خانه ویژه معلمان

نظریه ساخت گرایی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم


ادامه مطلب: نظریه ساخت گرایی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دومامروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است به دلیل اینکه زبان انگلیسی زبان علم است و تولیدات علمی به این زبان صورت می گیرد.باتوجه به افزایش روند جهانی سازی؛ ارتباطات بین المللی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، تجارت جهانی و آموزش علم جدید که به این زبان ارائه می شود عدم آشنایی با این زبان، برابر با عدم زندگی در دنیای مدرن امروزی است.

چگونگی خلق یک محیط یادگیری امن


ادامه مطلب: چگونگی خلق یک محیط یادگیری امندر شروع هر سال تحصیلی جدید، ما شاهد اجرای روش های جالب و متفاوت توسط مسئولین و مربیان برای جذاب سازی محیط آموزشی دانش آموزان هستیم. تجربیات من (نویسنده) به عنوان یک مربی بعد از بازدید از محیط های آموزشی مختلف، این ایده را برایم به دنبال داشت که در اینجا 20 روش برای ایجاد کلاس هایی امن، باز و جذاب را به شما ارائه کنم.

آموختن حدس زدن، بخش مهمی از آموزش است


ادامه مطلب: آموختن حدس زدن، بخش مهمی از آموزش است

 

آموختن حدس زدن، بخش مهمی از آموزش است. آموزش چیست؟ آه، این سوال همیشگی...! در دوران باستان، آموزش شامل یادگیری برخی از موضوعات مهم «هنری» مانند؛ چگونه خوب صحبت کردن، چگونه خوب رفتار کردن، چگونه امور را بخوبی اداره کردن، بود و برای انجام این مهم، فرد می بایست چیزهایی از قبیل؛ وقایع، ایده ها، ضرب المثل ها، حکمت،نشانه ها و غیره را می شناخت و هر قدر که شخصی بیشتر از این امور می دانست، بهتر می توانست آن شکل از آموزش را نشان دهد.

نظریه آموزشی ساخت گرایی


ادامه مطلب: نظریه آموزشی ساخت گرایی

ساخت گرایی (Constructivism) ، یکی از نظریه های برگرفته از نهضت فلسفی-اجتماعی پست مدرنیسم در قرن بیستم است که شامل شاخه های روانشناسی، ریاضیات، هنر، و آموزش و امور تربیتی میشود. رشد سریع و پیشرفت چشمگیر علم و دانش انسانی در سالهای اخیر، انسان امروزی را نیازمند روش ها و سیستم های نوین آموزشی برای گسترش آگاهی و همراهی با علم روز ساخته است. برای پاسخگویی به این نیاز اساسی، نظریه ساخت گرایی دیدگاه جدیدی را در زمینه آموزش مطرح میکند که جایگزین مناسبی برای سیستم سنتی به نظر میرسد.

تفکر یک هنر است


ادامه مطلب: تفکر یک هنر استگفته می شود که خلاقیت زبانزد مردم قرن بیست و یکم است. پس از مشاهده غنی سازی هنر، اکنون می دانیم که هنر جزء اصلی یک آموزش پرکیفیت است. در حال حاضر یک فرصت مناسب برای بدست آوردن اطمینان در مورد این که هر دانش آموز در شیکاگو از پیش دبستان تا فارغ التحصیل شدن از دبیرستان را با آموزش پرکیفیت هنری سپری کند، بدست آمده است.

خانه ویژه معلمان