خانه ویژه معلمان

تفکر انعکاسی


ادامه مطلب: تفکر انعکاسیدر سال ۱۹۱۰ جان دیویی در کتاب «چگونه می‌اندیشیم» - که برای معلمان طراحی شده بود - مفهوم «تفکر انعکاسی» را معرفی کرد. دیویی دِیْن خود را به دو تن از معاصرانش در زمینه فلسفه، ویلیام جیمز و چارلز اس. پیرس اذعان کرده است. اساسی‌ترین فرضیه دیویی این بود که یادگیری تا درجه‌ای پیش می‌رود که فرایند اندیشیدن پدیدار می‌شود. با گذشت زمان، اصطلاحات مربوط به اندیشیدن بسیار افزایش یافتند و مترادف‌های بسیاری، مانند «تفکر انتقادی»، «حل مسئله» و «تفکر سطح بالا» به وجود آوردند.

عادت هایی که باعث پرورش متفکران می شود


ادامه مطلب: عادت هایی که باعث پرورش متفکران می شودهر دانش آموزی ، الزاما یک یادگیرنده نیست. این 32 عادت – استراتژی، اقدام، و رفتار – معلمان در تدریس می تواند یک جهش اصلی در حرکت دانش آموزان به یادگیرندگانی باشد که سنجشگرانه (انتقادی) و برای خودشان تفکر کنند:

آموزش منش های تفکر


ادامه مطلب: آموزش منش های تفکرمقدمه
آیا می توانی صبح زود بیدار شوی؟ آیا صبح زود از خواب بیدار می شوی؟ این دو پرسش خیلی با یکدیگر متفاوت هستند. پاسخ به پرسش اول می تواند بله باشد اما پاسخ به پرسش دوم می تواند خیر باشد. پرسش اول در مورد توانایی بیدار شدن در صبح زود است. اما پرسش دوم در مورد یک عادت است، اینکه آیا شما هر روز، صبح زود از خواب بیدار می شوید؟ آیا صبح زود از خواب بیدار شدن را دوست دارید؟ ممکن کسی به علت عزیمت به یک سفر، لازم باشد که یک روز صبح زود از خواب بیدار شود در صورتی که روزهای دیگر، چنین کاری نکند. از این منظر، عادت صبح زود بیدار شدن مانند تفکر برتر است. در هر دو حالت، توانایی به تنهایی تضمینی برای انجام کار نیست. داشتن مهارت های تفکر نیز تضمینی برای تفکر کردن نیست. پژوهش ها نشان داده است که دانش آموزان اغلب از مهارت های تفکری شان در درسی که می آموزند استفاده نمی کنند. به عنوان مثال، وقتی از دانش آموزان خواسته شود که در مورد موضوعی دلیل ارائه کنند، آنها دلایل های زیادی در تایید جنبه ای که مطلوبشان است ارائه می دهند. این یعنی توانایی ارائه دلیل را دارند اما انصاف ندارند که در تایید جنبه هایی که دوست ندارند هم دلیلی ارائه دهند. این به منزله نداشتن منش تفکری است.

ویژگی محیط آموزشی مناسب برای رشد خلاقیت


ادامه مطلب: ویژگی محیط آموزشی مناسب برای رشد خلاقیتبرای اینکه یک محیط آموزشی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت یادگیرندگان باشد، لازم است که هم در فرهنگ و هم در جنبه های فیزیکی آن ملاحظاتی را در نظر گرفت. ایجاد چنین محیطی، یکی از نقش های مهم معلمان، مدیران و مسئولان فرهنگی است. چه در مدرسه، دانشگاه، شرکت ها و یا سازمان های فرهنگی، محیط آموزشی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

معلمان چگونه می توانند دانش آموزان خود را کمک دهند تا در مورد تفکر خویش بیاندیشند؟


ادامه مطلب: معلمان چگونه می توانند دانش آموزان خود را کمک دهند تا در مورد تفکر خویش بیاندیشند؟فراشناخت یکی از مفاهیم آموزشی است که معنی آن به بیانی ساده می شود: تفکر درباره تفکر. فراشناخت دارای دو زمینه است:
1- تامل: تفکر درباره اینکه چه می دانیم.
2– خودانظباطی: مدیریت اینکه چگونه یاد میگیریم.

خانه ویژه معلمان