خانه ویژه معلمان

ویژگی محیط آموزشی مناسب برای رشد خلاقیت


ادامه مطلب: ویژگی محیط آموزشی مناسب برای رشد خلاقیتبرای اینکه یک محیط آموزشی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت یادگیرندگان باشد، لازم است که هم در فرهنگ و هم در جنبه های فیزیکی آن ملاحظاتی را در نظر گرفت. ایجاد چنین محیطی، یکی از نقش های مهم معلمان، مدیران و مسئولان فرهنگی است. چه در مدرسه، دانشگاه، شرکت ها و یا سازمان های فرهنگی، محیط آموزشی باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

آموزش منش های تفکر


ادامه مطلب: آموزش منش های تفکرمقدمه
آیا می توانی صبح زود بیدار شوی؟ آیا صبح زود از خواب بیدار می شوی؟ این دو پرسش خیلی با یکدیگر متفاوت هستند. پاسخ به پرسش اول می تواند بله باشد اما پاسخ به پرسش دوم می تواند خیر باشد. پرسش اول در مورد توانایی بیدار شدن در صبح زود است. اما پرسش دوم در مورد یک عادت است، اینکه آیا شما هر روز، صبح زود از خواب بیدار می شوید؟ آیا صبح زود از خواب بیدار شدن را دوست دارید؟ ممکن کسی به علت عزیمت به یک سفر، لازم باشد که یک روز صبح زود از خواب بیدار شود در صورتی که روزهای دیگر، چنین کاری نکند. از این منظر، عادت صبح زود بیدار شدن مانند تفکر برتر است. در هر دو حالت، توانایی به تنهایی تضمینی برای انجام کار نیست. داشتن مهارت های تفکر نیز تضمینی برای تفکر کردن نیست. پژوهش ها نشان داده است که دانش آموزان اغلب از مهارت های تفکری شان در درسی که می آموزند استفاده نمی کنند. به عنوان مثال، وقتی از دانش آموزان خواسته شود که در مورد موضوعی دلیل ارائه کنند، آنها دلایل های زیادی در تایید جنبه ای که مطلوبشان است ارائه می دهند. این یعنی توانایی ارائه دلیل را دارند اما انصاف ندارند که در تایید جنبه هایی که دوست ندارند هم دلیلی ارائه دهند. این به منزله نداشتن منش تفکری است.

آموزش تفکر انتقادی در مدارس


ادامه مطلب: آموزش تفکر انتقادی در مدارسانتقاد یعنی ارزیابی. انتقاد به معنی منفی بودن نیست. در واقع بهتر بود که به جای تفکر انتقادی از تفکر ارزیاب، استفاده می شد. نتیجه ارزیابی می تواند تایید کردن و یا رد کردن و یا بخشی را تایید کردن و بخشی را رد کردن باشد. برای حل یک مسئله هم به تفکر خلاق نیاز است و هم به تفکر انتقادی. با تفکر خلاق می توان ایده یابی کرد و راه حل های گوناگونی را یافت و با تفکر انتقادی می توان ، بهترین راه حل و یا ترکیب راه حل ها را یافت. شاید چنین به نظر برسد که خوب است در ابتدا با تفکر خلاق به سراغ مسئله رفت اما بهتر این است که در ابتدا بر اساس بنیادهای اولیه تفکر انتقادی، مسئله را بررسی کرد زیرا تفکر انتقادی جلوی آن را می گیرد که ایده های ناشی از هیجان زدگی به اقدام های نابخردانه منجر شود.

معلمان چگونه می توانند دانش آموزان خود را کمک دهند تا در مورد تفکر خویش بیاندیشند؟


ادامه مطلب: معلمان چگونه می توانند دانش آموزان خود را کمک دهند تا در مورد تفکر خویش بیاندیشند؟فراشناخت یکی از مفاهیم آموزشی است که معنی آن به بیانی ساده می شود: تفکر درباره تفکر. فراشناخت دارای دو زمینه است:
1- تامل: تفکر درباره اینکه چه می دانیم.
2– خودانظباطی: مدیریت اینکه چگونه یاد میگیریم.

فراشناخت


 

ادامه مطلب: فراشناختانسان ها همواره به دنبال کشف محیط پیرامون خود هستند. روش های متعددی برای آگاهی انسان ها وجود دارد که از همه مهم تر می توان به نقش نظام آموزشی در آن اشاره کرد. هر چقدر این نظام آموزشی فعال و پویا باشد، یادگیری از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود و دانش آموزان به نحوی پرورش خواهند یافت که از قوه تفکر خود به نحو احسنت استفاده خواهند نمود. بارها و بارها برایمان اتفاق افتاده و یا در محیط های آموزشی شاهد این امر بوده ایم که مسئله ای توسط معلم مطرح شده و به صورت مکرر تکرار گردیده ولی دانش آموزان بازهم آن مطلب را متوجه نشده اند و به صورت مسئله ای گنگ برای آنان باقی مانده است. اینجاست که معلمان باید به فکر شیوه ای نوین جهت آموزش باشند.

خانه ویژه معلمان