خانه ویژه معلمان

آموزش تفکر انتقادی در مدارس


ادامه مطلب: آموزش تفکر انتقادی در مدارسانتقاد یعنی ارزیابی. انتقاد به معنی منفی بودن نیست. در واقع بهتر بود که به جای تفکر انتقادی از تفکر ارزیاب، استفاده می شد. نتیجه ارزیابی می تواند تایید کردن و یا رد کردن و یا بخشی را تایید کردن و بخشی را رد کردن باشد. برای حل یک مسئله هم به تفکر خلاق نیاز است و هم به تفکر انتقادی. با تفکر خلاق می توان ایده یابی کرد و راه حل های گوناگونی را یافت و با تفکر انتقادی می توان ، بهترین راه حل و یا ترکیب راه حل ها را یافت. شاید چنین به نظر برسد که خوب است در ابتدا با تفکر خلاق به سراغ مسئله رفت اما بهتر این است که در ابتدا بر اساس بنیادهای اولیه تفکر انتقادی، مسئله را بررسی کرد زیرا تفکر انتقادی جلوی آن را می گیرد که ایده های ناشی از هیجان زدگی به اقدام های نابخردانه منجر شود.

فراشناخت


 

ادامه مطلب: فراشناختانسان ها همواره به دنبال کشف محیط پیرامون خود هستند. روش های متعددی برای آگاهی انسان ها وجود دارد که از همه مهم تر می توان به نقش نظام آموزشی در آن اشاره کرد. هر چقدر این نظام آموزشی فعال و پویا باشد، یادگیری از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود و دانش آموزان به نحوی پرورش خواهند یافت که از قوه تفکر خود به نحو احسنت استفاده خواهند نمود. بارها و بارها برایمان اتفاق افتاده و یا در محیط های آموزشی شاهد این امر بوده ایم که مسئله ای توسط معلم مطرح شده و به صورت مکرر تکرار گردیده ولی دانش آموزان بازهم آن مطلب را متوجه نشده اند و به صورت مسئله ای گنگ برای آنان باقی مانده است. اینجاست که معلمان باید به فکر شیوه ای نوین جهت آموزش باشند.

آیا زمان انقلاب یادگیری و آموزش فرا نرسیده است؟


ادامه مطلب: آیا زمان انقلاب یادگیری و آموزش فرا نرسیده است؟ما روزانه با افراد بسیاری در محیط اطراف خود برخورد می کنیم که با خواندن یک مطلب ، تماشای یک فیلم و یا با گوش فرا دادن به سخنان بزرگی تغییرات بزرگی در خودشان به وجود می آورند ، اما بعد از مدتی این تغییرات از بین می رود و این افراد به حالت اولیه خودشان باز می گردند.
تغییر و تحول در انسان ، انقلاب در یادگیری و آموزش زمانی ارزشمند است که در وجود آدمی و سطح جامعه پایدار بماند و روز به روز منجر به تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی گردد.

آیا نظام آموزش‌وپرورش به ما می‌آموزد یاد بگیریم، اما فکر نکنیم؟


ادامه مطلب: آیا نظام آموزش‌وپرورش به ما می‌آموزد یاد بگیریم، اما فکر نکنیم؟به‌تازگی شخصیت رسانه‌ای برجسته‌ای در ایرلند این پرسش را از من پرسید و درخواست کرد تا دیدگاه‌های خود را برای یکی از برنامه‌های پرسش‌وپاسخ آتی دربارة این موضوع بنویسم. دیدگاه شخصی من این است:
نظام آموزش‌وپرورش غربی به دانش‌آموزان می‌آموزد به‌جای اینکه مبتکرانه، اهل استدلال باشند، به طور منطقی از ‌خردمندی به‌دور باشند. ما به فرزندان خود یاد می‌دهیم به‌جای یافتن دیدگاه‌های بهتر، دربارة دیدگاه‌های خود بحث و از آن‌ها دفاع کنند. ما به آن‌ها می‌آموزیم خود را با حالت تدافعی درون مربعی جای بدهند، به‌جای اینکه جهشی نوآورانه بزنند و از مربع خارج شوند. این امر سبب می‌شود آن‌ها متفکرانی کُندذهن شوند.

تاکسونومی ویلیامز


سلسله مراتب سطوح مهارت در تفکر خلاق، ابداع شده توسط فرانک ویلیامز

چهار سطح اول این سلسله مراتب، ذاتا مربوط به شناخت (تفکر) است و چهار سطح دوم آن، ذاتا مربوط به احساسات است. این سطوح به قرار زیر است:

خانه ویژه معلمان