خانه ویژه معلمان

آیا زمان انقلاب یادگیری و آموزش فرا نرسیده است؟


ادامه مطلب: آیا زمان انقلاب یادگیری و آموزش فرا نرسیده است؟ما روزانه با افراد بسیاری در محیط اطراف خود برخورد می کنیم که با خواندن یک مطلب ، تماشای یک فیلم و یا با گوش فرا دادن به سخنان بزرگی تغییرات بزرگی در خودشان به وجود می آورند ، اما بعد از مدتی این تغییرات از بین می رود و این افراد به حالت اولیه خودشان باز می گردند.
تغییر و تحول در انسان ، انقلاب در یادگیری و آموزش زمانی ارزشمند است که در وجود آدمی و سطح جامعه پایدار بماند و روز به روز منجر به تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی گردد.

تاکسونومی ویلیامز


سلسله مراتب سطوح مهارت در تفکر خلاق، ابداع شده توسط فرانک ویلیامز

چهار سطح اول این سلسله مراتب، ذاتا مربوط به شناخت (تفکر) است و چهار سطح دوم آن، ذاتا مربوط به احساسات است. این سطوح به قرار زیر است:

نظریه ساخت گرایی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم


ادامه مطلب: نظریه ساخت گرایی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دومامروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است به دلیل اینکه زبان انگلیسی زبان علم است و تولیدات علمی به این زبان صورت می گیرد.باتوجه به افزایش روند جهانی سازی؛ ارتباطات بین المللی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، تجارت جهانی و آموزش علم جدید که به این زبان ارائه می شود عدم آشنایی با این زبان، برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است.

ایجاد محیطی امن برای یادگیری


ادامه مطلب: ایجاد محیطی امن برای یادگیریامروزه یکی از بزرگترین دغدغه های اولیا پیدا کردن محیطی امن جهت آموزش کودکان خود می باشد. از سوی دیگر مربیان، در پی روش هایی نوین برای جذب دانش آموزان و علاقمند کردن آنان به محیط های آموزشی می باشند.

چگونگی خلق یک محیط یادگیری امن


ادامه مطلب: چگونگی خلق یک محیط یادگیری امندر شروع هر سال تحصیلی جدید، ما شاهد اجرای روش های جالب و متفاوت توسط مسئولین و مربیان برای جذاب سازی محیط آموزشی دانش آموزان هستیم. تجربیات من (نویسنده) به عنوان یک مربی بعد از بازدید از محیط های آموزشی مختلف، این ایده را برایم به دنبال داشت که در اینجا 20 روش برای ایجاد کلاس هایی امن، باز و جذاب را به شما ارائه کنم.

خانه ویژه معلمان