خانه ویژه معلمان

افزایش کنجکاوی کودکان با پذیرش عدم قطعیت


ادامه مطلب: افزایش کنجکاوی کودکان با پذیرش عدم قطعیتمعمولا معلم ها با چنان قطعیتی درس می دهند (مثلا دلایل جنگ ها، و یا طبیعت مواد) که گویی نیازبه پرسش بیشتر نیست و جواب تمام پرسش ها، پیدا شده است. اما فهم ما در هیچ موضوعی کامل نیست. قطعیت نداشتن بر نحوه تفکر و رفتار ما تاثیر گذار است. مواجه شدن با آنچه نمی دانیم می تواند باعث بوجود آمدن کنجکاوی شود.

استعداد فرزند شما چقدر است؟


ادامه مطلب: استعداد فرزند شما چقدر است؟غالبا والدین به پتانسیل واستعداد بچه ها توجه دارند و همه ما می دانیم هر کسی استعداد و توانایی

دارد اما چه مقدار؟ هیچ کس از قبل نمی تواند پیش بینی ومشخص کند. اگر این ویزگی وخصلت در انسان ها نبود واقعا والدین باید روی چه موضوعی تمرکزمی کردند؟

هفت راه بامزه برای آموزش هشیاری و مراقبه به کودکان


ادامه مطلب: هفت راه بامزه برای آموزش هشیاری و مراقبه به کودکانگلدی هان (Goldie Hawn) با عصب شناسان و روان شناسان شناختی و آموزگاران، یک طرح درس مبتنی بر هوشیاری برای مدارس ایجاد کرده است. منافع این طرح درس در عمل نیز ثابت شد از جمله اینکه: افزایش خوش بینی و شادی در کلاس درس، کاهش خشونت و عصبانیت، افزایش همدلی و مهربانی به دیگران و کمک به دانش آموزان برای دعوا نکردن.

مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند


ادامه مطلب: مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند

1- عقیده و درک دانش آموزان در مورد هوش و توانمندی، بر عملکرد شناختی و یادگیری شان، تاثیر می گذارد.
2- آنچه دانش آموزان، هم اکنون می دانند، بر یادگیری شان تاثیر می گذارد.
3- رشد و توسعه شناختی و یادگیری دانش آموزان، محدود به مراحل عمومی رشد نیست.

20 نشانه که شما به عنوان معلم، تغییر ایجاد کرده اید


ادامه مطلب: 20 نشانه که شما به عنوان معلم، تغییر ایجاد کرده ایدشما برنامه ریزی می کنید؛ ارزیابی می کنید؛ ارتباط برقرار می کنید؛ همکاری می کنید؛ تکنولوژی را به کار می گیرید و تشویق به تفکر می کنید. بعد از همه اینها، نمودارهایی می کشید براساس آزمون هایی که گرفته اید و در نهایت نشان می دهید که تغییری ایجاد کرده اید. اما جنبه های دیگری هم هست که شما باید به آنها نیز توجه کنید.
20 نشانه که نشان می دهد یک معلم، یک تغییر واقعی ایجاد کرده است:

خانه ویژه معلمان