خانه ویژه مدیران پنج راه برای بهبود محیط کار برای بانوان

پنج راه برای بهبود محیط کار برای بانوان


b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_woman_work.jpg

گزارش پاییز گذشته که توسط موسسۀ جهانی مک کینزی منتشر شد نشان دهندۀ این است که اگر بانوان در اقتصاد به اندازۀ آقایان شرکت داشته باشند، تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2025، با بیست و شش درصد رشد بیشتر مواجه خواهد شد.

این موضوع بسیار روشن است که تنوع جنسیتی در مدیریت منجر به عملکرد سازمانی بهتر خواهد شد ولی چه اتفاقی می افتد اگر سازمان مطبوع شما در این امر شرکت نکند؟ یا انجام این استراتژی نیاز به زمان بیشتر برای نشان دادن نتایج بهتر داشته باشد؟ شما چه کاری می توانید برای ترویج برابری جنسیتی در محیط کار خود انجام دهید؟
صرف نظر از نقش شما در محیط کارتان برای انجام این مهم، در اینجا پنج روشی که می تواند به شما کمک کند تا با انجام آنها، نقش جامع تری برای بانوان در محیط کار بسازید آمده است:

یک- آگاهی داشتن به حفظ چگونگی اختلاف استانداردهای میان بانوان و آقایان
طبیعت انسان اقتضا می کند که اگر شخصی شایسته و لایق فرض شود، اعتماد به نفس در او نیز افزایش می یابد ولی متاسفانه، بیشتر ما به طور معمول، مقدار اعتماد به نفس را در افراد با رفتار مردانه ای مانند؛ توانایی و قاطعیت معتبر می شماریم. اگر بانوان این گونه رفتار کنند، آنها با خطر صفات زورگو و ریاست طلب از جانب دیگران مواجه خواهند شد. بسیاری از بانوان از روش های راحت تر که متکی بر گوش دادن است کمک می جویند، مانند؛ شنیدن نقطه نظرات متفاوت سپس منتظر می مانند تا چیزی برای ارائه در جلسات و بحث ها داشته باشند. این بدان معنی نیست که یک خانم در توانایی یا قضاوت خود، اعتماد به نفس ندارد و مطمئناً این موضوع عدم شایستگی وی را نمی رساند.
برای ایجاد یک محیط کار بهتر، مطمئن شوید که بانوان را در مباحثشان قطع نمی کنید و با گفتن چیزهای ساده ای مانند: "مایلم در مورد آنچه خانم... می گوید بیشتر بشنونم" به ارائۀ پیشنهادات حرفه ای ایشان توجه کنید. اگر می بینید که بانوان در جلسات صحبت نمی کنند، ترغیبشان کنید که نظرات، تجارب و اهداف حرفه ایشان را ارائه دهند. در خبرنامۀ شرکت خود، به عنوان شعار، ارزش مشاوره را به اشتراک بگذارید.

 

دو- تشخیص کار خوب و تشویق
آرزوها و آمال انسان، در طول زمان توسط دو عامل به نتیجه می رسد؛ تسلط به امور(انجام دادن کارها به نحو احسن) و تشخیص و تشویق شدن در آن امور(داشتن کسانی که کارهای خوب و درست انسان را تایید کنند). تحقیقات نشان دهندۀ این امر است که بانوان به مراتب کمتر مورد تایید کارهای خوب و درستشان قرار می گیرند و برعکس، اشتباهات ایشان بیشتر مورد توجه است. پس جای هیچگونه تعجبی نیست که بانوان بیشتری در کادر مدیریت و رهبری در جوامع قرار ندارند. با توجه به مطالعه ای که در سال 2015 توسط مرکز تحقیقات پیو انجام شد؛ "با وجود استانداردهای دوگانه برای بانوان، جایی برای اثباتشان در برابر همتای مرد خود باقی نمی ماند." اطمینان حاصل کنید که وظیفۀ شما و هر کس دیگر در سازمان مطبوعتان؛ تایید و تشویق کارهای درست زیردستان باشد.اگر یک خانم در جلسه ای به نکتۀ قابل توجه و عالی ای اشاره کرد، در همان لحظه تشویقش نمایید و این موضوع را به گوش رئیس وی نیز برسانید.

 

سه- به کارهای بانوان ارزش نهاده و بازخورد دهید
هر کسی نیاز به بازخورد به منظور بهبود در کارهای خود دارد. پژوهش ها نشان می دهد که بانوان، شاید بدلیل ترس از پاسخ مناسب و تمایل به صدمه نزدن به احساسات آنها، بازخورد سازندۀ کمتری از کارهای خود دریافت می کنند. در اینجا مشکل این است که با این روش؛ بانوان نمی دانند در کجا و در چه زمانی می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند. برای تصحیح این مورد؛ اطمینان حاصل کنید که بازخورد مناسب به بانوان دربارۀ عملکردشان می دهید. در مورد کارهای ایشان دقیق باشید به طوری که کارهای خوب و درستشان را در کنار کارهایی که می توانست بهتر انجام پذیرد، بگذارید و آنان را تشویق یا راهنمایی نمایید تا در تمامی امورشان بهبود بیشتر پیدا کنند. این گونه بازخورد بهتر است که هر چند گاهی صورت پذیرد و در برابر عموم یا دیگر همکاران نباشد. اطمینان حاصل نمایید که اشارات شما در مورد کارها باعث پیشرفت حرفه ایشان باشد و با اضافه کردن جمله ای خوب باشد، مانند؛ "چیزی که می خواهم بگویم ممکن است برای شنیدن سخت باشد ولی من تنها به رشد و پیشرفت حرفه ای شما اهمیت می دهم. لطفا در مورد آن فکر کنید...!"

 

چهار- چرخش کارهای خانگی دفتری
در هر کار تیمی، وظایف اداری که برخی آن را به عنوان " کارهای خانگی دفتری" نامگذاری کرده اند، مانند؛ سفارش قهوه برای یک جلسه، داشتن یک نسخه کپی از پیشنهادات و برنامه ریزی برای ارائه نظرات و غیره، بیشتر مانند کارهای منظم خانگی است که انسان ممکن است به اشتباه فکر کند؛ تنها یک خانم بهتر می تواند آنها را انجام دهد. بهتر است که تمامی افراد به نوبت و به طرز عادلانه ای انجام اینگونه کارها را به عهده گیرند.

 

پنج- تاکید کنید که زندگی اتفاق می افتد
هر کسی در خارج از محیط کارش دارای یک زندگی است ولی گاهی اوقات برخی افراد برای نشان دادن این امر مهم، احساس راحتی ندارند و خود را تنبیه می کنند. برای کمک به رشد و پیشرفت یک محیط کار بهتر، با همکاران و زیردستان خود در مورد تعهدات و شرایط خارج از محیط کار هم به طور روشن صحبت کنید و از دیگران هم بخواهید که همین کار را با شما انجام دهند. شما از احساس رهایی بعدی که بدست خواهید آورد، شگفت زده خواهید شد.

ترجمه: فرشاد سجادی
منبع:
http://motto.time.com/4275616/creating-inclusive-workplace/

 

 

 

 

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه ویژه مدیران پنج راه برای بهبود محیط کار برای بانوان