خانه ویژه معلمان

ضرورت تغيير در پارادايم آموزشي


ادامه مطلب: ضرورت تغيير در پارادايم آموزشي تمام كشورهاي جهان در حال اصلاح نظام هاي آموزشي خود هستند به دو علت: اولين دليل اين است كه دانش آموزان بتوانند جايگاه خود را در نظام اقتصادي قرن 21 پيدا كنند؛ اين در حالي است كه ما نمي توانيم تخمين بزنيم كه در هفته آينده، اقتصاد چگونه است. دليل دوم فرهنگ است. نظام هاي آموزشي مي خواهند كه در اين فرايند جهاني شدن، بچه ها هويت فرهنگي خود را حفظ كرده و آن را به نسل بعدي منتقل كنند.

مدارس قاتل خلاقيت هستند


ادامه مطلب: مدارس قاتل خلاقيت هستند سخنراني آقاي كن رابينسون در TED
من اهميت زيادی به آموزش و پرورش می دهم، و فکر می کنم همه ما همينطوريم. برايمان اهميت عظيمی دارد تا حدی برای اينکه اين آموزش و پرورش است که قراره ما را برای اين آينده ای آماده کند که نمی توانيم درکش کنيم. اگه بهش فکر کنيد بچه هايی که امسال مدرسه را شروع می کنند در سال 2065 بازنشسته می شوند. هیچ کس روحش هم خبر ندارد -- عليرغم تمام اين تخصصي که اين چهار روز اخير اينجا رژه رفته -- که دنيا چه شکلی خواهد بود حتی تا پنج سال ديگه. و با اين حال قراره اين بچه ها را برای آن موقع آماده کنيم. پس اين غير قابل پيش بينی بودن، از نظر من، شگفت آوره.

تئوری یادگیری ساخت گرا (Constructivism)


تئوری ساخت گرا (Constructivism) بر این اساس است که دانش آموزان خودشان مفاهیم را بسازند نه اینکه معلم مفاهیم را برای آنها توضیح داده و دانش آموزان به حافظه بسپارند. از منظر این تئوری، دانش آموزان به صورت ذاتی و بالفعل خلاق هستند و برای آشکاری و تحقق این توانمندی بالقوه، به دانش آموزان اجازه می دهد که خودشان دست به تجربه محیط بزنند و پی به دانش ببرند. در این حالت، آنچه که دانش آموز فراگرفته برایش قابل اعتمادتر بوده و از خاطرش محو نخواهد شد.

مدارسی که یاد می گیرند


"مدارسی که یاد می گیرند" (نه مدارسی که یاد می دهند) یکی از تئوری های آقای پیتر سنگه (Peter Senge) است. پیتر سنگه یکی از تئورسین های مدیریت است که با تئوری "سازمان یادگیرنده" به شهرتی جهانی رسید. سپس وی تئوری "مدارسی که یاد می گیرند" را مطرح کرد. در این تئوری، پیتر سنگه بیان کرده که معلمان، مدیران و همه اعضای مدرسه باید ظرفیت یادگیری خود را افزایش دهند و این تنها در زمانی اتفاق می افتد که همه اعضاء مدرسه متعهد به تغییر خود باشند. مدارس تنها با قوانین و مقررات و یا با استفاده از تکنولوژی نمی توانند به موفقیت دست پیدا کنند.

فراشناخت (Metacognition)


فراشناخت (Metacognition) به بیان ساده یعنی تفکر درباره تفکر. رویکرد مدرن آموزش برپایه یادگیری فراشناختی است. برای این منظور لازم است که طرح درس ها، دربرگیرنده جنبه های زیر باشد:
1- تشویق دانش آموزان به طرح پرسش هایی که در مواجهه با دروس جدید باید از خود بپرسند؛ مثلاً این چیست؟ چگونه کار می کند؟ به چه چیزی شبیه است؟
2- تشویق دانش آموزان به تعیین و اتخاذ استراتژی اصلی شان در حل مسئله؛ به عنوان مثال، شکستن یک مسئله به مسائل کوچکتر
3- تشویق دانش آموزان به استفاده از مفاهیمی مانند فرضیه و شواهد در روبرو شدن با پدیده های جدید
4- فهم اینکه شواهد و روش استنتاج در علوم گوناگون، متفاوت است. به عنوان مثال در ریاضیات از اثبات منطقی استفاده می شود، در علوم از آزمون و مشاهده، در تاریخ و فلسفه از استدلال و ... .

خانه ویژه معلمان