خانه بانک فکرافزار مقالات عقلانیت معنوی و معنویت عقلانی زندگی پرمعنا چیست؟

زندگی پرمعنا چیست؟


b_250_200_16777215_00_images_stories_article-1_meaningful_life.jpgمعنا، هویت و اهداف ثابت نیستند. آنها در طول زندگی به طور طبیعی تغییر می کنند. بسیاری از درد و رنج های ما بدلیل فقدان معنا است، زیرا که ما به طور معمول به اهداف قدیمی و هویت از رده خارج خود چسبیده ایم. بسیاری از مشکلات می توانند با تعریف جدیدی از وجود فعلی خودمان حل شوند. به خاطر داشته باشیم که فقط برای این که یک هدف قدیمی شغلی یا خانوادگی مفهوم خود را از دست داده، بدین معنا نیست که زندگی هم دیگر معنایی ندارد.

مسئولیت پذیری، معنا سازی. در اغلب فرهنگ ها این گرایش وجود دارد که اگر یک هدف یا معنا توسط یک نیروی خارجی مانند؛ شغل، خانواده یا مذهب برای ما تعریف می گردد، ما نسبت به آن غیرفعال می شویم و دیگر به جستجو و تحقیق و اندیشه در مورد آن هدف یا معنا نمی پردازیم. در حالی که ما نباید غیرفعال و به یک تابع بدون اندیشه تبدیل شویم بلکه می توانیم فعال و برای یافتن مفاهیمی که برای خودمان معنی دارند کاشف باشیم و به ساختن راه خود به سوی هدفمان بپردازیم.
معنا، کلی نیست بلکه شخصی است. از نظر فرهنگی، برخی اهداف نسبت به اهداف دیگر پرمعناتر هستند ولی در پایان آنچه ما از آنها دریافت و درک می کنیم، بسیار شخصی است. آنچه ما پرمفهوم میابیم بستگی به شخصیت، رفتار، سیستم های باور و ارزش هایی ما دارد برای همین هم باید مسئولیت پذیر باشیم زیرا که تنها ما می دانیم که چه چیزی برایمان پرمعناست.
معنا می تواند بزرگ یا کوچک باشد. اهداف بزرگ به آسانی قابل مشاهده هستند مانند؛ آشپزی داوطلبانه برای بی خانمان ها، احداث یک سازمان خیره یا مراقبت هرروزه از نوه های خود... به خاطر بسپاریم که اهداف کوچک هم به همان اندازۀ اهداف بزرگ قابل اهمیت هستند. برای نمونه؛ آبیاری یک گلدان گل اطلسی، غذا دادن به پرندگان، حفظ دوستی ویا حتی لبخند زدن به یک غزیبه...
ما می توانیم همزمان، معانی متفاوتی داشته باشیم. برخی مردم دنباله رو یک هدف بزرگ در تمام طول زندگی خود هستند مانند، باورهای مذهبی، احساس مسئولیت مدنی، ایجاد ثروت شخصی و یا فداکاری برای خانواده... ولی ما مجبور نیستیم برای داشتن یک زندگی پرمعنا، یک هدف هم را دنبال کنیم. ما می توانیم همزمان اقدامات بسیار متفاوتی انجام دهیم و بر روی دنیای پیرامون خود، تاثیرگذار کوچکی باشیم. مهم نیست که این اقدامات برای دیگران به الگوی بزرگی مبدل شود.
ترجمه و برداشت: فرشاد سجادی
منبع:
http://talentdevelop.com/2745/whats-a-meaningful-life-eric-maisel-and-tips-for-making-meaning/

Share this post

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خانه بانک فکرافزار مقالات عقلانیت معنوی و معنویت عقلانی زندگی پرمعنا چیست؟