خانه ویژه معلمان

چگونه کودکانتان را باهوش‌تر کنید؟ 10 روش مورد حمایت‌ علم


ادامه مطلب: چگونه کودکانتان را باهوش‌تر کنید؟ 10 روش مورد حمایت‌ علم 1-  تدریس موسیقی
بنابر مجموعه ای از پژوهش ها (که دایم بر تعدادشان افزوده می گردد)، آموزش موسیقی باعث افزایش یادگیری دانش آموزان در کلاس می شود. در این پژوهش ها معلوم شد که کودکان در گروه‌های موسیقی در مقایسه با کودکان در گروه‌های کنترل، رشد بیشتری در تمام جنبه های هوش دارند.

آیا طلاق برای بچه ها بد است؟


ادامه مطلب: آیا طلاق برای بچه ها بد است؟بسیاری از بچه های طلاق فکر می کنند که دنیای شان دوپاره شده است. پدرمادرها نسبت به دوران آشفته طلاق و رفاه فرزندشان بعد از طلاق خیلی حساس هستند. از این رو بسیاری حاضرند به زندگی غمزده شان ادامه دهند اما به خاطر بچه هایشان طلاق ندهند. اگرچه پدرمادرهایی هم که طلاق می گیرند دلایلی برای امید دارند.

با حمایت از تفکر خلاق کودک، والدین بهتری باشیم


ادامه مطلب: با حمایت از تفکر خلاق کودک، والدین بهتری باشیم

 حمایت از ایده های اولیه و اصلی کودک، منجر به رشد مهارت های حل مسائل،عملکرد و تبادل نظر عمیق میان پدر و مادر و کودک و شادی وی می شود.

نقشِ بازی وانمود کردن در توسعه ذهنی کودک


ادامه مطلب: نقشِ  بازی وانمود کردن در توسعه ذهنی کودکبازی وانمود یک جزء حیاتی برای رشد طبیعی کودکان است. بسیار از مردم در بیشتر مواقع فکر می کنند که بازی کودکان در زنگ تفریح مدرسه به رشد کاوش محیط زندگیشان کمک می کند در حالی که بازی های فیزیکی، تنها یک نوع از بازی های موجود است. ما در بیشتر مواقع از شرایط وانمود کردن به بازی یا باورهای بازی (نقش بازی کردن در قالب قهرمان داستان ها و دیدگاه های چندگانه و دستکاری بازیگوشانه ایده ها و احساسات) که بازتاب دهنده ویژگی های مهم رشد شناختی و اجتماعی کودکان است، استفاده می جوییم. بیش از هفتاد و پنج سال است که تعدادی از نظریه پردازان و پژوهشگران، ارزش بازی های تخیلی را به عنوان یک جزء حیاتی برای رشد طبیعی در کودکان شناسایی کرده اند.

هزینۀ هنگفت فشار آوردن بیش از حد به کودکان


ادامه مطلب: هزینۀ هنگفت فشار آوردن بیش از حد به کودکانبچه ها نیاز دارند  بدانند که عشق والدین به آنها ریشه در آنچه هستند دارد نه آنچه انجام می دهند.
میلیون ها میز آشپزخانه و مکالمات تلفنی شاهد گفتگوهای روزانۀ میان والدین و دوستانشان در مورد اینکه چه زمان بچه ها را به برنامه های آمادگی مدرسه، اردوهای تابستانی و یا دیگر اهداف تخیلی شان بکشانند.

خانه ویژه معلمان