خانه ویژه معلمان

ترس


آیا تاکنون ترسیده اید؟ همۀ ما گاهی می ترسیدیم. ممکن است رعد و برق باعث تندتر شدن ضربان قلبتان شود. یا شاید دهانتان در هنگامی که معلم شما را پای تخته می خواند، خشک شود و یا کف دستانتان، هنگامی که گزارش کارتان را ارائه می دهید عرق کند.

خلاقیت چیست و چرا مدارس به آن نیاز دارند؟


اگرچه معلمان ادعا می کنند که به خلاقیت بها می دهند اما معمولا برای خلاقیت، اولویتی قایل نیستند. معلمان اغلب در مورد دانش آموزان خلاق، سوگیری و پیش داوری دارند و می ترسند از اینکه خلاقیت، مخل نظم کلاس شود. آنها وجه های شخصیت خلاق مانند ریسک پذیری، تکانشی و استقلال را ضد ارزش می دانند. آنها تصور می کنند که خلاقیت همان بازتولید دانش و مطیع بودن در کلاس است.
چرا بین دیدگاه رسمی آموزشگران و آنچه واقعا در کلاس اتفاق می افتد، تفاوت هست؟ در دوران تغییرات سریع تکنولوژی که خلاقیت بسیار مورد نیاز است، معلمان چگونه می توانند خلاقیت را در کلاس درس، پرورش دهند؟

اجازه دهیم کودکان مان کودکی کنند.


ادامه مطلب: اجازه دهیم کودکان مان کودکی کنند.جهان پیرامونی ما از چشم یک کودک متفاوت تر از یک بزرگسال به نظر می رسد. در حقیقت کودکان در دنیای کوچک خودشان زندگی میکنند. انها معمولا نمی توانند همانند بزرگسالان به زندگی واکنش نشان دهند به این دلیل که کودکان تجربه زندگی به اندازه ما نداشته اند. مثالهای ارائه شده از توقعات بزرگسالان از کودکان تفاوت شیوه نگرش ما به جهان در مقایسه با کودکان را شرح می دهد.

چگونگی برانگیختن تفکر با نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز در کودکان


تجربه های کودک شما در زندگی، نیاز به سبک های گوناگون تفکر را ضروری می کند. در اینجاست که نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز نقش اساسی ایفا میکنند. این دو قسمت از هم متفاوت اند اما کمک می کنند زندگی فرزندتان ساده تر شود. آنها با بکارگیری سبک های گوناگون استدلال در یافتن راه حل های پیچیده در تفکرشان به تعادل می رسند.

چگونه والدین فوق العاده ای باشیم؟


ادامه مطلب: چگونه والدین فوق العاده ای باشیم؟بزرگ کردن بچه ها یک پارادوکس است. هم باید سنت ها را به بچه ها منتقل کرد و هم اجازه داد که نوآور باشند. مغز بچه ها در دوران رشد تغییر می کند و هر دوره ای نیاز به مراقبت خاص خودش دارد. مغز بچه ها در کودکی به دنبال کشف کردن است و در نوجوانی به دنبال بهروه وری. بنابراین استراتژی مناسب برای بزرگ کردن بچه ها باید در ابتدا مبتنی بر کشف کردن باشد و سپس به بهروری ادمه یابد. اگر به بچه ای اجازه داد تا کشف کند، می تواند در نوجوانی هم به درستی بهره وری کند.

خانه ویژه معلمان