خانه ویژه مدیران چگونگی افزایش تفکر انتقادی در پرسنل سازمان ها

چگونگی افزایش تفکر انتقادی در پرسنل سازمان ها


قلب تفکر انتقادی، توانایی در ارزیابی تفکر خویش است. با تفکر انتقادی می توان استدلال کرد، استنتاج کرد و مسائل را شناخت.
برای یادگیری تفکر انتقادی، سه ویژگی باید در پرسنل افزایش یابد: مهارت های تفکر انتقادی، منش تفکر انتقادی و تجربه.
سازمان های امروز نیاز دارند که پرسنلشان نسبت به انجام امور تامل کرده، خطاهای خود را اصلاح کرده و در تفکر هدفمند باشند. هیچ مدیری، تحمل کارمندی که منفعل، بی تفاوت به کار، بی علاقه با یادگیری، مایل به یکنواختی و روزمرگی باشد را ندارد.

منش تفکر انتقادی به صورت خلاصه عبارتست از: کنجکاوی، داشتن دانش بالا، اهیمت به استدلال، ذهن باز، انعطاف پذیری، ارزیابی منصفانه، صداقت در روبرو شدن با تعصب های شخصی، محتاط در قضاوت، علاقه مند به بازنگری، داشتن وضوح دید در مورد مسایل، داشتن انضباط در موضوعات پیچیده، کوشا در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، انتخاب معیار بر اساس دلیل، تمرکز بر کندو کاو، و استمرار بر یافتن پاسخ های که با توجه به موضوع و شرایط از دقت بالایی برخوردار است.

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه ویژه مدیران چگونگی افزایش تفکر انتقادی در پرسنل سازمان ها