستی چارچوبی دست و پاگیر برای گستره ی خلاقیت و نوآوری منابع انسانی باشد بلکه بایستی بیانگر خواسته ی آرمانی سازمان ومتناسب با چشم انداز سازمان بوده و از اجزای شکل دهنده ی سند تحول سازمان ( با رویکرد سیستماتیک) باشد
مکان فعالیت منابع فکری بایستی متناسب با اصول ارگونومی و فضای مناسب برای مطالعه ، تحلیل و ایده وری و آکنده از کتب مرجع ( در ابعاد کسب وکار) باشد. دیدن کلیپ های تصویری و اسلایدهای آموزشی در امر منابع انسانی ، دسترسی به اینترنت ، و اطلاعات تحلیل شده ی روزآمد فرصت سازان ( با این توضیح که اینجانب وفق مقاله ی فرصت اندیشی درمداری که درسنوات گذشته نگاشته ام صراحتا گفته ام به واژه رقیب یا رقبا اعتقادی ندارم و جایگزینی عنوان فرصت ساز را بجای رقیب آرمان دارم ) نیز بایستی در زمره امکانات و انتظارات سرآمدی سازمان از منابع فکری بوده و تعیین شاخص برای انتخاب ( نه انتصاب) چنین منابعی در زمره وظایف راهبردی هسته های فکری سازمان باشد.
گفتنی است اصطلاح منابع فکری گذشته از متخصصین دانش منابع انسانی می تواند به سایر تخصص ها نیز تسری یابد و بعنوان بازوان هسته های فکری راهگشای شکل گیری فرهنگ سازمانی روزآمد در فضای کسب و کار محسوب شود
سامرند داودی 22/10/94

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید