خانه ویژه معلمان

تاکسونومی ویلیامز


سلسله مراتب سطوح مهارت در تفکر خلاق، ابداع شده توسط فرانک ویلیامز

چهار سطح اول این سلسله مراتب، ذاتا مربوط به شناخت (تفکر) است و چهار سطح دوم آن، ذاتا مربوط به احساسات است. این سطوح به قرار زیر است:

ایجاد محیطی امن برای یادگیری


ادامه مطلب: ایجاد محیطی امن برای یادگیریامروزه یکی از بزرگترین دغدغه های اولیا پیدا کردن محیطی امن جهت آموزش کودکان خود می باشد. از سوی دیگر مربیان، در پی روش هایی نوین برای جذب دانش آموزان و علاقمند کردن آنان به محیط های آموزشی می باشند.

چگونگی خلق یک محیط یادگیری امن


ادامه مطلب: چگونگی خلق یک محیط یادگیری امندر شروع هر سال تحصیلی جدید، ما شاهد اجرای روش های جالب و متفاوت توسط مسئولین و مربیان برای جذاب سازی محیط آموزشی دانش آموزان هستیم. تجربیات من (نویسنده) به عنوان یک مربی بعد از بازدید از محیط های آموزشی مختلف، این ایده را برایم به دنبال داشت که در اینجا 20 روش برای ایجاد کلاس هایی امن، باز و جذاب را به شما ارائه کنم.

نظریه ساخت گرایی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم


ادامه مطلب: نظریه ساخت گرایی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دومامروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است به دلیل اینکه زبان انگلیسی زبان علم است و تولیدات علمی به این زبان صورت می گیرد.باتوجه به افزایش روند جهانی سازی؛ ارتباطات بین المللی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، تجارت جهانی و آموزش علم جدید که به این زبان ارائه می شود عدم آشنایی با این زبان، برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است.

نظریه آموزشی ساخت گرایی


ادامه مطلب: نظریه آموزشی ساخت گرایی

ساخت گرایی (Constructivism) ، یکی از نظریه های برگرفته از نهضت فلسفی-اجتماعی پست مدرنیسم در قرن بیستم است که شامل شاخه های روانشناسی، ریاضیات، هنر، و آموزش و امور تربیتی میشود. رشد سریع و پیشرفت چشمگیر علم و دانش انسانی در سالهای اخیر، انسان امروزی را نیازمند روش ها و سیستم های نوین آموزشی برای گسترش آگاهی و همراهی با علم روز ساخته است. برای پاسخگویی به این نیاز اساسی، نظریه ساخت گرایی دیدگاه جدیدی را در زمینه آموزش مطرح میکند که جایگزین مناسبی برای سیستم سنتی به نظر میرسد.

خانه ویژه معلمان