خانه ویژه معلمان

نقشِ بازی وانمود کردن در توسعه ذهنی کودک


ادامه مطلب: نقشِ  بازی وانمود کردن در توسعه ذهنی کودکبازی وانمود یک جزء حیاتی برای رشد طبیعی کودکان است. بسیار از مردم در بیشتر مواقع فکر می کنند که بازی کودکان در زنگ تفریح مدرسه به رشد کاوش محیط زندگیشان کمک می کند در حالی که بازی های فیزیکی، تنها یک نوع از بازی های موجود است. ما در بیشتر مواقع از شرایط وانمود کردن به بازی یا باورهای بازی (نقش بازی کردن در قالب قهرمان داستان ها و دیدگاه های چندگانه و دستکاری بازیگوشانه ایده ها و احساسات) که بازتاب دهنده ویژگی های مهم رشد شناختی و اجتماعی کودکان است، استفاده می جوییم. بیش از هفتاد و پنج سال است که تعدادی از نظریه پردازان و پژوهشگران، ارزش بازی های تخیلی را به عنوان یک جزء حیاتی برای رشد طبیعی در کودکان شناسایی کرده اند.

با حمایت از تفکر خلاق کودک، والدین بهتری باشیم


ادامه مطلب: با حمایت از تفکر خلاق کودک، والدین بهتری باشیم

 حمایت از ایده های اولیه و اصلی کودک، منجر به رشد مهارت های حل مسائل،عملکرد و تبادل نظر عمیق میان پدر و مادر و کودک و شادی وی می شود.

چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب است


ادامه مطلب: چرا داشتن یک بچه کله شق، خوب استپژوهشگران دانشگاه توبینگن با رصد کردن کودکان از دوران قبل از مدرسه تا بزرگسالی، دریافته اند بچه هایی که به صورت متوالی، قوانین را می شکنند و یا با پدرمادرشان به مخالفت و اعتراض می پردازند، در بزرگسالی به موفقیت های شغلی و تحصیلی و درآمد بیشتری می رسند.

هزینۀ هنگفت فشار آوردن بیش از حد به کودکان


ادامه مطلب: هزینۀ هنگفت فشار آوردن بیش از حد به کودکانبچه ها نیاز دارند  بدانند که عشق والدین به آنها ریشه در آنچه هستند دارد نه آنچه انجام می دهند.
میلیون ها میز آشپزخانه و مکالمات تلفنی شاهد گفتگوهای روزانۀ میان والدین و دوستانشان در مورد اینکه چه زمان بچه ها را به برنامه های آمادگی مدرسه، اردوهای تابستانی و یا دیگر اهداف تخیلی شان بکشانند.

چگونه ایجاد عزت نفس در کودک به خودشیفتگی کودک منجر می شود؟


ادامه مطلب: چگونه ایجاد عزت نفس در کودک به خودشیفتگی کودک منجر می شود؟اکثر والدین می خواهند در فرزندشان، عزت نفس ایجاد کنند زیرا عزت نفس یک عامل کلیدی است برای موفقیت، سلامتی و حال خوب. بسیاری از والدین برای ایجاد اعتماد به نفس به فرزندشان می گویند که او منحصر به فرد و فوق العاده است. اما متاسفانه این رفتار منجر به خودشیفتگی کودک می شود.

خانه ویژه معلمان