خانه ویژه معلمان آموزش تفکر انتقادی در مدارس

آموزش تفکر انتقادی در مدارس


CT in Education.jpgانتقاد یعنی ارزیابی. انتقاد به معنی منفی بودن نیست. در واقع بهتر بود که به جای تفکر انتقادی از تفکر ارزیاب، استفاده می شد. نتیجه ارزیابی می تواند تایید کردن و یا رد کردن و یا بخشی را تایید کردن و بخشی را رد کردن باشد. برای حل یک مسئله هم به تفکر خلاق نیاز است و هم به تفکر انتقادی. با تفکر خلاق می توان ایده یابی کرد و راه حل های گوناگونی را یافت و با تفکر انتقادی می توان ، بهترین راه حل و یا ترکیب راه حل ها را یافت. شاید چنین به نظر برسد که خوب است در ابتدا با تفکر خلاق به سراغ مسئله رفت اما بهتر این است که در ابتدا بر اساس بنیادهای اولیه تفکر انتقادی، مسئله را بررسی کرد زیرا تفکر انتقادی جلوی آن را می گیرد که ایده های ناشی از هیجان زدگی به اقدام های نابخردانه منجر شود.

ویژگی های تفکر انتقادی عبارتند از: تواضع متفکرانه، شجاعت، همدلی، یکپارچگی، مقاومت در برابر مسائل، ایمان به استدلال و انصاف در ارزیابی استدلال های دیگران. یک متفکر موثر باید هم علاقه به تفکر داشته باشد و هم توانائی. علاقه و توانایی یعنی منش و مهارت. منش متفکرانه و مهارت در اندیشیدن، پایه های بنیادین جهان مدرن هستند. تفکر انتقادی از مهمترین ابزارهای برای پرس و جو و کاویدن است. بنابراین تفکر انتقادی، مسیر آموزش را هموار کرده و منبعی قدرتمند در زندگی فردی و اجتماعی است. اگرچه تفکر انتقادی با تفکر خوب، مترادف نیست اما تفکر انتقادی، یک پدیده انسانی فراگیر و خود اصلاح کننده است. متفکر انتقادی خوب کسی است که پرسشگری در او نهادینه شده باشد، اطلاعات خوبی داشته باشد، به استدلال اعتماد کند، ذهن باز داشته باشد، انعطاف پذیر باشد، منصف باشد، در مواجهه با تعصب هایش صادقانه عمل کند، موضوعات پیچیده را نظم دهد، در یافتن اطلاعات مرتبط کوشا باشد، در قضاوت محتاط باشد، مشتاق بازنگری باشد، موضوعات را شفاف کند، و در انتخاب معیارها عقلانی باشد. آموزش تفکر انتقادی یعنی حرکت به سوی این ایده آل ها. نهادینه کردن منش های تفکر انتقادی، بنیاد یک جامعه عقلانی و دموکرات است.
آموزش تفکر انتقادی، جایگزینی برای راندگی از نسبیت گرایی پسامدرن است زیرا تفکر انتقادی بر این تاکید دارد که بین واقعیت و عقیده ، احساس و ادراک، استدلال استقرائی و استدلال استنتاجی، و عینیت وذهنیت باید تفاوت قائل بود. تفکر انتقادی ما را تشویق می کند که اعتماد به نفس عقلانی و قابل توجیه ما در یک ادعا می تواند دامنه بزرگی داشته باشد از احساس تا واقعیت. دانش آموزان نمی توانند قضاوت مبتنی بر دلیل (که نه واقعیت است و نه عقیده) را تشخیص دهند. آنها نمی توانند تفاوت بین ارائه دلایل و ارائه شواهد در حمایت از یک عقیده و دیدگاه را متوجه شوند. و مهم تر اینکه نمی توانند جریان خودیاگیری و خوداصلاحی عقاید را بدون حضور معلم در خودشان استمرار بخشند. و اینها همگی شاهدی است بر ضرورت آموزش تفکر انتقادی در مدارس.
منبع:
http://www.asa3.org/ASA/education/think/critical.htm#why

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه ویژه معلمان آموزش تفکر انتقادی در مدارس