خانه بانک فکرافزار مقالات عقلانیت معنوی و معنویت عقلانی

قداست خنده


«به عنوان یک یهودی زاده یاد گرفتم چطور بخندم! اول از همه یاد گرفتم به خودم و جایگاهم بخندم. از آن مهمتر، به هر عمل و کنش در زندگی بخندم. منظورم دست انداختن دیگران نیست. بلکه خود را بیش از اندازه جدی نگرفتن و اهمیت ندادن به مسئولیت ها است.
خنده، درها را به امید و شفا باز کرده و فرصت های جدیدی ایجاد می کند. آنچه که باعث خنده بچه ها می شود را بشنوید تا دنیایی جدید و نسلی جدید آشکار شود. یهودی ها اولین پسرشان را اسحاق می نامند یعنی «کسی که می خندد».
خنده؛ ما خنده را از واژگانمان گلچین کردیم و سوپ جمعه مان را با چاشنی خنده، طعم می دهیم. اغلب خنده با گریه می آمیزید. ما بی وقفه با دلسردی جنگیده ایم. خنده، یکی از سلاح های سری ماست.»_ نعمه کلمن، اولین خاخام زن در اسرائیل

چرا اصالت همراه با آگاهی، مرکزیت یک زندگی پر معنا است


ادامه مطلب: چرا اصالت همراه با آگاهی، مرکزیت یک زندگی پر معنا استبا شناخت خود است که می توانید یافتن هدف و ماموریت خود در زندگی را شروع کنید.
شناخت معنای زندگی حائز اهمیت بسیار است. برای بسیاری از مشاوره جویان، این شناخت معنی زندگی است که باعث شده که یافتن مربی زندگی را در اولیت اول خود بگذارند.
شما نمی توانید به کسی بگویید که معنای زندگیش چیست ولی می توانید به اشخاص به منظور چگونگی یافتن آن کمک کنید. کلید درک این موضوع این است که بدانید در پشت یک زندگی پر معنا، یک زندگی مملو از اصالت همراه با آگاهی نهفته است.

چگونه دانشمندان می توانند به خدا ایمان داشته باشند؟


ادامه مطلب: چگونه دانشمندان می توانند به خدا ایمان داشته باشند؟در تاریخ دوم ماه می 1956 در موسسۀ فناوری کالیفرنیا، فیزیکدان نظری «ریچارد فینمن» وارد بحثی در مورد ارتباط میان علم و دین شد؛ بحثی که در آن روزها بسیار داغ بود. دکتر فینمن برای ساماندهی و ارائۀ افکارش، به داستانی آشنا روی آورد:

قدرت یک زندگی پرمعنا


ادامه مطلب: قدرت یک زندگی پرمعناچه کسی می تواند با شادی بحث کند؟ یکی از این اشخاص خانم دکتر «امیلی اصفهانی اسمیت» است. البته که شادی به تنهایی یک مشکل نیست ولی نگرانی وی این است که شادی و خوشبختی امروزی به صورت بی امان همراه با صنعت است که کمک به پیامدهای پیرامون و بعدیش مانند احساس پوچی، جابجایی و نارضایتی خواهد کرد. درعوض همان طور که او در کتاب جدیدش، قدرت معنا، توضیح می دهد؛ این امر می تواند عاقلانه تر همراه با "معنا" باشد. او در این کتاب به پرسش های نویسندۀ ویرایشگر ذهن، «گرت کوک» پاسخ می دهد.

چگونه شهود را استادانه به کار گیرید


ادامه مطلب: چگونه شهود را استادانه به کار گیرید

شما در کاری که مشغول به آن هستید و کاری که برای بلند مدت انجام می دهید، واقعا خوب هستید. شما برای مشکل بزرگی که با آن روبرو هستید، هم اکنون راه حل هایی دارید...
تمام کتب و وبلاگ هایی که در این زمینه وجود دارند پيام آور اين هستند که باید منطقی باشید و بايد از این یا آن سیستم فانتزی منطقی استفاده کنید و یا با توسعۀ چارچوب کاری بوسیلۀ یک استاد باهوش واقعی از دانشگاهی معتبر در فلان مکان کمک و دعوت به همكارى بنماييد.
ولی یک حس لطیف درون شما چیز دیگری می گوید. هیچ اختلالی در این نیرو وجود ندارد. این حدس درست است... آیا باید به شهود خود اعتماد کنید؟ پس ما چه هنگامی می توانیم به شهودمان اعتماد کنیم؟ در واقع اصلاً این شهود چیست؟

خانه بانک فکرافزار مقالات عقلانیت معنوی و معنویت عقلانی