خانه ویژه معلمان

با حمایت از تفکر خلاق کودک، والدین بهتری باشیم


ادامه مطلب: با حمایت از تفکر خلاق کودک، والدین بهتری باشیم

 حمایت از ایده های اولیه و اصلی کودک، منجر به رشد مهارت های حل مسائل،عملکرد و تبادل نظر عمیق میان پدر و مادر و کودک و شادی وی می شود.

هزینۀ هنگفت فشار آوردن بیش از حد به کودکان


ادامه مطلب: هزینۀ هنگفت فشار آوردن بیش از حد به کودکانبچه ها نیاز دارند  بدانند که عشق والدین به آنها ریشه در آنچه هستند دارد نه آنچه انجام می دهند.
میلیون ها میز آشپزخانه و مکالمات تلفنی شاهد گفتگوهای روزانۀ میان والدین و دوستانشان در مورد اینکه چه زمان بچه ها را به برنامه های آمادگی مدرسه، اردوهای تابستانی و یا دیگر اهداف تخیلی شان بکشانند.

چگونه ایجاد عزت نفس در کودک به خودشیفتگی کودک منجر می شود؟


ادامه مطلب: چگونه ایجاد عزت نفس در کودک به خودشیفتگی کودک منجر می شود؟اکثر والدین می خواهند در فرزندشان، عزت نفس ایجاد کنند زیرا عزت نفس یک عامل کلیدی است برای موفقیت، سلامتی و حال خوب. بسیاری از والدین برای ایجاد اعتماد به نفس به فرزندشان می گویند که او منحصر به فرد و فوق العاده است. اما متاسفانه این رفتار منجر به خودشیفتگی کودک می شود.

چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب است


ادامه مطلب: چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب استپژوهشگران دانشگاه توبینگن با رصد کردن کودکان از دوران قبل از مدرسه تا بزرگسالی، دریافته اند بچه هایی که به صورت متوالی، قوانین را می شکنند و یا با پدرمادرشان به مخالفت و اعتراض می پردازند، در بزرگسالی به موفقیت های شغلی و تحصیلی و درآمد بیشتری می رسند.

افزایش کنجکاوی کودکان با پذیرش عدم قطعیت


ادامه مطلب: افزایش کنجکاوی کودکان با پذیرش عدم قطعیتمعمولا معلم ها با چنان قطعیتی درس می دهند (مثلا دلایل جنگ ها، و یا طبیعت مواد) که گویی نیازبه پرسش بیشتر نیست و جواب تمام پرسش ها، پیدا شده است. اما فهم ما در هیچ موضوعی کامل نیست. قطعیت نداشتن بر نحوه تفکر و رفتار ما تاثیر گذار است. مواجه شدن با آنچه نمی دانیم می تواند باعث بوجود آمدن کنجکاوی شود.

خانه ویژه معلمان